Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bedevi Araplardan kimisi de yaptığı infakı zarar sayar ve devrin değişmesini ve sizin başınıza kötü devirlerin gelmesini beklerler. Kötü devirler kendi başlarına gelsin. Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَماً وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَٓائِرَۜ عَلَيْهِمْ دَٓائِرَةُ السَّوْءِۜ وَاللّٰهُ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ
Ve minel a'rabi men yettehızu ma yunfiku magremen ve yeterabbesu bi kumud devair, aleyhim dairetussev' , vallahu semiun alim.
#kelimeanlamkök
1ve mineve
2l-ea'rabiAraplardanعرب
3menkimi var ki
4yettehizusayarاخذ
5maşeyi
6yunfikuverdiğiنفق
7megramenangaryaغرم
8ve yeterabbesuve gözetlerربص
9bikumusize
10d-devairabelalar gelmesiniدور
11aleyhimonların
12dairatubela başına gelsinدور
13s-sev'ikötüسوا
14vallahuAllah
15semiunişitendirسمع
16alimunbilendirعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bedevilerden, verdiğini angarya sayanlar ve başınıza belalar dolanmasını gözetenler vardır. Kötü belalar onların başına dolansın. Allah işitir; bilir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Göçebelerden öylesi vardır ki (Allah yolunda) harcayacağını kayıp sayar ve sizin başınıza belâlar gelmesini bekler. (Müslümanlar için bekledikleri) kötülük çemberi kendi başlarına gelsin!* Allah duyandır, bilendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bazı Araplar, yardımlarını bir kayıp ve angarya sayar ve sizin için felaketler gözetlerler. En kötü felaketler onlar içindir. ALLAH İşitendir, Bilendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bedevi Araplardan kimisi de yaptığı infakı* zarar sayar ve devrin değişmesini ve sizin başınıza kötü devirlerin* gelmesini beklerler. Kötü devirler kendi başlarına gelsin. Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Çölde yaşayan Araplar içinde öyleleri vardır ki savaş için yaptıkları harcamayı kayıp sayar, her şeyin aleyhinize dönmesini beklerler. Bekledikleri kötü günler başlarına gelecektir. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah'tır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Araplar arasında, yardımlaşmak amacıyla paylaştıklarını yitirilmiş sayanlar ve başınıza yıkımlar gelmesini bekleyenler de vardır. Yıkımlar, onların başına gelsin. Çünkü Allah, Duyandır; Bilendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bedevi Araplardan gönlü (Allah yolunda) harcadığı şeyde kalanlar var ve zamanın aleyhinize dönmesini gözleyenler var; bekledikleri bela girdabını kendileri boylayacaktır: zira Allah her şeyi işitmekte, her hesabı tarifsiz bir bilgiyle bilmektedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Çöl Araplarından öylesi vardır ki, infak ettiğini bir angarya/bir ceza ödeme sayar ve sizin başınıza belaların gelmesini bekler durur. En kötü bela onların başına olsun! Allah çok iyi işitir, çok iyi bilir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bedevilerden öyleleri vardır ki, infak ettiğini bir cereme sayar ve sizi felaketlerin sarıvermesini bekler. Kötü felaket onları sarsın. Allah işitendir, bilendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bedevilerden kimi de vardır ki, verdiğini angarya sayar ve size zamanın türlü türlü belalarını gözetir. O kötü devir kendi başlarına olsun! Allah, herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve (yine) bedeviler arasında (Allah yolunda) harcadığı her şeye kayıp gözüyle bakan ve (ey inananlar,) sizin darlık ve sıkıntıya düşmenizi bekleyenler var; (fakat) darlığa, sıkıntıya düşecek olan onlardır; çünkü Allah her şeyin özünü, iç yüzünü bilen, olup biten her şeyi işitendir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bedevilerden öyleleri vardır ki, (Allah yolunda) harcayacakları şeyi bir zarar sayar ve (bundan kurtulmak için) size belalar gelmesini beklerler. Kötü belalar kendi başlarına olsun. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Arabilerden kimi vardır ki verdiğini cerime sayar, size zamanın türlü türlü devr-ü inkılabını gözetir, kötü devir kendi başlarına, Allah semi'dir, alimdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bedevi Araplardan kimi var ki, verdiğini angarya sayar ve sizin başınıza belalar gelmesini gözetler. Kötü bela onların başına gelsin. Allah işitendir, bilendir.

 • Gültekin Onan

  Bedevilerden öyleleri vardır ki, infak ettiğini bir cereme sayar ve sizi felaketlerin sarıvermesini bekler. Kötü felaket onları sarsın. Tanrı işitendir, bilendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bedevilerden öyle kimse vardır ki (Allah yolunda) harcayacağını bir angarye sayar ve (ondan kurtulmak için) sizin üstünüze belalar gelmesini bekler durur. O belalar kendi başlarına olsun! Allah hakkıyle işiden, kemaliyle bilendir.

 • İbni Kesir

  Bedevilerden öyleleri de vardır ki; infak edeceğini angarya sayar ve sizin başınıza belalar gelmesini bekler. Belalar kendi başlarına olsun. Va Allah; Semi'dir, Alim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bedevilerden yaptıkları infakı zarar sayanlar ve hezimete uğramanızı bekleyenler vardır. Onlar hezimete uğrayacak olanlardır. Allah işitendir, bilendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kimi bedeviler, Allah yolunda harcamasını angarya ve ziyan sayar; bundan kurtulmak için başınıza türlü türlü belalar gelmesini gözler. O belalar kendi başlarına olsun!Allah, her şey gibi, onların söylediklerini de işitir, bütün hallerini bilir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Bedevilerden kimi vardır ki, infak ettiğini boşa gitmiş sayar ve sizde devranın belasının açığa çıkmasını umarlar.. . Devranın belası üzerlerine olsun! Allah Semi'dir, Aliym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bazı Araplar, yardımlarını bir kayıp ve angarya sayar ve sizin için felaketler gözetlerler. En kötü felaketler onlar içindir. ALLAH İşitendir, Bilendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bedevi Araplardan kimisi de yaptığı infakı* zarar sayar ve sizin başınıza belalar gelmesini beklerler. Belalar kendi başlarına gelsin. Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

 • Progressive Muslims

  And from the Nomads are some who look upon what they spend as a fine, and wait for misfortune upon you. They will have the misfortune of evil, and God is Hearer, Knowledgeable.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And among the desert Arabs is he who takes what he spends as a loss, and awaits reversals for you; for them is the Evil Reversal; and God is hearing and knowing.

 • Aisha Bewley

  Among the desert arabs there are some who regard what they give as an imposition and are waiting for your fortunes to change. The evil turn of fortune will be theirs! Allah is All-Hearing, All-Knowing.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Some Arabs consider their spending (in the cause of God) to be a loss, and even wait in anticipation that a disaster may hit you. It is they who will incur the worst disaster. GOD is Hearer, Omniscient.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And from the Nomads are some who look upon what they spend as a fine, and wait for misfortune upon you. They will have the misfortune of evil, and God is Hearer, Knowledgeable.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  From the Arabs are some who look upon what they spend as a fine, and wait for disasters to befall you. They will have the evil disasters, and God is Hearer, Knowledgeable.