Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İşte böylece Biz, ayetleri döne döne açıklıyoruz. Varsın "Sen ders almışsın." desinler. Oysa bilen bir halk için onu ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz.

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
Ve kezalike nusarriful ayati ve li yekulu dereste ve li nubeyyinehu li kavmin ya'lemun.
#kelimeanlamkök
1ve kezalikeve işte böylece
2nusarrifudöne döne açıklıyoruzصرف
3l-ayatiayetleriايي
4veliyekuludesinler diyeقول
5derastesen ders almışsınدرس
6velinubeyyinehuve onu iyice açıklayalım diyeبين
7likavminbir toplum içinقوم
8yea'lemunebilenعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Böylece biz ayetleri derinlemesine açıklıyoruz ki, "Sen ders almışsın" demesinler; onu kavrayan topluma izah ediyoruz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Böylece biz ayetleri geniş geniş açıklıyoruz ki "Sen ders almışsın." desinler de biz de bilen bir toplum için onu (Kur'an'ı) iyice açıklayalım.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Sen ders almışsın" demeleri için ve bilen bir topluma açıklamak için ayetleri böyle sergiliyoruz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İşte böylece Biz, ayetleri döne döne açıklıyoruz. Varsın "Sen ders almışsın." desinler. Oysa bilen bir halk için onu ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İşte ayetlerimizi böyle evire çevire anlatırız ki birileri: "Sen bir yerden öğrenmişsin" desin, biz de onu bilen bir topluluğa açıklamış olalım.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ayetlerimizi, işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz ki, "Dersini iyi almışsın!" desinler ve bilen bir topluma ayetleri açıklayalım.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İşte böylece Biz, mesajlarımızı çok boyutlu olarak dile getiriyoruz ki "Sen dersini almışsın!" desinler; dahası öğrenmeye gönüllü bir topluluğa onu açıklayabilelim.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ayetleri bu şekilde, çeşitli başlıklarla veriyoruz ki, "Sen ders aldın!" desinler, biz de ilimden nasiplenen bir toplum için onu iyice açıklayalım.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İşte biz, ayetleri çeşitli biçimlerde böyle açıklıyoruz. Öyle ki sana: "Sen ders almışsın" desinler ve biz de bilebilen bir topluluğa onu açıkça göstermiş olalım.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İşte ayetleri böyle çeşitli şekillerde sunuyoruz ki, o körlük edenler sana: "Bunları bir yerlerden okuyup öğrenmişsin." desinler, hem de onu bilen bir toplum için iyice açıklayalım.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Böylece Biz mesajlarımızı çok yönlü olarak dile getiriyoruz ki "Sen (bütün bunlardan) iyi ders almışsın!" diyebilsinler ve mesajları, onları kavrama yeteneğine sahip insanlara açıklayabilelim.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar, "Sen iyi ders almışsın" desinler diye ve bir de bilen bir toplum için onu (Kur'an'ı) açıklayalım diye ayetleri değişik biçimlerde işte böylece açıklıyoruz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  yine ayetleri böyle şekilden şekle koyuyoruz ki hem o körlük edenler sana ders almışsın desinler, hem onu ilmi şanından olanlar için tebyin edelim

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İşte böylece ayetleri döne döne açıklıyoruz ki (onlar sana): "Sen ders almışsın (bunları bir yerden okumuş, öğrenmişsin)" desinler ve bilen bir toplum için de onu iyice açıklayalım.

 • Gültekin Onan

  İşte biz ayetleri çeşitli biçimlerde böyle açıklıyoruz. Öyle ki sana: "Sen ders almışsın" desinler ve biz de bilebilen bir topluluğa onu açıkça göstermiş olalım.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İşte biz ayetleri böylece türlü türlü beyan ederiz. Taki onlar: "Sen okumuşsun" desinler ve biz onu (Kur'anı) bilecek zümrelere besbelli edelim.

 • İbni Kesir

  İşte Biz, ayetleri sana böylece türlü türlü açıklarız. Ta ki onlar; sen okumuşsun, desinler ve Biz onu bilen bir kavme besbelli edelim.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İşte "sen ders almışsın" desinler diye ve bilen bir topluma da iyice açıklayalım diye ayetleri ayrıntılı olarak ortaya koyuyoruz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İşte Biz, ayetleri iyice anlayıp kavramaları için farklı üsluplarla, türlü türlü beyan ederiz. Biliyoruz ki onlar neticede "Sen ders almışsın!" diyeceklerdir.Ayetleri böyle türlü türlü açıklamamız, bilmek isteyen kimselere, Kur'an'ı iyice beyan etmek içindir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İşte biz, işaretleri çeşitli şekillerde evirip çevirip açıklıyoruz. "Sen gerekeni öğrenmişsin" desinler ve bilen bir toplum için de, onu iyice açıklayalım diye.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Sen ders almışsın,' demeleri için ve bilen bir topluma açıklamak için ayetleri böyle sergiliyoruz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İşte böylece Biz, ayetleri döne döne açıklıyoruz. Varsın "Sen ders almışsın." desinler. Oysa bilen bir kavim için onu ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz.

 • Progressive Muslims

  It is thus that We cite the revelations and that they may Say: "You have studied, " and We will make it clear for a people who know.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And thus We expound the proofs: both that they might say: “Thou hast studied,” and that We might make it plain for people who know.

 • Aisha Bewley

  That is how We vary the Signs, so that they say, ‘You have been studying,’ and so We can make it clear to people who know.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We thus explain the revelations, to prove that you have received knowledge, and to clarify them for people who know.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  It is thus that We dispatch the signs and that they may say: "You have studied," and We will make it clear for a people who know.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  It is thus that We cite the signs and that they may say, "You have studied," and We will make it clear for a people who know.