Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kuşkusuz Kafir olup, Kafir olarak ölenler; kurtulmak için yeryüzü dolusu altını fidye olarak verseler de onlardan kabul edilmeyecektir. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Ve onların hiçbir yardımcıları da yoktur.

اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدٰى بِه۪ۜ اُو۬لٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَ۟
İnnellezine keferu ve matu ve hum kuffarun fe len yukbele min ehadihim mil'ul ardı zeheben ve levifteda bih, ulaike lehum azabun elimun ve ma lehum min nasırin.
#kelimeanlamkök
1inneşüphesiz
2ellezinekimseler
3keferuinkar edenكفر
4ve matuve ölenlerموت
5vehumve onlar
6kuffarunkafir olarakكفر
7felen
8yukbelekabul edilmeyecektirقبل
9min-nden
10ehadihimhiçbiri-احد
11mil'udolusuملا
12l-erdidünyaارض
13zehebenaltınذهب
14velevive olsa dahi
15ftedafidye vermişفدي
16bihionu
17ulaikeişte
18lehumonlar için vardır
19azabunbir azabعذب
20elimunacıklıالم
21ve mave yoktur
22lehumonların
23minhiçbir
24nasirineyardımcılarıنصر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Gerçekten inkar edip kafir olarak ölenler var ya, dünya dolusu altın verecek olsa dahi, onların hiçbirinden fidye kabul edilmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır, hiç yardımcıları da olmayacaktır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki inkâr edip kâfir olarak ölenler var ya -dünya dolusu altını fidye olarak verse bile- (bu fidye) hiçbirinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem verici bir azap vardır; onların yardımcıları da yoktur.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edip inkarcı olarak ölenler, dünya dolusu altını fidye olarak verseler dahi kendilerinden kabul edilmeyecektir. Onlar acıklı bir azabı hak ettiler ve hiçbir yardımcıları da olmayacak.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kuşkusuz Kafir olup, Kafir olarak ölenler; kurtulmak için yeryüzü dolusu altını fidye olarak verseler de onlardan kabul edilmeyecektir. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Ve onların hiçbir yardımcıları da yoktur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  (İnandıktan sonra) Kafir olan ve kafir olarak ölenlerden biri, yeryüzünü dolduracak kadar altını fidye verebilecek olsa kabul edilmez. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır. Onlara yardım edecek bir kimse de olmaz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kuşkusuz, nankörlük ederek, nankörler olarak ölenlerin hiçbirinden, yeryüzü dolusu altını olsa ve onu kurtulmalık olarak verse bile asla kabul edilmez. İşte onlar için, acı bir ceza vardır. Üstelik onlar için, bir yardımcı yoktur.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İnkarda direnenler ve inkara saplanmış halde ölen kimselere gelince: Yeryüzünün bütün hazinelerini verseler bile, onlardan kurtuluş akçesi kabul edilmeyecektir: işte onlar içindir acıklı azap ve onlara yardım eden de çıkmayacaktır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Gerçeği örtüp de küfre sapmış olarak ölenlere gelince, onların her biri kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verse de asla kabul edilmeyecektir. Korkunç bir azap vardır onlar için. Hiçbir yardımcıları olmayacaktır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Şüphesiz küfredip kafir olarak ölenler, bunların hiç birisinden, yeryüzü dolusu altını olsa -bunu fidye olarak verse de- kesin olarak kabul edilmez. Onlar için acı bir azab vardır ve onların yardımcıları yoktur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İnkar etmiş ve inkarcı olarak ölüp gitmiş kimselerin her biri kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek de olsa, bu onların hiçbirinden asla kabul edilmeyecektir. Onların hakkı elim bir azaptır ve kendilerini kurtaracak da yoktur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hakikati inkara şartlanmış olanlara ve hakikat inkarcısı olarak ölenlere gelince, yeryüzünün bütün altınları (bile) onların fidyelerini karşılayamaz. İşte onlar için acıklı bir azap vardır ve kendilerine yardım edecek hiç kimse bulamayacaklardır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şüphesiz inkar edip kafir olarak ölenler var ya, dünya dolusu altını fidye verseler bile bu, hiçbirisinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  küfretmiş ve kafir oldukları halde ölüb gitmiş kimseler, her halde bunların her biri kendini kurtarmak için Dünya dolusu altın verecek dahi olsa hiç birinden kabul edilmek ihtimali yoktur, bunların hakkı elim bir azabdır ve kendilerini kurtaracak da yoktur

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnkar edip kafir olarak ölenler, dünya dolusu altın fidye vermiş olsa dahi hiçbirinden kabul edilmeyecektir. Onlar için acı bir azab vardır ve onların hiçbir yardımcıları yoktur!

 • Gültekin Onan

  Şüphesiz küfredip kafir olarak ölenler, bunların hiç birisinden, yeryüzü dolusu altını olsa -bunu fidye olarak verse de- kesin olarak kabul edilmez. Onlar için acı bir azab vardır ve onların yardımcıları yoktur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hakıykat, küfredenler ve kendileri kafir olarak ölenler (yok mu?) onlardan hiç birinin (bilfarz) yer yüzünü dolduracak mıkdardaki altını dahi — onu feda etse — kat'iyyen makbul olmaz. İşte onlar! Pek acıklı bir azab onların (hakkı) dır. Kendilerinin hiç bir yardımcıları da yokdur.

 • İbni Kesir

  Doğrusu küfredip de, kafir olarak ölenler, yeryüzü dolusu altını fidye verecek olsalar yine de hiç birinden kabul edilmez. Onlar için elim bir azab vardır. Ve onların hiç yardımcıları da yoktur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Evet, inkar edip, kafir oldukları halde ölenlerin hiç birinden, yeryüzünü dolduracak kadar altın fidye verse dahi asla kabul edilmeyecektir. İşte acıklı azap bunlar içindir. Onlar için bir yardımcı da yoktur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İnkar yoluna sapan ve kafir olarak can veren kimseler, kurtuluş fidyesi olarak dünya dolusunca altın verseler de, mümkün değil, hiçbirinden kabul edilmeyecektir. Bunların hakkı, çok acı bir azaptır ve kendilerini bundan kurtaracak olan da yoktur.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlar ki hakikat bilgisini inkar ederler ve bu inkar ile ölürler; arz dolu altını olup da fidye olarak (kurtulmak için) vermeyi düşünseler, bu asla kabul olmaz. Onlar için feci bir azap vardır ve kimse de onlara yardımcı olmaz.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edip inkarcı olarak ölenler, dünya dolusu altını fidye olarak verseler dahi kendilerinden kabul edilmeyecektir. Onlar acıklı bir azabı hakkettiler ve hiç bir yardımcıları da olmayacak.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gerçeği yalanlayarak nankörlük edip de kafir olarak ölenler; kurtulmak için yeryüzü dolusu altını fidye olarak verseler de onlardan kabul edilmeyecektir. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Ve onların hiçbir yardımcıları da yoktur.

 • Progressive Muslims

  Those who have rejected and died while they are rejecters, if the Earth full of gold were to be ransomed with it would not be accepted from any of them. For these there will be a painful retribution and they will have no supporters.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who ignore warning and die as atheists: there would not be accepted from one of them the earth full of gold were he to seek to ransom himself thereby; those have a painful punishment, and they will have no helpers.

 • Aisha Bewley

  As for those who are kafir and die kuffar, the whole earth filled with gold would not be accepted from any of them if they were to offer it as a ransom. They will have a painful punishment. They will have no helpers.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who disbelieve and die as disbelievers, an earthful of gold will not be accepted from any of them, even if such a ransom were possible. They have incurred painful retribution; they will have no helpers.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those who have rejected and died while they were rejecters, if the earth full of gold were to be ransomed with it would not be accepted from any of them. For these there will be a painful retribution and they will have no supporters.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who have rejected and died while they were ingrates, if the earth full of gold were to be ransomed with it, it would not be accepted from any of them. For these there will be a painful retribution and they will have no supporters.