Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'ın ayetleri size okunmaktayken, elçisi de aranızda yaşarken, nasıl Küfre saparsınız? Kim Allah'a sımsıkı sarılırsa o doğru yola iletilmiştir.

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيَاتُ اللّٰهِ وَف۪يكُمْ رَسُولُهُۜ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ۟
Ve keyfe tekfurune ve entum tutla aleykum ayatullahi ve fikum resuluh, ve men ya'tesim billahi fe kad hudiye ila sıratın mustakim.
#kelimeanlamkök
1ve keyfeve nasıl?كيف
2tekfuruneinkar edersinizكفر
3veentumve üstelik size
4tutlaokunmaktaتلو
5aleykumsize
6ayatuayetleriايي
7llahiAllah'ın
8ve fikumve aranızda iken
9rasuluhuO'nun Elçisiرسل
10ve menve kim
11yea'tesimsarılırsaعصم
12billahiAllah'a
13fekadmuhakkak ki o
14hudiyeiletilmiştirهدي
15ila
16siratinyolaصرط
17mustekimindoğruقوم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Size Allah'ın ayetleri okunurken, üstelik Allah'ın Peygamberi de aranızda iken nasıl inkara saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa, kesinlikle doğru yola iletilmiştir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah'ın ayetleri size tilavet edilirken (aktarılırken), Elçisi de aranızdayken nasıl inkâr edersiniz! Kim Allah'a sarılırsa elbette doğru yola ulaştırılmıştır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın ayetleri size okunduğu ve O'nun elçisi aranızda olduğu halde nasıl olur da inkar edersiniz? Kim ALLAH'a sarılırsa dosdoğru yola iletilmiştir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah'ın ayetleri size okunmaktayken, elçisi de aranızda yaşarken, nasıl Küfre saparsınız? Kim Allah'a sımsıkı sarılırsa o doğru yola iletilmiştir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Siz (inanıp güvendikten sonra) ayetleri nasıl görmezsiniz? Size Allah'ın ayetleri okunmakta ve onun elçisi içinizde bulunmaktadır. Kim Allah'a sıkı sarılırsa, doğru yola girmiş olur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'ın ayetleri size okunurken ve O'nun elçisi aranızdayken, nasıl olur da nankörlük edersiniz? Allah'a kim sımsıkı sarılırsa, artık dosdoğru yola eriştirilmiştir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Onlar böyle yapabilirler), ama siz nasıl olur da Allah'ın ayetleri size okunup dururken ve O'nun elçisi aranızdayken inkara yeltenebilirsiniz? Ne var ki Allah'a sımsıkı yapışan, dosdoğru bir yola yöneltilmiş demektir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'ın ayetleri size okunuyor, Resulü de aranızda; peki, nasıl küfre sapıyorsunuz? Kim Allah'a sarılırsa dosdoğru yola iletilmiştir o...

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah'ın ayetleri size okunuyorken ve O'nun elçisi içinizdeyken nasıl oluyor da inkar ediyorsunuz? Kim Allah'a sımsıkı tutunursa, artık elbette o, dosdoğru olan bir yola iletilmiştir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Önünüzde Allah'ın ayetleri okunurken ve aranızda O'nun elçisi var iken sizler nasıl olur da inkara dönersiniz? Oysa her kim Allah'a sıkıca tutunursa, o, kesinlikle bir doğru yola çıkarılmıştır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah'ın mesajları size iletildiği halde ve Elçisi aranızda yaşarken hakikati nasıl inkar edebilirsiniz? Ama Allah'a sımsıkı tutunan, dosdoğru yola ulaştırılmıştır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın Resulü de aranızda iken dönüp nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle o, doğru yola iletilmiştir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sizler ise küfre nasıl dönersiniz ki önünüzde Allahın ayetleri okunuyor, içinizde Resulü bulunuyor? halbuki her kim Allaha sıkı tutunursa o, muhakkak bir doğru yola çıkarılmıştır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Size Allah'ın ayetleri okunmakta ve O'nun Elçisi de aranızda iken nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a sarılırsa muhakkak ki o, doğru yola iletilmiştir.

 • Gültekin Onan

  Tanrı'nın ayetleri size okunuyorken ve O'nun elçisi içinizdeyken nasıl oluyor da küfrediyorsunuz? Kim Tanrı'ya sımsıkı tutunursa, artık elbette o, dosdoğru olan bir yola iletilmiştir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Halbuki siz Allaha nasıl küfreder (Onu inkar eder) siniz ki karşınızda Allanın ayetleri okunub durmakdadır. Onun peygamberi de içinizde, Kim Allaha sımsıkı tutunursa muhakkak ki doğru bir yola ile tilmişdir o.

 • İbni Kesir

  Allah'ın ayetleri size okunur, aranızda peygamberi bulunurken nasıl küfredersiniz? Kim, Allah'a sımsıkı sarılırsa; muhakkak doğru yola iletilmiştir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'ın ayetleri size okunur, aranızda Resulü bulunurken nasıl inkar edersiniz?! Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa o şüphesiz, dosdoğru yola yöneltir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sizler nasıl küfre dönebilirsiniz ki, önünüzde Allah'ın ayetleri okunuyor, aranızda Allah'ın Resulü bulunuyor? Kim Allah'a gönülden sımsıkı bağlanırsa muhakkak ki o doğru yola konulmuştur.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah işaretleri önünüze serilirken, içinizde de Rasulü varken, nasıl hakikati inkar edenlerden olursunuz? Kim varlığını oluşturan özü olan Allah'a (gayrından kesilip) sımsıkı bağlanırsa, işte o Hak yola hidayet olunmuştur.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın ayetleri size okunduğu ve O'nun elçisi aranızda olduğu halde nasıl olur da inkar edersiniz? Kim ALLAH'a sarılırsa dosdoğru yola iletilmiştir

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah'ın ayetleri size okunmaktayken, elçisi de aranızda yaşarken, nasıl küfre saparsınız? Kim Allah'a sımsıkı sarılırsa o doğru yola iletilmiştir.

 • Progressive Muslims

  And how can you reject when God's revelations are being recited to you and with you is His messenger And whoever holds firmly to God has been guided to the straight path.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And how can you deny, when to you are the proofs of God recited, and in your midst is His messenger? And whoso holds fast to God, he has been guided to a straight path.

 • Aisha Bewley

  How can you be kafir, when Allah’s Signs are recited to you and the Messenger is there among you? Whoever holds fast to Allah has been guided to a straight path.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  How can you disbelieve, when these revelations of GOD have been recited to you, and His messenger has come to you? Whoever holds fast to GOD will be guided in the right path.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And how can you reject when the revelations of God are being recited to you and with you is His messenger? And whoever holds firmly to God has been guided to the straight path.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  How can you reject when God's signs are being recited to you and His messenger is among you? Whoever holds firmly to God, has been guided to the straight path.