Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım nimetimi anımsayın. Bana verdiğiniz sözü tutun ki Ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Ve yalnızca, Bana karşı gelmekten sakının.

يَا بَن۪ٓي اِسْرَٓائ۪لَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّت۪ٓي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْد۪ٓي اُو۫فِ بِعَهْدِكُمْ وَاِيَّايَ فَارْهَبُونِ
Ya beni israilezkuru ni'metiyelleti en'amtu aleykum ve evfu bi ahdi ufi bi ahdikum ve iyyaye ferhebun.
#kelimeanlamkök
1ya benioğullarıبني
2israileİsrail
3zkuruhatırlayınذكر
4nia'metiyeni'metleriنعم
5lletio ki;
6en'amtuni'metlendirdimنعم
7aleykumsizleri
8ve evfuve tutunوفي
9biahdibana verdiğiniz sözüعهد
10ufiben de tutayımوفي
11biahdikumsize verdiğim sözüعهد
12ve iyyayeve sadece benden
13ferhebunikorkunرهب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ey İsrailoğulları! Sizlere verdiğim nimetleri hatırlayınız. Siz benim emrimi yerine getiriniz ki, ben de sizin isteğinizi yerine getireyim. Sadece benden çekinin.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ey İsrailoğulları! Size vermiş olduğum nimet(ler)imi hatırlayın! Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vadettiklerimi vereyim. Yalnızca benden korkun!*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İsrail oğullar! Size verdiğim nimetimi hatırlayın, bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım; yalnız benden korkun!

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım nimetimi anımsayın. Bana verdiğiniz sözü tutun ki Ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Ve yalnızca, Bana karşı gelmekten sakının.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ey İsrailoğulları! Size ettiğim iyilikleri aklınızdan çıkarmayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim.* Yalnız benden korkun.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ey İsrailoğulları! Sizi nimetlendirdiğim o nimetimi hatırlayın ve Bana verdiğiniz sözü tutun ki, Ben de size verdiğim sözü tutayım. Ve yalnızca Benden korkun.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ey İsrailoğulları! Bir dönem size verdiğim nimetleri hatırlayın! Siz Bana verdiğiniz sözde durun ki Ben de size olan vaadimi tamamlayayım; ve kaygınızın merkezinde sadece Ben olayım!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ey İsrail oğulları! Size lütfettiğim nimetimi hatırlayın; bana verdiğiniz söze vefalı olun ki, ben de size ahdimde vefalı olayım. Ve yalnız benden korkun.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi hatırlayın ve ahdime bağlı kalın, ki ben de ahdinize bağlı kalayım. Ve yalnızca benden korkun.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ey israiloğulları, size lütfettiğim nimetimi hatırlayın, Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki Ben de size olan ahdimi yerine getireyim ve artık Benden korkun Benden

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ey İsrail oğulları! Size bağışladığım o nimetleri hatırlayın ve Bana verdiğiniz sözü tutun (ki) Ben de sözümü tutayım; ve Benden, yalnız Benden sakının!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey İsrail oğulları! size in'am ettiğim nimetimi hatırlayın ve ahdime vefa edin ki ahdinize vefa edeyim, ve benden korkun artık benden

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey İsrail oğulları, size verdiğim ni'metleri hatırlayın, bana verdiğiniz sözü tutun ki, ben de size verdiğim sözü tutayım ve sadece benden korkun!

 • Gültekin Onan

  Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım (enamtü) nimetimi anımsayın, ahdime bağlı kalın (evfu) ki ben de ahdinize bağlı kalayım (ufi) ve yalnızca benden korkun / çekinin (iyyaye).

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ey İsrail (Ya'kub) oğulları, size (atalarınıza) ihsanetdiğim bunca ni'metlerimi hatırlayın (Peygambere iman hususundaki) tavsiyemi yerine getirin, ben de size karşı olan ahdimi yapayım. Bir de (vefayı terk hususunda) benden korkun.

 • İbni Kesir

  Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size olan sözümü yerine getireyim. Ve yalnız Ben'den korkun.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Ey İsrailoğulları, Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım. Yalnızca benden korkun!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ey İsrail'in evlatları! Hatırlayın ve düşünün size ihsan ettiğim nimetimi! Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki Ben de size karşı ahdimi yerine getireyim ve yalnız Ben'den korkun!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İsrailoğulları (dedim).. . Size bağışladığım nimeti hatırlayın ve verdiğiniz sözü yerine getirin, ki ben de size olan (varoluşunuzdaki hilafet) sözümü yerine getireyim. Yalnız benden çekinin!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın, bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım; yalnız benden korkun!

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım nimetimi anımsayın. Bana verdiğiniz sözü tutun ki Ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Ve yalnızca, Bana karşı gelmekten sakının.

 • Progressive Muslims

  O Children of Israel, remember My blessings that I had blessed you with, and fulfill your pledge to Me that I may fulfill My pledge to you, and revere Me alone.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  O children of Israel: remember My favour wherewith I favoured you; and fulfil the covenant with Me, and I will fulfil the covenant with you; and Me — be you in fear of Me.

 • Aisha Bewley

  Tribe of Israel! remember the blessing I conferred on you. Honour My contract and I will honour your contract. Have dread of Me alone.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  O Children of Israel, remember My favor, which I bestowed upon you, and fulfill your part of the covenant, that I fulfill My part of the covenant, and reverence Me.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  O Children of Israel, remember My blessings that I had blessed you with, and fulfill your pledge to Me that I may fulfill My pledge to you, and reverence Me alone.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  O Children of Israel, remember My blessings that I had blessed you with, and fulfill your pledge to Me that I may fulfill My pledge to you, and revere Me alone.