Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bilmediler mi ki kullarından tevbeyi kabul eden ve sadakaları alan Allah'tır. Kuşkusuz Allah, Tevbeleri Kabul Eden'dir, Rahmeti Kesintisiz'dir.

اَلَمْ يَعْلَمُٓوا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِه۪ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّح۪يمُ
E lem ya'lemu ennallahe huve yakbelut tevbete an ibadihi ve ye'huzus sadakati ve ennallahe huvet tevvabur rahim.
#kelimeanlamkök
1elem
2yea'lemubilmediler mi kiعلم
3enneşüphesiz
4llaheAllah'tır
5huveO
6yekbelukabul edenقبل
7t-tevbetetevbeyiتوب
8an
9ibadihikullarındanعبد
10ve ye'huzuve alanاخذ
11s-sadekatisadakalarıصدق
12ve enneve şüphesiz
13llaheAllah
14huveO
15t-tevvabutevbeyi çok kabul edendirتوب
16r-rahimuçok esirgeyendirرحم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'ın, kullarının tövbesini kabul edeceğini, sadakaları O'nun alacağını ve Allah'ın,tövbeyi çok kabul eden ve pek esirgeyen olduğunu hala bilmezler mi?

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yalnızca Allah'ın, kullarının tevbesini kabul edip sadakaları alacağını (geri çevirmeyeceğini) ve şüphesiz ki Allah'ın tevbeleri çok kabul eden, çok merhametli olduğunu (hâlâ) bilmezler mi?*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bilmezler mi ki kullarından tövbeleri kabul eden, sadakaları alan ALLAH'tır ve ALLAH Tövbeleri Kabul Edendir, Rahimdir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bilmediler mi ki kullarından tevbeyi* kabul eden ve sadakaları alan Allah'tır. Kuşkusuz Allah, Tevbeleri Kabul Eden'dir, Rahmeti Kesintisiz'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bilmiyorlar mı ki kullarının kendine yönelmesini (tevbesini) kabul eden de bu zekatları (sadakaları) alan da Allah'tır. Allah, kendine yönelenlerin dönüşünü (tevbesini) kabul eder, ikramı boldur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kullarının pişmanlıklarını kabul edenin ve karşılıksız yardımları onaylayanın, Allah olduğunu bilmiyorlar mı? Kuşkusuz, Allah, Pişmanlıkları Kabul Edendir; Merhametlidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bilmiyorlar mı ki Allah, evet yalnızca O'dur kullarının tevbelerini kabul eden; O'na sadakatlerini ifade için mallarından sunduklarını kabul buyuran da O: hem unutmasınlar ki Allah, tevbeleri hep kabul edendir, merhametiyle muamele edendir!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bilmediler mi ki, Allah'tır kullarından o tövbeyi kabul eden, o sadakaları alan. Ve Allah'tır, O Tevvab, O Rahim...

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlar bilmiyorlar mı ki, gerçekten Allah kullarından tevbeleri kabul edecek ve sadakaları alacak olan O'dur. Şüphesiz, tevbeleri kabul eden, esirgeyen O'dur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bilmediler mi ki, ancak Allah kullarının tevbesini kabul eder ve sadakalarını da alır. Ve gerçekten Allah'tır tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet eden.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bilmiyorlar mı ki, kullarının tevbelerini kabul eden Allah'tır; O'nun için sunulan şeyleri kabul eden de O. (Evet, bilmiyorlar mı ki kendisine yürekten yönelen, sığınan herkesi) acıması, esirgemesiyle kuşatıp tevbeleri kabul eden Allah'tır?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar, kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu; tövbeyi çok kabul edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bilmedilermi ki Allah kullarından tevbeyi o, kabul eder de sadakaları alır ve hakikaten Allah, tevvab, rahim o

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bilmediler mi ki, kullarından tevbeyi kabul eden, sadakaları alan Allah'tır. Ve Allah, tevbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir.

 • Gültekin Onan

  Onlar bilmiyorlar mı ki, gerçekten Tanrı kullarından tevbeleri kabul edecek ve sadakaları alacak olan O'dur. Şüphesiz, tevbeleri kabul eden, esirgeyen O'dur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar bilmediler mi ki şübhesiz Allah, kullarından (saadır olan) tevbeyi kabul edecek, sadakaları alacak olan ancak kendisidir ve hakıykatde tevvab ve rahıym yalınız Odur (Tevbeleri kabul etmek ve kendilerine fazliyle, rahmetiyle muamele eylemek ancak Onun şanındandır).

 • İbni Kesir

  Bilmezler mi ki; Allah, muhakkak kullarından tevbeyi kabul edecek ve sadakaları alacak olanın kendisidir. Ve muhakkak ki Allah, Tevvab ve Rahim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'ın kullarının tevbesini kabul ettiğini, sadakalar aldığını ve Allah'ın tevbeleri, her zaman kabul eden ve merhametli olduğunu bilmiyorlar mı?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bilmediler mi ki: ancak Allah, kullarının tövbelerini kabul eder, zekat ve bağışlarını alır. Tevvab ve rahim (tövbeleri kabul buyuran ve pek merhametli) olan da ancak Allah'tır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Anlamadılar mı ki Allah, kullarından tövbeyi kabul eden ve sadakaları alan "HU"dur! "HU" Tevvab, Rahıym Allah'tır!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bilmezler mi ki kullarından tevbeleri kabul eden, sadakaları alan ALLAH'tır ve ALLAH Tevbeleri Kabul Edendir, Rahimdir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bilmediler mi ki kullarından tövbeyi* kabul eden ve sadakaları alan Allah'tır. Kuşkusuz Allah, Tövbeleri Kabul Eden'dir, Rahmeti Kesintisiz'dir.

 • Progressive Muslims

  Did they not know that it is God who accepts repentance from His servants, and He takes the charities, and that God is the Pardoner, Merciful.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Know they not that God: He accepts the repentance from His servants, and takes the charity, and that God: He is the Accepting of Repentance, the Merciful?

 • Aisha Bewley

  Do they not know that Allah accepts tawba from His slaves and acknowledges their zakat, and that Allah is the Ever-Returning, the Most Merciful?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Do they not realize that GOD accepts the repentance of His worshipers, and takes the charities, and that GOD is the Redeemer, Most Merciful?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Did they not know that it is God who accepts repentance from His servants, and He takes the charities, and that God is the Pardoner, Merciful.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Did they not know that it is God who accepts repentance from His servants, and He takes the charities, and that God is the Pardoner, Compassionate.