Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer Allah, size yardım ederse hiç kimse size güç yetiremez. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Mü'minler, yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.

اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْۚ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِه۪ۜ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
İn yansurkumullahu fe la galibe lekum, ve in yahzulkum fe menzellezi yansurukum min ba'dih, ve alallahi fel yetevekkelil mu'minun.
#kelimeanlamkök
1ineğer
2yensurkumusize yardım ederseنصر
3llahuAllah
4felaartık yoktur
5galibeyenecekغلب
6lekumsizi
7ve inve eğer
8yehzulkumsizi yüz üstü bırakırsaخذل
9femenkimdir
10za
11llezikimse
12yensurukumsize yardım edebilecekنصر
13min
14bea'dihiO'ndan sonraبعد
15ve ala
16llahive Allah'a
17felyetevekkelidayansınlarوكل
18l-mu'minuneMü'minlerامن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah size yardım ederse, hiç kimse sizi yenemez; ama ya O sizi terkederse, O'ndan başka kim size yardım edebilir? O halde müminler Allah'a güvensinler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah size yardım ederse, artık size üstün gelecek kimse yoktur. Sizi bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir ki! Müminler, yalnızca Allah'a güvensinler!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH sizi desteklerse hiçbir güç sizi yenemez. Sizi terk ederse, artık size kim yardım edebilir ki? Gerçeği onaylayanlar ALLAH'a güvensin.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eğer Allah, size yardım ederse hiç kimse size güç yetiremez. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Mü'minler, yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Allah yardım ederse, sizi kimse yenemez. Yüzüstü bırakırsa size kim yardım edebilir? Müminler, yalnız Allah'a güvenip dayansınlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah size yardım ederse, size üstün gelecek yoktur. Sizi yardımsız bırakırsa, O'ndan sonra, size kim yardım edebilir? İnananlar, artık Allah'a güvensinler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah yardım ederse size, artık yenemez sizi hiç kimse; ama eğer sizi terk ederse, ondan sonra kim yardım eder size? Şu halde mü'minler, yalnızca Allah'a güvensinler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Eğer sizi yüzüstü bırakırsa O'ndan başka size kim yardım edebilir? Artık müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi 'yapayalnız ve yardımsız' bırakacak olursa, ondan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse mü'minler, yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Eğer Allah size yardım ederse, artık hiç kimse sizi yenemez ve eğer O, sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size yardım etmek kimin haddine? O halde, bütün inananlar yalnızca Allah'a dayansınlar!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah size yardım ederse, hiç kimse sizinle baş edemez; ama ya O sizi terk ederse, kim size yardım edebilir? O halde müminler Allah'a güvensinler!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Mü'minler, ancak Allah'a tevekkül etsinler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer Allah size nusrat verirse o vakit size galib yoktur, ve eğer o sizi yardımsız bırakırsa kimin haddinedir ki ondan sonra size yardım etsin? ancak Allaha dayansın o halde mü'minler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenecek yoktur. Ve eğer sizi yüz üstü bırakırsa, O'ndan sonra size kim yardım edebilir? Mü'minler, Allah'a dayansınlar.

 • Gültekin Onan

  Eğer Tanrı size yardım ederse, artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi 'yapayalnız ve yardımsız' bırakacak olursa, ondan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse inançlılar yalnızca Tanrı'ya tevekkül etsinler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah size yardım ederse artık sizi yenecek yokdur. Sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size yardım edebilecek kimdir? Mü'minler ancak Allaha güvenib dayanmalıdır.

 • İbni Kesir

  Allah size yardım ederse, artık sizi yenecek yoktur. Sizi yardımsız bırakırsa da ondan başka size yardım edecek kimdir. Mü'minler sadece Allah'a tevekkül etsinler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Allah size yardım ederse, sizi kimse yenemez. Eğer size yardımı keserse, bundan sonra size yardım edecek kimdir? Müminler, yalnız Allah'a güvenip dayanmalıdırlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Eğer Allah size yardım ederse, size üstün gelecek hiç kimse olamaz. Şayet o sizi yardımsız bırakırsa, artık O'ndan sonra kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvenmelidirler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Eğer size Allah yardım ederse, size galip gelecek yoktur. Şayet sizi yardımsız kendi halinize bırakırsa, bunun sonucunda size kim yardımcı olabilir! İman edenler sadece (Esma'sıyla hakikatleri olan) Allah'a tevekkül etsinler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH sizi desteklerse hiç bir güç sizi yenemez. Sizi terk ederse, artık size kim yardım edebilir ki? İnananlar ALLAH'a güvensin.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eğer Allah, size yardım ederse hiç kimse size güç yetiremez. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Mü'minler, yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.

 • Progressive Muslims

  If God grants you victory then none can defeat you, and if He abandons you then who can grant you victory after Him And towards God the believers should put their trust.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  If God helps you, none can defeat you; but if He forsakes you, who is there who can help you after Him? And in God let the believers place their trust.

 • Aisha Bewley

  If Allah helps you, no one can vanquish you. If He forsakes you, who can help you after that? So the muminun should put their trust in Allah.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If GOD supports you, none can defeat you. And if He abandons you, who else can support you? In GOD the believers shall trust.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  If God grants you victory then none can defeat you, and if He abandons you then who can grant you victory after Him? And towards God the believers should put their trust.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If God grants you victory then none can defeat you, and if He abandons you then who can grant you victory after Him? In God, those who acknowledge should put their trust.