Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İnsanlardan, birtakım beyinsizler: "Daha önce yöneldiğiniz kıbleden sizi çeviren nedir?" diyecekler. De ki: "Doğu da Batı da Allah'ındır. O, Hak eden kimseyi doğru yola iletir."

سَيَقُولُ السُّفَـهَٓاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰيهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّت۪ي كَانُوا عَلَيْهَاۜ قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُۜ يَهْد۪ي مَنْ يَشَٓاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ
Se yekulus sufehau minen nasi ma vellahum an kıbletihimulleti kanu aleyha kul lillahil meşrıku vel magrıb, yehdi men yeşau ila sıratın mustakim.
#kelimeanlamkök
1seyekuludiyecekler kiقول
2s-sufeha'ubazı beyinsizlerسفه
3mine-dan
4n-nasiinsanlar-نوس
5manedir
6vellahumonları çevirenولي
7an-nden
8kibletihimukıbleleri-قبل
9lletio ki
10kanubulunurlarكون
11aleyhaüzerinde
12kulde kiقول
13lillahiAllah'ındır
14l-meşrikudoğuشرق
15velmegribuve batıغرب
16yehdiO iletirهدي
17menkimseyi
18yeşa'udilediğini (dileyeni)شيا
19ila-a
20siratinyol-صرط
21mustekimindoğruقوم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bazı dar kafalı insanlar, "Şimdiye kadar uydukları kıbleden onları vazgeçiren nedir?" diyecekler. De ki: "Doğu da batı da Allah'ındır; O, dileyeni doğru yola iletir."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İnsanlardan bazı beyinsizler "Yönelmekte oldukları kıblelerinden onları (Müslümanları) çeviren nedir?" diyecekler. De ki: "Doğu da Batı da yalnızca Allah'a aittir. Dileyeni (layık gördüğünü) doğru yola ulaştırır."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Halktan bazı beyinsizler: "Yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir?" diyecekler. De ki: "Doğu da batı da ALLAH'ındır. O dilediğini/dileyeni doğru yola iletir."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İnsanlardan, birtakım beyinsizler: "Daha önce yöneldiğiniz kıbleden sizi çeviren nedir?" diyecekler. De ki: "Doğu da Batı da Allah'ındır. O, Hak eden kimseyi doğru yola iletir."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İnsanlardan kimi akılsızlar şöyle diyecekler: "Bunları, yöneldikleri kıbleden çeviren nedir ki!" De ki: "Doğu da Allah'ındır, batı da! O, doğru tercihte bulunanı doğru bir yola yöneltir."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İnsanlar arasındaki kimi beyinsizler, şöyle diyecekler: "Yöneldikleri kıblelerinden, onları çeviren nedir?" De ki: "Doğu da batı da Allah'ın malıdır. Dilediğini dosdoğru yola eriştirir!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İnsanlar arasından beyinsizler çıkıp diyecekler ki: "Daha önce yöneldikleri kıbleden onları çeviren sebep nedir?" De ki: "Doğu da batı da Allah'ındır: O dileyen kimseyi doğru yola yöneltmeyi diler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İnsanlar içinden bazı beyinsizler: "Onları, yönelmekte oldukları kıbleden ne çevirdi?" diyecekler. De ki: "Doğu da Allah'ın, batı da. O, dilediğini dosdoğru yola kılavuzlar."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bir takım beyinsiz insanlar: "Onları daha önceki kıblelerinden çeviren nedir?" diyecekler. De ki: "Doğu da Allah'ındır, batı da. O dilediğini doğru yola yöneltir."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İnsanlardan beyinsiz takımı: "Bunları bulundukları kıbleden çeviren nedir?" diyeceklerdir. De ki: "Doğu da batı da Allah'ındır. O, dilediği kimseyi doğru bir caddeye çıkarır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İnsanlar arasındaki dar kafalı düşünceler, "Şimdiye kadar uydukları kıbleden onları vazgeçiren nedir?" diyecekler. De ki: "Doğu da Batı da Allah'ındır; O, dilediğini doğru yola iletir."

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Birtakım kendini bilmez insanlar, "Onları (müslümanları) yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir?" diyecekler. De ki: "Doğu da, Batı da Allah'ındır. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Nas içinde süfeha takımı "bunları bulundukları Kıbleden çeviren ne? diyecek, Deki Meşrık da Magrib de Allahındır, o kimi dilerse doğru bir caddeye çıkarır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnsanlardan bazı beyinsizler: "Onları, üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir?" diyecekler. De ki: "Doğu da batı da Allah'ındır. O, dilediğini doğru yola iletir."

 • Gültekin Onan

  Bir takım beyinsiz insanlar: "Onları daha önceki kıblelerinden çeviren nedir?" diyecekler. De ki: "Doğu da Tanrı'nındır, batı da. O dilediğini doğru yola iletir".

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İnsanlardan (Yahudi ve müşriklerden) bir takım beyinsizler: "(Müslümanların namazda kıble edinib) üzerinde durdukları (devam etdikleri eski) Kıblesinden çeviren (sebeb) nedir?" diyecekler. De ki (Habibim): "Doğu da Allahın, batı da. O, kimi dilerse onu doğru yola iletir."

 • İbni Kesir

  İnsanlardan bir kısım beyinsizler diyeceklerdir ki: Onları üzerinde bulundukları kıblelerinden ne çevirdi? De ki: Doğu da Batı da Allah'ındır. O, dilediği kimseyi doğru yola iletir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İnsanlardan bir takım beyinsizler: -Üzerlerinde bulundukları kıblelerinden onları döndüren nedir? diyecekler. De ki: -Doğu da batı da Allah'a aittir. O dilediği kimseyi doğru yola iletir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Akılsız insanlar: Bu Müslümanları daha önce yöneldikleri kıbleden çeviren sebep nedir?" diyecekler. De ki: "Doğu da Batı da Allah'ındır. O dilediği kimseyi doğru yola yöneltir."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İnsanların, anlayışı kıt ve aşağılık yaşam ehli olanları "Onları eski kıblelerinden (Kudüs'ten Kabe'ye) döndüren (gerekçe) nedir?" derler. De ki: "Batı da doğu da Allah'ındır. Dilediğine hidayet eder, sırat-ı müstakime yönelmesi için. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Halktan bazı beyinsizler: 'Yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir?,' diyecekler. De ki: 'Doğu da batı da ALLAH'ındır. O dileyeni doğru yola iletir.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İnsanlardan, bir takım düşüncesizler: "Daha önce yöneldiğiniz kıbleden sizi çeviren nedir?" diyecekler. De ki: "Doğu da, Batı da Allah'ındır. O, dileyen kimseyi doğru yola iletir."

 • Progressive Muslims

  The foolish from amongst the people will Say: "What has turned them away from the focal point that they were on" Say: "To God is the east and the west, He guides whomsoever He wishes to a straight path. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The foolish among mankind will say: “What has turned them from their course which they were on?” Say thou: “To God belong the East and the West. He guides whom He wills to a straight path.”

 • Aisha Bewley

  The fools among the people will ask, ‘What has made them turn round from the direction they used to face?’* Say, ‘Both East and West belong to Allah. He guides whoever He wills to a straight path.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The fools among the people would say, "Why did they change the direction of their Qiblah?" Say, "To GOD belongs the east and the west; He guides whoever wills in a straight path."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The foolish from among the people will say: "What has turned them away from the focal point that they were on?" Say: "To God are the east and the west, He guides whomsoever He wishes to a straight path."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The foolish from amongst the people will say, "What has turned them away from the focal point that they were on?" Say, "To God is the east and the west, He guides whomsoever He wishes to a straight path."