Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Her kim, bu vasiyeti duyduktan sonra onu değiştirirse, doğrusu onun günahı değiştirenin üzerinedir. Kuşkusuz Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَاِنَّمَٓا اِثْمُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَهُۜ اِنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌۜ
Fe men beddelehu ba'de ma semiahu fe innema ismuhu alellezine yubeddiluneh, innallahe semiun alim.
#kelimeanlamkök
1femenartık kim
2beddelehu(vasiyyeti) değiştirirseبدل
3bea'demasonra bir şeyبعد
4semiahuişittiktenسمع
5feinnemaelbette
6ismuhugünahıاثم
7alaüzerinedir
8ellezinekimselerin
9yubeddilunehuonu değiştirenبدل
10inneşüphesiz
11llaheAllah
12semiunişitendirسمع
13alimunbilendirعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Her kim bunu işittikten ve kabullendikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı onu değiştirenleredir. Şüphesiz ki Allah işitir; bilir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kim duyduktan sonra onu (vasiyeti) değiştirirse, günahı sadece onu değiştirenedir. Şüphesiz ki Allah duyandır, bilendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kim işittikten sonra onu değiştirirse, günahı onu değiştirenleredir. ALLAH İşitendir, Bilendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Her kim, bu vasiyeti duyduktan sonra onu değiştirirse, doğrusu onun günahı değiştirenin üzerinedir. Kuşkusuz Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bunu duyduktan sonra payları kim değiştirirse, günahı değiştirenlerin boynunadır. Dinleyen ve bilen Allah'tır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Artık, duyduktan sonra, kim onu değiştirirse, suç, onu değiştirenlerindir. Kuşkusuz, Allah, Duyandır; Bilendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kim de (vasiyeti) işittikten sonra tahrif edip değiştirirse, bunun günahı yalnızca onu değiştirenedir. Doğrusu Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse hiç kuşkusuz bunun günahı onu değiştirenler üzerinedir. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bundan böyle kim onu (vasiyeti) işittikten sonra değiştirirse, günahı elbette onu değiştirenlerin üzerinedir. Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Şimdi her kim bunu duyduktan sonra değiştirirse, her halde vebali yalnızca o değiştirenlerin boynunadır. Şüphe yok ki, işitir, bilir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve kim, öğrendikten sonra böyle bir hükmü değiştirirse, böyle davranmanın günahı, yalnızca onu değiştirenedir. Doğrusu Allah, her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı ancak onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  imdi her kim bunu duyduktan sonra onu değiştirirse her halde vebali sırf o değiştirenlerin boyunadır şüphe yok ki Allah işidir bilir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kim işittikten sonra vasiyyeti değiştirirse, günahı, onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir.

 • Gültekin Onan

  Bundan böyle kim onu (vasiyeti) işittikten sonra değiştirirse, günahı elbette onu değiştirenlerin üzerinedir. Kuşkusuz Tanrı işitendir, bilendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Artık kim bunu (ölünün bu vasıyyetini) işitdikden sonra onu tebdil ederse her halde vebali onu değişdirenlerin üzerinedir. Şübhesiz ki Allah hakkıyle işidici, kemaliyle bilicidir.

 • İbni Kesir

  Kim de onu işittikten sonra değiştirirse; onun günahı değiştirenlerindir. Şüphe yok ki Allah Semi'dir, Alim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Vasiyeti işittikten sonra değiştiren olursa bunun günahı değiştirenlerin üzerinedir. Allah, şüphesiz işiten ve bilendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kim bu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, artık vebali değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Artık kim bunu işittikten sonra (vasiyeti uygulamazsa), onun suçu yalnızca onu değiştirenin üzerinedir. Muhakkak ki Allah Semi'dir, Aliym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kim işittikten sonra onu değiştirirse, günahı onu değiştirenleredir. ALLAH İşitendir, Bilendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Her kim, bu vasiyeti duyduktan sonra onu değiştirirse, doğrusu onun günahı değiştirenin üzerinedir. Kuşkusuz Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

 • Progressive Muslims

  Whoever alters it after having heard, then the sin will be upon those who alter it. God is Hearer, Knowing.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And whoso changes it after he hears it, the sin thereof is only upon those who change it; God is hearing and knowing.

 • Aisha Bewley

  Then if anyone alters it after hearing it, the crime is on the part of those who alter it. Allah is All-Hearing, All-Knowing.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If anyone alters a will he had heard, the sin of altering befalls those responsible for such altering. GOD is Hearer, Knower.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Whoever alters it after having heard it, then the sin will be upon those who alter it. God is Hearer, Knowledgeable.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Whoever alters it after having heard, the sin will be upon those who alter it. God is Hearer, Omniscient.