Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bunlar, gerçeğin haberleridir. Allah'tan başka ilah yoktur. Kuşkusuz, Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّۚ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُۜ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
İnne haza le huvel kasasul hakk, ve ma min ilahin illallah, ve innellahe le huvel azizul hakim.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2hazabudur
3lehuve(Îsa hakkındaki) o
4l-kasasukıssa (öykü)قصص
5l-hakkugerçekحقق
6ve mayoktur
7minhiçbir
8ilahintanrıاله
9illabaşka
10llahuAllah'tan
11ve inneve elbette
12llaheAllah
13lehuveO
14l-azizuazizdir (kesin galib)عزز
15l-hakimuhüküm ve hikmet sahibidirحكم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İşte bu, elbette en doğru haberin beyanıdır ve Allah'tan başka bir tanrı yoktur. Muhakkak ki, Allah çok güçlüdür; hikmet sahibidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki bu, (İsa hakkındaki) gerçek haberlerin ta kendisidir. Allah'tan başka ilah yoktur. Şüphesiz ki Allah -evet O- güçlüdür, doğru hüküm verendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İşte, söylentilerin gerçeği bu. ALLAH'tan başka hiçbir tanrı yoktur ve elbette ALLAH Güçlüdür, Bilgedir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bunlar, gerçeğin haberleridir. Allah'tan başka ilah yoktur. Kuşkusuz, Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bu olay tümüyle gerçektir. Allah'tan başka ilah yoktur. Üstün olan ve doğru kararlar veren Allah'tır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kuşkusuz, işte bu, gerçek bir öyküdür. Allah'tan başka Tanrı yoktur. Kuşkusuz, Allah, Üstündür; Bilgelik ve Adaletle Yönetendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İşte budur işin hakikati; Allah'tan başka ilah asla yoktur: Hiç kuşku yok ki Allah, evet, yalnızca O'dur her işinde mükemmel, her hükmünde tam isabet sahibi olan.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İşte, gerçek kıssanın ta kendisi budur. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Allah, elbette Aziz'dir, elbette Hakim'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Şüphesiz bu, gerçek bir olayın haberidir. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Doğrusu, budur işte o kıssanın gerçek ifadesi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah gerçekten güçlüdür, hikmet sahibidir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İşte işin hakikati budur ve Allah'tan başka bir ilah yoktur; şüphe yok ki Allah -yalnızca O- kudret ve gerçek hikmet sahibidir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şüphesiz bu (İsa hakkındaki) gerçek kıssadır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Doğrusu işte budur o kıssanın hak ifadesi, yoksa Allahdan başka bir İlah yoktur ve hakikat Allah o, öyle aziz öyle hakimdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İşte (İsa hakkındaki) gerçek kıssa (öykü) budur. Allah'tan başka tanrı yoktur. Allah, elbette aziz (kesin galib), hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Gültekin Onan

  Şüphesiz bu, gerçek bir olayın haberidir. Tanrı'dan başka tanrı yoktur, Ve şüphesiz Tanrı, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İşte (İsaya dair sana anlatılan) bu (haber) elbette en doğru bir haberin beyanıdır. Allahdan başka hiç bir Tanrı yokdur. Allah hiç şübhesiz yegane gaalibdir. Mutlak hüküm ve hikmet saahibidir O.

 • İbni Kesir

  Doğrusu işte budur, o kıssanın hak ifadesi: Allah'dan başka ilah yoktur. Şüphesiz ki Allah, Aziz'dir, Hakim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Şüphesiz bu anlatılanlar gerçek hikayelerdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah, elbette azizdir, hakimdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İşte işin gerçeği budur. Doğrusu Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah hiç şüphesiz azizdir, hakimdir (mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Muhakkak ki, işin hakikati budur. İlahiyet (tanrı - tanrısallık) kavramı geçersizdir; sadece Allah! Gerçek ki Allah "HU"dur, Aziyz'dir, Hakiym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İşte, söylentilerin gerçeği bu. ALLAH'tan başka hiç bir tanrı yoktur ve elbette ALLAH Güçlüdür, Bilgedir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bunlar, gerçeğin haberleridir. Allah'tan başka ilah yoktur. Kuşkusuz, Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

 • Progressive Muslims

  This is the narration of truth, there is no god but God; and God is the Noble, the Wise.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “‘This is the true story! And there is no god save God! And God, he is the Exalted in Might, the Wise!’”

 • Aisha Bewley

  This is the true account: there is no other god besides Allah. Allah – He is the Almighty, the All-Wise.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Absolutely, this is the narration of the truth. Absolutely, there is no god except GOD. Absolutely, GOD is the Almighty, Most Wise.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  This is the narration of truth, there is no god except God; and God is the Noble, the Wise.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  This is the narration of truth, there is no god but God; and God is the Noble, the Wise.