Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hani bir zamanlar, takva sahibi olmanız için, size verdiğimiz şeylere kuvvetle sarılıp kendinize mal etmek ve içindekilerini sürekli aklınızda tutmanız konusunda sizden söz almıştık. Ve Tur'u üzerinize kaldırmıştık.

وَاِذْ اَخَذْنَا م۪يثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَۜ خُذُوا مَٓا اٰتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
Ve iz ehazna misakakum ve refa'na fevkakumut tur huzu ma ateynakum bi kuvvetin vezkuru ma fihi leallekum tettekun.
#kelimeanlamkök
1ve izhani
2ehaznaalmıştıkاخذ
3misakakumsizin sözünüzüوثق
4ve rafea'nave kaldırmıştıkرفع
5fevkakumuüzerinizeفوق
6t-turadağıطور
7huzututunاخذ
8maşeyi
9ateynakumsize verdiğimizاتي
10bikuvvetinkuvvetleقوي
11vezkuruve hatırlayınذكر
12maşeyi
13fihiiçinde olan
14leallekumbelki de siz
15tettekunekorunursunuzوقي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Hani sizden sağlam bir söz almış, Tur'u da üstünüze kaldırmış ve "Size verdiğimiz kitabın hükümlerine sımsıkı sarılınız, içinde olanları hatırlayınız ki, ruh olgunluğuna ulaşasınız"demiştik.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hani sizden sağlam bir söz almış, üzerinize (Sînâ) Dağı(nı âdeta) kaldırmıştık. (Onlara) "Size verdiğimizi (Kitabı) kuvvetle alın (ona sıkıca tutunun) ve içinde olanı hatırlayın ki takvâlı olabilesiniz." (demiştik).

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sina dağını üzerinize kaldırarak bir zamanlar sizden söz almıştık: "Size verdiğimize kuvvetle sarılın, içindekileri hatırlayın ki korunasınız" demiştik.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hani bir zamanlar, takva sahibi olmanız için, size verdiğimiz şeylere kuvvetle sarılıp kendinize mal etmek ve içindekilerini sürekli aklınızda tutmanız konusunda sizden söz almıştık. Ve Tur'u üzerinize kaldırmıştık.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bir gün üstünüze Tur'u kaldırarak kesin söz almıştık: "Size verdiğimize sıkı sarılın, onda olanı aklınızdan çıkarmayın ki kendinizi koruyabilesiniz!" demiştik.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sizden kesin söz aldığımızda, dağı üzerinize yükseltmiştik. "Size verdiğimize sımsıkı sarılın ve Onun içindekini hatırlayın; böylece, belki sorumluluk bilincine erişirsiniz!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bir zaman da (Sina) Dağı'nı başınıza dikip sizden (şöyle) söz almıştık: Size verdiğimiz mesaja sımsıkı sarılın, onun muhtevasını hatırdan çıkarmayın ki sorumluluğunuzun bilincine varasınız.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Hani, sizden şu şekilde kesin söz almış da Tur'u üzerinize kaldırmıştık: "Size verdiğimizi kuvvetle tutun ve içinde olanı hatırlayıp zikredin ki, sakınabilesiniz."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sizden misak almış ve Tur'u üstünüze yükseltmiştik (ve demiştik ki:) "Size verdiğimize sımsıkı yapışın ve onda olanı (hükümleri sürekli) hatırlayın, ki sakınasınız."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir vakit de sizden söz almıştık ve Tur'u üstünüze kaldırıp demiştik ki: "Verdiğimiz Kitab'a sımsıkı sarılın ve içindekilerden gafil olmayın ki, günahtan sakınmış olasınız."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İşte o zaman, Sina Dağı'nı üzerinize şahit tutarak ciddi ve samimi (görünen) taahhüdünüzü kabul etmiş ve "Size bahşettiğimiz şeye (bütün) gücünüzle sımsıkı sarılın ki Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincine varasınız!" (demiştik).

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hani, (Tevrat ile amel edeceğinize dair) sizden sağlam bir söz almış, Tur dağını da tepenize dikmiş ve "Sakınasınız diye, size verdiğimiz Kitab'ı sıkı tutun, onun içindekileri düşünün (gafil olmayın)" demiştik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir vakit de misakınızı almıştık, ve Turu üstünüze kaldırıp demiştik ki verdiğimiz kitabı kuvvetle tutun ve içindekinden gafil olmayın, gerek ki korunursunuz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir zaman da sizin sözünüzü almış, üzerinize dağı kaldırmıştık: "Size verdiğimizi kuvvetle tutun, içinde olanı hatırlayın ki (azabımızdan) korunasınız," (demiştik).

 • Gültekin Onan

  Sina dağını üzerinize kaldırarak sizden söz (misak) almıştık: "Size verdiğimize kuvvetle / sımsıkı sarılın, içindekileri / onda olanı anımsayın ki korunasınız (tettekun)" (demiştik).

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hani sizden (Tevrat ile amil olacağınıza dair) sapasağlam söz almışdık, "Tur" u da (tepenize iniverecek bir durumda) üstünüze kaldırmışdık, (ve demişdik ki:) "Size verdiğimiz (Kitab) ı (n hükümlerini) kuvvetle tutun, onda onlar (la amel etmek lüzumun) u hatırlayın. Ta ki (cehennemden, günahlardan) sakınmış olasınız".

 • İbni Kesir

  Hani sizden sapasağlam söz almıştık. Tur'u da üstünüze kaldırmıştık. Size veridğimize sımsıkı sarılın, onda olanları hatırlayın ki sakınmış olasınız.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sizden sapa sağlam söz almıştık. Dağı da üzerinize kaldırmış: -Allah'a karşı gelmekten sakınabilmeniz için size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın ve onun içindekileri aklınızda tutun, demiştik.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ey İsrail'in evlatları! Bir vakit de Tevratı uygulayacağınıza dair sizden söz almış, sonra bu ahdi bozduğunuz için Dağı üzerinize kaldırarak demiştik ki: "Size verdiğimiz Kitaba kuvvetle sarılın ve muhtevasını iyi inceleyip ders alın ki kötü akıbetten korunasınız.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hani sizden söz almıştık ve Tur'u da üstünüze kaldırmıştık (Musa'nın bir mucizesi). Size verdiğimizi (hakikat bilgisini) bir kuvve olarak tutun ve onun içinde olanı zikredip hatırlayın ki korunabilesiniz.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sina dağını üzerinize kaldırarak bir zamanlar sizden söz almıştık: 'Size verdiğimize kuvvetle sarılın, içindekileri hatırlayın ki korunasınız,' demiştik.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hani bir zamanlar, sizden, takva sahibi olmanız için, size verdiğimiz şeylere kuvvetle sarılıp kendinize mal etmek ve içindekilerini sürekli aklınızda tutmanız konusunda sağlam bir söz almıştık. Ve turu üzerinize kaldırmıştık.

 • Progressive Muslims

  And We took your covenant, and raised the mount above you: "Take what We have given you with strength, and remember what is in it that you may be righteous. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when We took your agreement and raised the mount above you: “Hold fast what We have given you, and remember what is therein, that you might be in prudent fear.”

 • Aisha Bewley

  Remember when We made the covenant with you and lifted up the Mount above your heads: ‘Take hold vigorously of what We have given you and pay heed to what is in it, so that hopefully you will have taqwa. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We made a covenant with you, as we raised Mount Sinai above you: "You shall uphold what we have given you strongly, and remember its contents, that you may be saved."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We took your covenant, and raised the mount above you: "Take what We have given you with strength, and remember what is in it that you may be righteous."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We took your covenant, and raised the mount above you, "Take what We have given you with strength, and remember what is in it that you may be conscientious."