Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi kendilerine dört ay on gün beklerler. Bu süreyi tamamlayınca, kendi haklarında verecekleri meşru kararlarda sizin için bir sorumluluk yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْراًۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ف۪يمَا فَعَلْنَ ف۪ٓي اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِۜ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ
Vellezine yuteveffevne minkum ve yezerune ezvacen yeterabbasne bi enfusihinne erbeate eşhurin ve aşra, fe iza belagne ecelehunne fe la cunahe aleykum fi ma fealne fi enfusihinne bil ma'ruf, vallahu bi ma ta'melune habir.
#kelimeanlamkök
1vellezinekimselerin
2yuteveffevneölen(ler)وفي
3minkumiçinizden
4ve yezerunegeriye bıraktıklarıوذر
5ezvaceneşleriزوج
6yeterabbesne(bekleyip) gözetlerlerربص
7bienfusihinnekendileriniنفس
8erbeatedörtربع
9eşhurinayشهر
10ve aşranve on (gün)عشر
11feizazaman
12belegnebitirdiğiبلغ
13ecelehunnesüreleriniاجل
14felayoktur
15cunahabir günahجنح
16aleykumsize
17fima
18fealneyapmalarındaفعل
19fiiçin
20enfusihinnekendileriنفس
21bil-mea'rufiuygun olanıعرف
22vallahuAllah
23bima-dan
24tea'meluneyaptıklarınız-عمل
25habirunhaberdardırخبر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları kadınların yeniden evlenmeleri için dört ay on günlük bir bekleme süresi geçirmeleri gerekir. Bekleme süresinin sonuna vardıklarında, kendileriyle ilgili olarak meşru şekilde ne yaparlarsa yapsınlar bir günah yoktur. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İçinizden ölenlerin (geride bıraktıkları) eşleri, kendi başlarına (evlenmeden) dört ay on gün beklerler. (Bekleme) süresinin sonuna geldiklerinde, kendileri hakkında yaptıkları uygun (işlerde) size herhangi bir vebal yoktur. Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İçinizden ölen erkeklerin geride bıraktığı eşleri, dört ay ve on beklerler. Sürelerini doldurunca artık kendileri için uygun olanı yapmalarında size sorumluluk yoktur. ALLAH yaptıklarınızdan Haberlidir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi kendilerine dört ay on gün beklerler. Bu süreyi tamamlayınca, kendi haklarında verecekleri meşru kararlarda sizin için bir sorumluluk yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sizden ölen erkeklerin geride bıraktıkları eşleri, kendi başlarına dört ay on gün beklerler. Sürelerinin sonuna vardıklarında, (kadınların) kendileri için marufa uygun olarak yaptıkları şeyin size bir günahı olmaz. Yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilen Allah'tır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ölenlerinizin geride bıraktığı eşler, yalnız olarak dört ay ve on gün beklemelidir. Bekleme süreleri dolduğunda, kendileri için uygun olanı yaptıklarından dolayı, artık size suç yoktur. Çünkü Allah, yaptıklarınızdan Haberlidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İçinizden ölen kimselerin geriye bıraktığı eşler dört ay on gün kendilerini gözetlesinler. Bu süreyi tamamladıklarında kendileri için gerekli olan şeyleri meşru olmak kaydıyla yapmalarında size herhangi bir vebal yoktur. Ve Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İçinizden ölüp de geriye zevceler bırakanların bu eşleri, dört ay on gün kendi başlarına beklerler. Sürelerini tamamladıklarında kendilerince uygun gördüklerini örfe uygun biçimde yapmalarında sizin için bir sakınca yoktur. Allah, yapmakta olduklarınızdan gereğince haberdardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İçinizden ölenlerin (geride) bıraktığı eşler, kendi kendilerine dört ay on (gün) beklerler. Bu bekleme süresi dolduğunda, artık onların kendi haklarında maruf (meşru) bir şekilde yaptıklarından dolayı size sorumluluk yoktur. Allah, işlediklerinizden haberi olandır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İçinizden ölüp de geride kadın bırakanların eşleri, dört ay on gün beklemelidir. Bu süreyi bitirdikten sonra artık kendi haklarında meşru olarak tercih edecekleri hareketten size bir sorumluluk yoktur. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İçinizden biri ölür ve ardından kadınlar bırakırsa, yeniden evlenmeleri için dört ay on günlük bir bekleme süresi geçirmeleri gerekir; bekleme süresinin sonuna vardıklarında kendileri ile ilgili olarak meşru şekilde ne yaparlarsa yapsınlar bir günah yoktur. Ve Allah tüm yaptıklarınızdan haberdardır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi kendilerine dört ay on gün (iddet) beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri için meşru olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İçinizden vefat edib de arkalarına kadın bırakanların zevceleri nefsilerini dört ay on gün bekletecekler, ıddetlerini bitirdilermi artık kendi haklarında meşru' olarak ıhtiyar edecekleri haraketten size mes'uliyet yok, Allah her ne yaparsanız habirdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İçinizden ölenlerin, geriye bıraktıkları eşleri, dört ay on gün (bekleyip) kendilerini gözetlerler. Sürelerini bitirince artık kendileri için uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızı haber alır.

 • Gültekin Onan

  İçinizden ölenlerin (geride) bıraktığı eşler, kendi kendilerine dört ay on (gün) beklerler. Bu bekleme süresi (ecele) dolduğunda, artık onların kendi haklarında maruf (meşru) bir şekilde yaptıklarından dolayı size sorumluluk yoktur. Tanrı işlediklerinizden haberi olandır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İçinizden ölenlerin (geride) bırakdıkları zevceler kendi kendilerine dört ay on (gün) beklerler. İşte bu müddeti bitirdikleri zaman artık onların kendileri hakkında meşru' vech ile yapdıkları şeyden dolayı size günah yokdur, Allah ne işlerseniz (hepsinden) hakkıyle haberdardır.

 • İbni Kesir

  İçinizden ölenlerin geriye bıraktıkları eşler; kendi kendilerine dört ay ve on gün beklerler. Müddetlerini bitirdikleri vakit onların, kendileri için uygun olanı yapmalarından dolayı size bir günah yoktur. Ve Allah, işlediklerinizden haberdardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İçinizden ölenlerin bırakmış olduğu hanımlar, kendi kendilerine dört ay on gün beklerler. Müddetleri sona erdiğinde, onların kendi haklarında uygun şekilde yaptıklarından dolayı sizin üzerinize bir günah yoktur. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sizden vefat eden erkeklerin eşlerinin evlenebilmeleri için dört ay on gün iddet beklemeleri gerekir. Onlar bu sürelerini tamamladıktan sonra, meşru surette kendi haklarında verecekleri karardan ötürü size bir sorumluluk yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sizden vefat edenlerin geriye bıraktıkları eşleri dört ay on gün beklerler (yeniden evlenmek isterlerse). Sürenin sonunda onların örfe göre yaptıkları davranışta (başkasıyla evlenmesinde) bir suç yoktur. Allah tüm yaptıklarınızın oluşturucusu olarak Habiyr'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İçinizden ölen erkeklerin geride bıraktığı eşleri, dört ay ve on (gün) beklerler. Sürelerini doldurunca artık kendileri için uygun olanı yapmalarında size sorumluluk yoktur. ALLAH yaptıklarınızdan Haberlidir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi kendilerine dört ay on gün beklerler. Bu süreyi tamamlayınca, kendi haklarında verecekleri meşru kararlarda sizin için bir sorumluluk yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

 • Progressive Muslims

  And for those of you who pass away and leave widows behind, then their widows will have a required interim period of four months and ten days. So when they reach their required interim, then there is no sin upon you for what they do to themselves equitably. And God is Expert to what you do.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And those of you who die and leave behind wives: they shall wait by themselves four months and ten. And when they have reached their term, then you do no wrong in what they do concerning themselves according to what is fitting. And God is aware of what you do.

 • Aisha Bewley

  Those of you who die leaving wives behind: they should wait by themselves for four months and ten nights. When their ‘idda comes to an end, you are not to blame for anything they do with themselves with correctness and courtesy. Allah is aware of what you do.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who die and leave wives, their widows shall wait four months and ten days (before they remarry). Once they fulfill their interim, you commit no error by letting them do whatever righteous matters they wish to do. GOD is fully Cognizant of everything you do.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And for those of you whose lives are terminated and they leave widows behind, then their widows will have a required interim period of four months and ten. So when they reach their required interim, then there is no sin upon you for what they do with themselves in goodness. And God is Expert to what you do.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  For those of you who pass away and leave widows behind, then their widows will have a required interim period of four months and ten days. When they reach their required interim, then there is no blame on you for what they do to themselves according to the recognized norms. God is Ever-aware of what you do.