Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hani! Rabb'i, İbrahim'i birtakım kelimeler ile sınamış; o da onları yerine getirmişti. Allah, "Ben seni insanlara önder yapacağım." dedi. İbrahim, "Soyumdan olanları da." deyince; Allah, "Benim ahdim zalimlere ulaşmaz!" dedi.

وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰه۪يمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّۜ قَالَ اِنّ۪ي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَاماًۜ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّت۪يۜ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِم۪ينَ
Ve izibtela ibrahime rabbuhu bi kelimatin fe etemmehun, kale inni cailuke lin nasi imama, kale ve min zurriyyeti kale la yenalu ahdiz zalimin.
#kelimeanlamkök
1ve izizaman
2btelaimtihan ettiğiبلو
3ibrahimeİbrahim'i
4rabbuhuRabbiربب
5bikelimatinkelimelerleكلم
6fe etemmehunneo da onları tamamlamıştıتمم
7kale(Allah) dedi kiقول
8innişüphesiz ben
9cailukeseni yapacağımجعل
10linnasiinsanlar içinنوس
11imamenönderامم
12kale(İbrahim) dedi kiقول
13ve min-dan da
14zurriyetibenim soyum-ذرر
15kalebuyurduقول
16la
17yenaluulaşmazنيل
18ahdiahdimعهد
19z-zaliminezalimlereظلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bir zamanlar Rabbi, İbrahim'i birtakım sorularla imtihan etti, o da onları tamamen cevaplandırınca, "Ben seni insanlara önder yapacağım" dedi. İbrahim de, "Soyumdan da önderler yap!" dedi. Allah, "Sözümzalimleri içermez" dedi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hani Rabbi, İbrahim'i birtakım sözlerle sınamıştı; o da onları tam olarak yerine getirmişti. (Allah): "Ben seni insanlara önder yapacağım." demişti. (İbrahim) "Soyumdan da (önderler yap, ya Rabbi)!" deyince, (Allah) "Sözüm zalimlere ermez (onlar için söz vermem)." demişti.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Efendisi, bir zamanlar İbrahim'i birtakım kelimelerle sınamış; o da onları tamamlamıştı: "Seni insanlara önder yapacağım" demişti. "Soyumdan da?.." deyince, "Zalimler benim sözüme dahil olmaz" buyurmuştu.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hani! Rabb'i, İbrahim'i birtakım kelimeler ile sınamış; o da onları yerine getirmişti. Allah, "Ben seni insanlara önder yapacağım." dedi. İbrahim, "Soyumdan olanları da." deyince; Allah, "Benim ahdim zalimlere ulaşmaz!" dedi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bir zamanlar Sahibi (Rabbi), İbrahim'i bir takım sözlerle (emirlerle) imtihan etmiş, o da tam başarı göstermişti. Sahibi (Rabbi) ona: "Ben seni insanlara imam (önder) yapacağım!" dedi. O "Soyumdan da olsun!" deyince, "(Olur, ama) yanlış yapanlar, sözümün kapsamına girmez." dedi.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Efendisi, İbrahim'i, bir takım sözlerle sınamış, O da eksiksiz olarak yerine getirmişti. Dedi ki: "Seni, kesinlikle insanlara önder yapacağım!" "Soyumdan da!" deyince, şöyle dedi: "Benim sözüm, haksızlık yapanları kapsamaz!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hani Rabbi İbrahim'i insanı şiddetle sarsan ağır imtihanlara tabi tutmuş ve o da bu (imtihanı) hakkıyla verdiği zaman demişti ki: "Ben seni insanlığa önder yapacağım". İbrahim: "Neslimden de!?" demişti. Allah buyurmuştu: "Sözüm (senin neslinden de olsa) zalimler için asla geçerli değildir."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Hani Rabb'i, İbrahim'i bazı kelimelerle imtihana çekmiş, o da onların hakkını vermişti de Rab şöyle demişti: "Seni insanlara önder yapacağım." İbrahim, "soyumdan birilerini de" deyince Allah: "Benim ahdime zalimler eremezler." buyurdu.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hani Rabbi, İbrahim'i birtakım kelimelerle denemişti. O da (istenenleri) tam olarak yerine getirmişti. (O zaman Allah İbrahim'e): "Seni şüphesiz insanlara imam kılacağım" dedi. (İbrahim) "Ya soyumdan olanlar?" deyince (Allah:) "Zalimler benim ahdime erişemez" dedi.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Şunu da hatırlayın ki, bir vakit Rabbi, İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan etti. O, onları tamamlayınca Rabbi: "Ben seni bütün insanlara önder yapacağım." buyurdu. İbrahim: "Rabbim zürriyetimden de yap" dedi. Rabbi ise: "Zalimler Benim ahdime nail olamaz." buyurdu.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve (şunu hatırlayın): Rabbi, İbrahim'i buyrukları ile sınadığında ve İbrahim de bunları yerine getirdiğinde O'na: "Seni insanlara önder yapacağım!" demişti. İbrahim de sormuştu: "Benim neslimden de mi (önderler çıkaracaksın)?" (Allah) cevap vermişti: "Benim ahdim zalimleri kapsamaz."

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bir zaman Rabbi İbrahim'i birtakım emirlerle sınamış, İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu: "Ben seni insanlara önder yapacağım." İbrahim de, "Soyumdan da (önderler yap, ya Rabbi!)" demişti. Bunun üzerine Rabbi, "Benim ahdim (verdiğim söz) zalimleri kapsamaz" demişti.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şunu da hatırda tutun ki bir vakit İbrahimi Rabbı bir takım kelimat ile imtihan etti, o onları itmam edince "ben seni bütün insanlara İmam edeceğim" buyurdu "ya Rabbi zürriyetimden de" dedi, buyurdu ki benim ahdime zalimler nail olamaz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir zaman Rabbi İbrahim'i birtakım kelimelerle sınamış, o da onları tamamlayınca: "Ben seni insanlara önder yapacağım" demişti. "Soyumdan da (önderler yap, ya Rabbi!)" dedi. (Rabbi): "zalimlere ahdim ermez (onlar için söz vermem!)" buyurdu.

 • Gültekin Onan

  Hani rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle denemişti. O da (istenenleri) tam olarak yerine getirmişti. (O zaman Tanrı İbrahim'e:) "Seni kuşkusuz insanlara imam kılacağım" dedi. (İbrahim) "Ya soyumdan olanlar?" deyince (Tanrı:) "Zalimler benim ahdime erişemez" dedi.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ve hatırlayın o zaman ki Rabbi, İbrahimi bir takım kelimelerle (emirleriyle) imtihan edib de o, bunları tamamen yerine getirince: "Seni insanlara imam (rehber) yapacağım" buyurmuş, (İbrahim). "Zür-riyyetimden de" demiş, Allah ise: "Zaalimler ahdime (rahmetime, imametime, taatıma) eremez" demişdi.

 • İbni Kesir

  Hani, İbrahim'i Rabb'ı bir takım kelimelerle imtihan etmişti de o da bunları tamamlayınca, Seni insanlara imam kılacağım, buyurmuştu. O da: Soyumdan da, demişti. Allah da; zalimler ahdime eremez buyurmuştu.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  (Hatırlayın o zamanı ki) Rabbi İbrahim'i bir takım hükümlerle imtihan etmiş, o da onları tamamen yerine getirince: -Seni insanlara önder yapacağım, buyurmuş, İbrahim de: -Soyumdan gelenlerden de önderler yap, demişti. Allah ise: -Ama zalimler için söz vermiyorum, diye cevap vermişti.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Şunu da hatırda tutun ki: Bir vakit Rabbi İbrahim'i birtakım emirlerle sınamıştı. O da onları hakkıyla yerine getirdiğinden Rabbi kendisine: "Seni insanlara önder (İmam) yapacağım." dedi. İbrahim: "Ya Rabbi, neslimden de önderler çıkar!" deyince, Allah: "Zalimler ahdime (nübüvvete) nail olamazlar." buyurdu.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hani Rabbi (Esma bileşimi hakikati) İbrahim'i bir takım birimlerle (karşılaştırıp onlara karşı düşüncelerini) imtihan etmişti de (yıldız - ay - güneş konularına verdiği cevapları hatırlayın), O da hakkıyla bu konularda değerlendirmelerini ortaya koyarak, başarmıştı. Bundan sonra Rabbi: "Ben seni insanlara imam (ilmi nedeniyle kendisine uyulan) kılacağım" demişti. (İbrahim): "Zürriyetimden de" niyazında bulundu. Rabbi: "Sözüm zulmedenleri kapsamaz" buyurdu.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Rabbi, bir zamanlar İbrahim'i birtakım kelimelerle sınamış; o da onlara eklemişti: (Tanrı) 'Seni insanlara önder yapacağım,' demişti. 'Soyumdan da?..,' deyince, 'Zalimler benim sözüme dahil olmaz' buyurmuştu.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hani! Rabb'i, İbrahim'i birtakım kelimeler ile sınamış; o da onları yerine getirmişti. Allah, "Ben seni insanlara önder yapacağım." dedi. İbrahim, "Soyumdan olanları da." deyince; Allah, "Benim ahdim zalimlere ulaşmaz!" dedi.

 • Progressive Muslims

  And Abraham was tested by commands from His Lord, which he completed. He said: "I will make you a leader for the people." He said: "And also from my progeny" He said: "My pledge will not encompass the wicked."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when his Lord tried Abraham with words and he fulfilled them, He said: “I will make thee a leader for mankind.” Said he: “And of my progeny?” He said: “My covenant does not reach the wrongdoers.”

 • Aisha Bewley

  Remember when Ibrahim was tested by his Lord with certain words which he carried out completely. He said, ‘I will make you a model for mankind.’ He asked, ‘And what of my descendants?’ He said, ‘My contract does not include the wrongdoers.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Recall that Abraham was put to the test by his Lord, through certain commands, and he fulfilled them. (God) said, "I am appointing you an imam for the people." He said, "And also my descendants?" He said, "My covenant does not include the transgressors."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And Abraham was tested by words from His Lord, which he fulfilled. He said: "I will make you a leader for the people." He said: "And also from my progeny?" He said: "My pledge will not encompass the wicked."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Abraham was tested by commands from His Lord, which he completed. He said, "I will make you a leader for the people." He said, "Also from my progeny?" He said, "My pledge will not encompass the wicked."