Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Ben hanif olarak yüzümü göklere ve yere varlık özelliklerini koyana yönelttim; ben müşriklerden değilim."

اِنّ۪ي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَن۪يفاً وَمَٓا اَنَا۬ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَۚ
İnni veccehtu vechiye lillezi fatares semavati vel arda hanifen ve ma ene minel muşrikin.
#kelimeanlamkök
1innişüphesiz ben
2veccehtuçevirdimوجه
3vechiyeyüzümüوجه
4lillezi
5fetarayoktan var edeneفطر
6s-semavatigökleriسمو
7vel'erdeve yeriارض
8hanifentamamenحنف
9ve mave artık değilim
10enaben
11mine-dan
12l-muşrikineortak koşanlar-شرك
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Ben, benliğimi tamamen gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve artık ben Ona ortak koşanlardan değilim!"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (İbrahim, kavmine şöyle demişti): "Ben hanîf (Allah'ı birleyen) olarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan (Allah)a çevirdim ve ben müşriklerden değilim."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ben yüzümü tümüyle, gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben ortak koşanlardan değilim.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Ben hanif olarak yüzümü göklere ve yere varlık özelliklerini koyana yönelttim; ben müşriklerden değilim."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ben yüzümü, doğrudan doğruya gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ben müşriklerden (Allah'ı ikinci sıraya koyanlardan) değilim."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Aslında, gerçeğe aykırı şeylerden uzaklaşarak, yüzümü, gökleri ve yeryüzünü yaratana çevirdim. Çünkü ben, ortaklar koşanlar arasında değilim!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Artık ben, her türlü batıldan yüz çevirerek bütün varlığımla gökleri ve yeri yaratana yöneldim; ve ben O'ndan başkasına ilahlık yakıştıranlardan değilim!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Ben bir hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Müşriklerden değilim ben."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Gerçek şu ki, ben bir muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  "Ben, her dinden geçip yalnız hakka eğilerek yüzümü o gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." dedi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  "Bakın, ben batıl olan her şeyden uzak durarak yüzümü gökleri ve yeri var eden Allaha çevirmekteyim; ve ben Ondan başkasına ilahlık yakıştıranlardan değilim!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Ben her dinden geçib sade hakka eğilerek yüzümü o Gökleri ve Yeri yaratmış olan fatıre döndüm ve ben müşriklerden değilim"

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Ben yüzümü tamamen, gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve artık ben O(na) ortak koşanlardan değilim!"

 • Gültekin Onan

  "Gerçek şu ki, ben hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana (fetara) çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Şübhesiz ki ben, bir müvahhid (Allahı bir tanıyıcı) olarak, yüzümü o gökleri ve yeri yaratmış olan Allaha yöneltelim. Ben müşriklerden değilim".

 • İbni Kesir

  Doğrusu ben, gerçekten yüzümü bir muvahhid olarak gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben, müşriklerden değilim.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Ben, hanif olarak, yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Allah'a yönelttim. Ben, asla müşriklerden değilim, demişti.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (78-79) Daha sonra güneşi doğarken görünce (iddianıza göre) "Rabbim, her halde budur, bu hepsinden daha büyük!" Batıp kaybolunca da: "Ey halkım, ben sizin Allah'a şerik koştuğunuz şeylerden beriyim." "Ben batıl dinlerden uzaklaşarak, yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Rabbülalemin'e yönelttim, ben asla sizin gibi müşrik değilim!" dedi.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Muhakkak ki ben vechimi (bilincimi) hanif (tanrı objesiz) olarak, semalar ve arzın Fatır'ına (her şeyi yaratış amacına göre programlayarak Yaratan'a) yönelttim.. . Ben müşriklerden değilim!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ben yüzümü tümüyle, gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben ortak koşanlardan değilim.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  "Ben hanif olarak yüzümü göklere ve yere varlık özelliklerini koyana yönelttim; ben müşriklerden değilim."

 • Progressive Muslims

  "I shall turn my face to the One who initiated the heavens and the Earth, in monotheism, and I am not of those who set up partners. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “I have turned my face towards Him who created the heavens and the earth, inclining to truth; and I am not of the idolaters.”

 • Aisha Bewley

  I have turned my face to Him Who brought the heavens and earth into being, a pure natural believer. I am not one of the mushrikun.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "I have devoted myself absolutely to the One who initiated the heavens and the earth; I will never be an idol worshiper."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "I shall turn my face to the One who initiated the heavens and the earth, in monotheism, and I am not of the polytheists."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "I shall turn my face to the One who created the heavens and the earth, as a monotheist, and I am not of those who set up partners."