Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Diyelim ki bildiğiniz şeyler hakkında tartıştınız. Peki, hiçbir bilginiz olmayan konularda ne diye tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz.

هَٓا اَنْتُمْ هٰٓؤُ۬لَٓاءِ حَاجَجْتُمْ ف۪يمَا لَكُمْ بِه۪ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَٓاجُّونَ ف۪يمَا لَيْسَ لَكُمْ بِه۪ عِلْمٌۜ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
Ha entum haulai hacectum fi ma lekum bihi ilmun fe lime tuhaccune fi ma leyse lekum bihi ilm, vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun.
#kelimeanlamkök
1ha entumişte siz böylesiniz
2ha'ula'io kimseler ki
3hacectumtartışıyorsunuzحجج
4fimaolan şey
5lekumsizin
6bihionun (hakkında)
7ilmunbiraz bilginizعلم
8felimeama neden?
9tuhaccunetartışıyorsunuzحجج
10fimahakkında
11leyseolmayanليس
12lekumsizin
13bihionun (hakkında)
14ilmunbilginizعلم
15vallahuAllah
16yea'lemubilirعلم
17veentumve siz
18la
19tea'lemunebilmezsinizعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İşte siz böyle kimselersiniz! Haydi bilginiz olan şeyler hakkında tartıştınız; fakat bilgi sahibi olmadığınız konuda niçin tartışıyorsunuz? Halbuki Allah her şeyi bilir, ama siz bilemezsiniz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İşte siz böyle kişilersiniz! Hakkında bilgi sahibi olduğunuz konuda tartıştınız (da), hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığınız konuda niçin tartışıyorsunuz! Allah bilir, siz bilmezsiniz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bilgi sahibi olduğunuz konularda tartışıp duruyorsunuz! Peki hakkında hiçbir bilgiye sahip olamadığınız bir konuda nasıl tartışabiliyorsunuz? Siz bilmeyebilirsiniz; ama ALLAH bilir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Diyelim ki bildiğiniz şeyler hakkında tartıştınız. Peki, hiçbir bilginiz olmayan konularda ne diye tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Siz hakkında bilginiz olan konuda tartışırsınız, ama hakkında bilginiz olmayan bir konuda ne diye tartışıyorsunuz? Bunları bilen Allah'tır, siz bilmezsiniz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İşte, siz böylesiniz; bilginiz olan bir konuda tartıştınız, ama bilginiz olmayan bir konuda neden tartışıyorsunuz? Allah bilir, ama siz bilmezsiniz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hadi şu bildiğiniz şeylerde tartıştınız, fakat bilmediğiniz şey hakkında niçin tartışırsınız? Halbuki Allah bilir, fakat siz bilemez siniz:

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İşte siz böyle insanlarsınız! Hakkında biraz bilginiz olan şeyde çekişmeye girdiniz. Peki, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyde neden tartışmaya giriyorsunuz? Allah bilir ama siz bilmezsiniz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İşte sizler böylesiniz; (diyelim ki) hakkında bilginiz olan şeyde tartıştınız, ama hiç bilginiz olmayan bir konuda ne diye tartışıp duruyorsunuz? Oysa Allah bilir, sizler bilmezsiniz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İşte siz öylesiniz, diyelim ki, biraz bilginiz olan konuda tartıştınız. Ama hiç bilginiz olmayan konuda ne diye tartışırsınız? Oysa Allah bilir, siz ise bilmiyorsunuz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Siz, bilginiz olan şeyler hakkında tartışırdınız, ama hiç bilmediğiniz şey hakkında neden tartışıyorsunuz? Halbuki Allah (onu) bilir, ama siz bilmezsiniz:

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İşte siz böyle kimselersiniz! Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İşte siz öylesiniz, haydi biraz bilginiz olan şeyde münakaşa etdiniz, ya hiç bir ilminiz olmıyan şeyde niçin münakaşa edersiniz? Halbuki Allah bilir siz bilmiyorsunuz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Haydi siz, biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız; ama hiç bilginiz olmayan şey hakkında neden tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz.

 • Gültekin Onan

  İşte sizler böylesiniz; (diyelim ki) hakkında bilginiz olan şeyde tartıştınız, ama hiç bilginiz olmayan bir konuda ne diye tartışıp duruyorsunuz? Oysa Tanrı bilir, sizler bilmezsiniz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İşte sizler onlarsınız ki hakkında (biraz) bilginiz olan şeyde (haydi) çekişdiniz (diyelim, ya) hiç bilgi (niz) olmayanlar hakkında haala neye çekişib duruyorsunuz? Halbuki (her şey'i) Allah bilir, siz bilmezsiniz.

 • İbni Kesir

  Siz, hadi bilginiz olan şey üzerine münakaşa eden kimselersiniz. Ya bilginiz olmayan şey üzerine niçin münakaşa ediyorsunuz? Halbuki Allah bilir, siz bilmezsiniz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İşte siz öylesiniz, biraz bir şeyler bildiğiniz konuda hadi tartıştınız, ama bilginiz olmayan bir şey hakkında ne diye tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Haydi diyelim ki az çok bildiğiniz konularda tartışıyorsunuz. Peki ne diye hakkında bilginiz olmayan hususlarda tartışıyorsunuz! Halbuki işin doğrusunu Allah bilir, siz bilemezsiniz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Az çok bildiğiniz konularda tartışıp durdunuz, neyse.. . Fakat hiç bilmediğiniz bir konuda neden tartışırsınız? Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bilgi sahibi olduğunuz konularda tartışıp duruyorsunuz! Peki hakkında hiç bir bilgiye sahip olamadığınız bir konuda nasıl tartışabiliyorsunuz? Siz bilmeyebilirsiniz; ama ALLAH bilir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Diyelim ki bildiğiniz şeyler hakkında tartıştınız. Peki, hiçbir bilginiz olmayan konularda ne diye tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz.

 • Progressive Muslims

  Here you have debated in what you knew; so why then do you debate in what you do not know God knows while you do not know.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Here you are: those who have disputed about that whereof you have knowledge; why then dispute you about that whereof you have no knowledge? And God knows, and you know not.

 • Aisha Bewley

  You are people arguing about something of which you have no knowledge. Why do you argue about something of which you have no knowledge? Allah knows; you do not know.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You have argued about things you knew; why do you argue about things you do not know? GOD knows, while you do not know.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Here you have debated in what you knew; so why then do you debate in what you do not know? And God knows while you do not know.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Here you have debated in what you knew; so why then do you debate in what you do not know? God knows while you may not know.