Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Ben, Allah'ın yanı sıra yalvardıklarınıza kulluk etmekten men olundum." De ki: "Hevanıza tabi olmam, yoksa kesinlikle sapmış olurum da o zaman hidayete erenlerden olmamış olurum."

قُلْ اِنّ۪ي نُه۪يتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِۜ قُلْ لَٓا اَتَّبِـعُ اَهْوَٓاءَكُمْۙ قَدْ ضَلَلْتُ اِذاً وَمَٓا اَنَا۬ مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ
Kul inni nuhitu en a'budellezine ted'une min dunillah, kul la ettebiu ehvaekum kad dalaltu izen ve ma ene minel muhtedin.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2innielbette ben
3nuhitumen'olundumنهي
4en
5ea'budetapmaktanعبد
6ellezine
7ted'uneyalvardıklarınızaدعو
8min
9dunibaşkaدون
10llahiAllah'tan
11kulde kiقول
12la
13ettebiuben uymamتبع
14ehva'ekumsizin keyiflerinizeهوي
15kadçünkü
16deleltusapıtmış olurumضلل
17izeno takdirde
18ve mave olmam
19enaben
20mine
21l-muhtedineyola gelenlerdenهدي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Allah'ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi." De ki: "Ben sizin arzularınıza uymam; aksi halde sapıtırım da,hidayete erenlerden olmam."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Allah'ın peşi sıra yalvardıklarınıza tapmam bana yasaklandı."* De ki: "Ben sizin arzularınıza uymam; aksi hâlde saparım ve doğru yola ulaştırılanlardan olmam."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De: "ALLAH'ın dışında çağırdıklarınıza hizmet etmekten menedildim." De: "Sizin keyfinize uymayacağım. Aksi taktirde sapar ve doğru yolu bulamam."*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Ben, Allah'ın yanı sıra yalvardıklarınıza kulluk etmekten men olundum." De ki: "Hevanıza* tabi olmam, yoksa kesinlikle sapmış olurum da o zaman hidayete erenlerden olmamış olurum."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki "Allah ile aranıza koyup yardım istediklerinize kul olmam, bana yasaklanmıştır. Ben, sizin arzularınıza da uymam. Öyle yapsam sapıtmış olurum ve doğru yolda olamam."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Kuşkusuz, Allah'tan başka bir de ayrıca yakarışlarda bulunduklarınıza hizmet etmek bana yasaklandı!" De ki: "Sizin isteklerinize uymam. Öyle yaparsam sapkınlığa sürüklenirim ve doğru yolu bulamayanlar arasında olurum!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  De ki: "Ben, Allah'ı bırakıp yalvardığınız şeylere kulluk etmekten men olundum." De ki: "Sizin keyfinize uymam! (Eğer uysaydım), asıl o zaman sapıtmış olurdum ve doğru yolda yürüyenlerden olmazdım!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "Ben, Allah'ı bırakıp da yakardıklarınıza kulluk etmekten yasaklandım!" De ki: "Sizin keyiflerinize uymam! Çünkü bunu yaparsam sapıtmış olurum, doğruyu ve güzeli bulanlardan olmam."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Ben, sizin Allah'tan başka tapmakta olduklarınıza tapmaktan nehyedildim." De ki: "Ben sizin heva (istek ve tutku)larınıza uymam; yoksa bu durumda ben şaşırıp sapmış ve doğru yolu bulmamışlardan olurum."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza ibadet etmekten men edildim!" De ki: "Ben sizin çarpık arzularınıza uymam. O zaman şaşırmış ve doğru yoldan gidenlerden olmamış olurum."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Hakikati inkar edenlere) de ki: "Allahı bırakıp yalvardığınız (varlıklar)a tapmaktan men olundum". De ki: "Ben sizin mesnetsiz görüşlerinize uymam, yoksa sapkınlığa düşerdim ve doğru yolu bulanlar arasında olmazdım".

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Sizin, Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. (Uyarsam) o takdirde sapmış olurum, hidayete erenlerden olmam."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki ben sizin Allahdan başka taptıklarınıza ibadet etmekten nehyedildim, de ki: ben sizin hevalarınıza tabi' olmam, o takdirde şaşırmışım ve ben hidayete irenlerden değilmişim demek olur

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Ben, Allah'tan başka yalvardıklarınıza tapmaktan men'olundum." De ki: "Ben sizin keyiflerinize uymam, çünkü o takdirde sapıtmış ve yola gelenlerden olmamış olurum."

 • Gültekin Onan

  De ki: "Ben sizin Tanrı'dan başka tapmakta olduklarınıza tapmaktan nehyedildim." De ki: "Ben sizin hevalarınıza uymam; yoksa bu durumda ben şaşırıp sapmış ve doğru yolu bulmamışlardan olurum."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  De ki: "Allahı bırakıb da tapdığınız şeylere tapmam bana yasak edildi". De ki: "Ben sizin heva (ve heves) lerinize asla uymam. Bu takdirde muhakkak sapmış ve ben doğru yola erenlerden olmamış bulunurum".

 • İbni Kesir

  De ki: Allah'ı bırakıp da taptığınız başka şeylere tapmaktan men'olundum. De ki: Sizin heveslerinize asla uymam. O takdirde sapmış olurum da hidayete erenlerden olmam.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Allah'tan başka yalvardıklarınıza benim kulluk etmem yasaklandı. De ki: -Sizin heveslerinize uymam, uyduğum takdirde sapıtır ve hidayete erenlerden olmamış olurum.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Allah'tan başka taptığınız şeylere ibadet etmem bana yasak kılındı." De ki: "Sizin keyfi arzularınıza uymayacağım; yoksa sapmış olurum."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Muhakkak ki ben, sizin Allah dunundan taptıklarınıza ibadet etmekten yasaklandım!".. . De ki: "Sizin boş hayallerinize asla uymam! Aksi takdirde gerçekten sapmış olurum ve hidayet bulanlardan olmam. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De: 'ALLAH'ın dışında çağırdıklarınıza tapmaktan menedildim.' De: 'Sizin keyfinize uymayacağım. Aksi taktirde sapar ve doğru yolu bulamam.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Ben, Allah'ın yanı sıra yalvardıklarınıza kulluk etmekten men olundum." De ki: "Tutkularınıza tabi olmam, yoksa kesinlikle sapmış olurum da o zaman hidayete erenlerden olmamış olurum."

 • Progressive Muslims

  Say: "I am warned not to serve those you call upon other than God" Say: "I will not follow your desires, otherwise I would go astray and I would not be of those guided. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “I have been forbidden to serve those to whom you call besides God.” Say thou: “I do not follow your vain desires, else had I gone astray, and would not be of the guided.”

 • Aisha Bewley

  Say: ‘I am forbidden to worship those you call upon besides Allah. ’ Say: ‘I do not follow your whims and desires. If I did I would go astray and not be among the guided.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "I am forbidden from worshipping what you worship besides GOD." Say, "I will not follow your opinions. Otherwise, I will go astray, and not be guided."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "I am prohibited from serving those you call upon other than God" Say: "I will not follow your desires, otherwise I would go astray and I would not be of those guided."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "I am warned to stop serving those you call upon other than God." Say, "I will not follow your desires; otherwise I would go astray and I would not be of those guided."