Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İki toplumun, savaş alanında karşılaştıkları gün, içinizden geri dönenlere gelince! Bu yaptıklarından dolayı, şeytan onların ayaklarını kaydırmak istedi. Doğrusu, Allah, yine de onları affetti. Kuşkusuz, Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Çok Hoş Görülü'dür.

اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواۚ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَل۪يمٌ۟
İnnellezine tevellev minkum yevmel tekal cem'ani, inne mestezellehumuş şeytanu bi ba'di ma kesebu, ve lekad afallahu anhum innallahe gafurun halim.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2ellezinekimseleri
3tevellevyüz çevirip gidenولي
4minkumiçinizden
5yevmegünيوم
6t-tekaiki topluluğunلقي
7l-cem'aanikarşılaştığıجمع
8innemaşüphesiz
9stezellehumu(yoldan) kaydırmak istemiştiزلل
10ş-şeytanuşeytanشطن
11bibea'dibazıبعض
12madolayı
13kesebuyaptıkları işlerdenكسب
14velekadama elbette
15afaaffettiعفو
16llahuAllah
17anhumonları
18inneşüphesiz
19llaheAllah
20gafurunçok bağışlayandırغفر
21halimunhalimdirحلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Uhud'da iki ordunun karşılaştığı gün, sizi bırakıp gidenleri, sırf işledikleri bazı hatalar yüzünden şeytan tökezletti. Yine de Allah onları affetti. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, yumuşak davranandır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Uhud'da) iki ordu karşılaştığı gün sizi bırakıp gidenleri, işledikleri bazı hatalar yüzünden şeytan (yerlerinden) kaydırmıştı. Yemin olsun ki Allah onları affetmiştir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, hoşgörülüdür.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İki ordunun çarpıştığı gün geriye dönenlerinizi yaptıkları bazı işlerden dolayı sapkın kaydırmak istemişti. Ancak ALLAH onları affetti. ALLAH gerçekten çok Bağışlayıcı, çok Şefkatlidir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İki toplumun, savaş alanında karşılaştıkları gün, içinizden geri dönenlere gelince! Bu yaptıklarından dolayı, şeytan onların ayaklarını kaydırmak istedi. Doğrusu, Allah, yine de onları affetti. Kuşkusuz, Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Çok Hoş Görülü'dür.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İki ordunun karşılaştığı gün emre aykırı davrananların* ayaklarını, yaptıkları bazı işlerden dolayı şeytan kaydırmak istedi. Allah onları affetti. Çünkü Allah çokça bağışlar, yumuşak davranır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Aslında, iki topluluğun karşılaştığı gün, aranızdan geri dönenleri, kendi yaptıkları yüzünden şeytan kaydırmıştır. Ve gerçek şu ki, Allah, onları bağışladı. Kuşkusuz, Allah, Sınırsız Bağışlayandır; Hoşgörülüdür.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İki ordunun karşılaştığı gün, içinizden kaçanlara gelince: birtakım eylemleri sebebiyle şeytan onların ayağını kaydırdı. Fakat (şimdi) Allah onların günahlarını sildi: çünkü Allah tarifsiz bir bağışlayandır, acele cezalandırmayandır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İki topluluğun karşılaştığı gün geri dönüp gidenleriniz var ya, yaptıkları bazı işler yüzünden şeytan onların ayağını kaydırmak istemişti. Andolsun, Allah onları yine de affetti. Allah Gafur'dur, Halim'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İki topluluğun karşı karşıya geldikleri gün, sizden geri dönenleri, kazandıkları bazı şeyler dolayısıyla şeytan onların ayağını kaydırmak istemişti. Ama andolsun ki, Allah onları affetti. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, yumuşak olandır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O iki topluluk çarpıştığı gün içinizden arkasını dönenlerin, şeytan yalnızca bazı yaptıklarından dolayı ayaklarını kaydırmak istedi. Yine de Allah onları bağışladı. Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İki ordunun savaş alanında karşılaştığı gün (görevlerinden) kaçanlara gelince; Şeytan, onları (bizzat) kendi yaptıklarıyla tökezletti. Ama şimdi, Allah onların günahlarını sildi. Doğrusu Allah çok affedicidir, halimdir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İki topluluğun karşılaştığı gün, içinizden yüz çevirip kaçanları, şeytan ancak yaptıkları bazı hatalardan dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları affetti. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir).

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O iki cem'iyyet çarpıştığı gün içinizden arkasını çevirenler, hakikaten onları Şeytan sırf ba'zı kesibleri behanesile kaydırmak istedi, maamafih Allah kendilerinden afvetti, Allah gafurdur halimdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İki topluluğun karşılaştığı gün, içinizden yüz çevirip gidenleri, yaptıkları bazı işlerden dolayı şeytan, (yoldan) kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah, onları affetti. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, halimdir.

 • Gültekin Onan

  İki topluluğun karşı karşıya geldikleri gün, sizden geri dönenleri, kazandıkları bazı şeyler dolayısıyla şeytan onların ayağını kaydırmak istemişti. Ama andolsun ki, Tanrı onları affetti. Şüphesiz Tanrı, bağışlayandır, yumuşak olandır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hakıykat, iki ordu karşılaşdığı gün içinizden geri dönenler (yok mu?), onları, irtikab etdikleri ba'zı şeyler yüzünden, ancak şeytan kaydırmak istedi. Andolsun Allah (yine) onları afvetdi. Çünkü Allah şübhesiz çok yarlığayıcıdır, halimdir (Ukuubetde, cezada acele edici değildir).

 • İbni Kesir

  İki topluluğun karşılaştığı gün; içinizden geri dönenleri, yaptıklarının bir kısmından ötürü şeytan yoldan çıkarmak istemiştir. Bununla beraber Allah onları bağışladı. Gerçekten Allah, Gafur'dur, Halim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İki topluluğun karşılaştığı gün, içinizden geri dönenler işledikleri bazı hataları yüzünden şeytan onların ayağını kaydırmak istedi. Yine de Allah, onları affetti. Allah, çok bağışlayıcı ve çok şefkatlidir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İki ordunun karşılaştığı gün içinizden arkasına dönüp kaçanlar var ya, işte onları, işlemiş oldukları birtakım hataları sebebiyle şeytan kaydırmak istemişti. Allah yine de onları affetti. Çünkü Allah gafurdur, halimdir (çok affedici ve müsamahalıdır).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İki ordu karşı karşıya geldiğinde sizden kaçanlar, bunu, şeytanın (vehmin) kendilerinde oluşmuş yanlış fikirleri tahrik etmesi sonucu ortaya koymuşlardır. Allah onları affetti. Allah Ğafur'dur, Haliym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İki ordunun çarpıştığı gün geriye dönenlerinizi yaptıkları bazı işlerden dolayı şeytan kaydırmak istemişti. Ancak ALLAH onları affetti. ALLAH gerçekten çok Bağışlayıcı, çok Şefkatlidir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İki toplumun, savaş alanında karşılaştıkları gün, içinizden geri dönenler yok mu? Bu yaptıklarından dolayı, şeytan onların ayaklarını kaydırmak istedi. Doğrusu, Allah, yine de onları affetti. Kuşkusuz, Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Çok Hoş Görülü'dür.

 • Progressive Muslims

  Those of you who turned away on the day that the two hosts met, it was the devil who caused them to deviate because of some of what they had gained. And God has pardoned them, for God is Forgiver, Compassionate.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who turned back among you the day the two hosts met: the satan caused them to slip only for some of what they earned. But God has pardoned them; God is forgiving and clement.

 • Aisha Bewley

  Those of you who turned their backs on the day the two armies clashed – it was Shaytan who made them slip for what they had done. But Allah has pardoned them. Allah is Ever-Forgiving, All-Forbearing.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Surely, those among you who turned back the day the two armies clashed have been duped by the devil. This reflects some of the (evil) works they had committed. GOD has pardoned them. GOD is Forgiver, Clement.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those of you who turned away on the day that the two hosts met, it was the devil who caused them to slip due to some of what they had earned. And God has pardoned them, for God is Forgiver, Compassionate.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The day the two armies met, the devil caused some of you to turn away, because of what they had gained. God has pardoned them, for God is Forgiver, Compassionate.