Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kendilerine tabi olunanlar, azabı gördükleri zaman, tabi olanlardan uzaklaşacak ve aralarındaki bütün bağlar kopacaktır.

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذ۪ينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ
İz teberreellezinettubiu minellezinettebeu ve reavul azabe ve takattaat bihimul esbab.
#kelimeanlamkök
1izişte
2teberraeuzak durdularبرا
3ellezinekimseler
4ttubiuuyulanتبع
5mine-den
6ellezinekimseler-
7ttebeuuyanتبع
8ve raevugördülerراي
9l-azabeazabıعذب
10vetekattaatkesildiقطع
11bihimuonların
12l-esbabubağlarıسبب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İşte o zaman kendilerine uyulan ve arkalarından gidilenler, uyanlardan hızla uzaklaşır ve azabı görürler. Neticede aralarındaki bağlar kopup parçalanmıştır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İşte o zaman (görecekler ki) kendilerine uyulanlar, (onlara) uyanlardan uzaklaşmıştır ve (her iki taraf da) azabı görmüş, sonunda aralarındaki bağlar kopmuştur.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O zaman, uyulanlar kendilerine uyanlardan uzak duracaktır. Artık azabı görmüşlerdir ve aralarındaki tüm bağlar kesilmiştir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kendilerine tabi olunanlar, azabı gördükleri zaman, tabi olanlardan uzaklaşacak ve aralarındaki bütün bağlar kopacaktır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Arkasından gidilen kişiler o gün, kendilerine uyanları terk ederler. Artık azabı görmüşler ve aralarındaki bütün bağlar kopmuştur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Bağlı olunanlar, kendilerine bağlı olanlardan uzaklaşıp kaçmışlardır. Cezayı görmüşler ve aralarındaki ilinti koparılmıştır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kendisine ilahlık yakıştırılanların, ilahlık yakıştıranlara sırt döndüğü o zaman gelip de azabı görünce, birbirleri arasındaki bütün ilişkiler kökten kesiliverecek.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O zaman, izlenenler, kendilerini izleyenlerden uzaklaşıp gitmişlerdir. Azabı gördüler artık, aralarındaki bağlar parçalanıp koptu.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Öyle ki (o gün) kendilerine tabi olunanlar, kendilerine tabi olanlardan uzaklaşıp kaçmışlardır. (Artık) Onlar azabı görmüşlerdir ve aralarındaki bütün bağlar (ve ilişkiler) de parçalanıp kopmuştur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O vakit uyulanlar, azabı görerek kendilerine uyanlardan kaçmışlar, aralarındaki bütün bağlar didik didik kopmuştur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (O Gün, haksız yere) kutsananlar, kendilerine tabi olanları tanımazlıktan gelecekler ve onlara tabi olanlar, bütün ümitleri paramparça olmuş bir şekilde (kendilerini bekleyen) azabı çekeceklerdir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kendilerine uyulanlar o gün azabı görünce, kendilerine uyanlardan uzaklaşacaklar, aralarındaki bütün bağlar kopacaktır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  o vakit o metbu olanlar azabı görerek tabi olanlardan teberri etmişlerdir, aralarındaki bütün rabıtalar didik didik kopmuştur

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İşte uyulanlar, uyanlardan uzak durdular; azabı gördüler, aralarındaki bağlar kesildi.

 • Gültekin Onan

  Öyle ki (o gün) kendilerine tabi olunanlar, kendilerine tabi olanlardan uzaklaşıp kaçmışlardır. (Artık) onlar azabı görmüşlerdir ve aralarındaki bütün bağlar (ve ilişkiler) de parçalanıp kopmuştur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O zaman (görecekler ki) arkalarından uyulub gidilenler kendilerine uyanlardan hızla uzaklaşmışdır. (Hepsi) o azabı görmüşlerdir. Aralarındaki ipler (münasebetler) de parçalanıb kopmuşdur.

 • İbni Kesir

  Hani o zaman uyulanlar, uyanlardan uzaklaşmış ve azabı görmüş oldular. Aralarındaki bütün bağlar kopmuştur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  O zaman, görecekler ki peşlerine düşülüp gidilenler, kendilerine uyanlardan hızla uzaklaşmışlardır. Azabı görmüşler, aralarındaki bağlar da parçalanıp kopmuştur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İşte önderler kendilerini izleyenlerden uzak durdular, Azabı gördüler ve aralarındaki her türlü bağ kesildi.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kendilerine tabi olunanlar, tabi olanlardan, ortaya çıkacak azabı görüp uzaklaşmışlardır o zaman. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla aralarındaki bağ da kopmuştur!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  O zaman, uyulanlar kendilerine uyanlardan uzak duracaktır. Artık azabı görmüşlerdir ve aralarındaki tüm bağlar kesilmiştir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kendilerine tabi olunanlar, azabı gördükleri zaman, kendilerine tabi olanlardan uzaklaşacak ve aralarındaki bütün bağlar kopacaktır.

 • Progressive Muslims

  When those who were followed will disown those who followed them, and they will see the retribution, and all excuses have abandoned them.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  When those who were followed will disown those who followed; and they will see the punishment, and the connections between them will be cut,

 • Aisha Bewley

  When those who were followed disown those who followed them, and they see the punishment, and the connection between them is cut,

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who were followed will disown those who followed them. They will see the retribution, and all ties among them will be severed.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  When those who were followed will disown those who followed them, and they will see the retribution, and all excuses will abandon them.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  When those who were followed will disown those who followed them, they will see the retribution; all means have abandoned them.