Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Biz ona İshak'ı ve Ya'kub'u bağışladık. Her birine de hidayet verdik. Daha önce Nuh'a da hidayet verdik. O 'nun soyundan Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da. İşte muhsin olanları böylece ödüllendiririz.

وَوَهَبْنَا لَهُٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَۜ كُلاًّ هَدَيْنَاۚ وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِه۪ دَاوُ۫دَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسٰى وَهٰرُونَۜ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِن۪ينَۙ
Ve vehebna lehu ishaka ve ya'kub, kullen hedeyna ve nuha hedeyna min kablu ve min zurriyyetihi davude ve suleymane ve eyyube ve yusufe ve musa ve harun ve kezalike neczil muhsinin.
#kelimeanlamkök
1ve vehebnave biz hediye ettikوهب
2lehuona
3ishakaİshak'ı
4ve yea'kubeve Ya'kub'u da
5kullenhepsine deكلل
6hedeynadoğru yolu gösterdikهدي
7ve nuhenNuh'a
8hedeynayol göstermiştikهدي
9min
10kabludaha önceقبل
11ve minve
12zurriyyetihionun soyundanذرر
13davudeDavud'a
14ve suleymaneve Süleyman'a
15ve eyyubeve Eyyub'a
16ve yusufeve Yusuf'a
17ve musave Musa'ya
18ve haruneve Harun'a
19ve kezalikeve böylece
20neczibiz ödüllendiririzجزي
21l-muhsininegüzel davrananlarıحسن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Biz ona İshak ve Yakub'u da armağan ettik; hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyi davrananları işte böyle ödüllendiririz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Biz ona İshak ve (İshak'ın oğlu) Yakup'u armağan etmiş, hepsini de doğru yola ulaştırmıştık. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyüp'ü, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola ulaştırmıştık. Biz güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ona İshak'ı ve Yakup'u bağışladık. Her birisine yol gösterdik. Daha önce de Nuh'a ve onun soyundan Davut'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da yol gösterdik. Güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Biz ona İshak'ı ve Ya'kub'u bağışladık. Her birine de hidayet verdik. Daha önce Nuh'a da hidayet verdik. O'nun soyundan Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da. İşte muhsin olanları böylece ödüllendiririz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik; bunlara ve onun soyundan gelen Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a doğru yolu gösterdik. Daha önce Nuh'a da doğru yolu göstermiştik. Biz, güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İshak'ı ve Yakup'u, Ona armağan ettik. Daha önce Nuh'u eriştirdiğimiz gibi, tümünü, doğru yola eriştirdik. Onun soyundan, Davut'u, Süleyman'ı, Eyüp'ü, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da. Güzel davrananları, işte böyle ödüllendiririz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ona İshak'ı ve Yakub'u bağışladık; ve daha önce Nuh'u ilettiğimiz gibi hepsini de doğru yola ilettik. Onun neslinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u (seçtik). İşte Biz, iyilik yapanları böyle ödüllendiririz;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Biz ona İshak'ı ve Yakub'u hediye ettik. Hepsini doğruya ve güzele kılavuzladık. Daha önce Nuh'a ve onun soyundan olan Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'e, Yusuf'a, Musa'ya, Harun'a da kılavuzluk etmiştik. Güzel düşünüp güzel davrananları böyle ödüllendiririz biz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ve ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik, hepsini hidayete eriştirdik; bundan önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u hidayete ulaştırdık. Biz, iyilik yapanları işte böyle ödüllendiririz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bundan başka ona İshak ve Ya'kub'u ihsan ettik ve herbirini hidayete erdirdik. Nuh'u da daha önce hidayete erdirmiştik, onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı, Harun'u da... İşte iyi işler yapanları böyle mükafatlandırırız.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Biz ona İshakı ve Yakubu bağışladık; ve her birini, daha önce Nuhu ilettiğimiz gibi doğru yola ilettik. Onun neslinden Davuda, Süleymana, Eyyuba, Yusufa, Musaya ve Harun(a peygamberlik bağışladık): işte iyilik yapanları böyle ödüllendiririz;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh'u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bundan maada ona İshak ile Ya'kubu da ihsan ettik ve her birini hidayete irdirdik, daha evvel Nuhu irdirmiştik, zürriyyetinden Davudu da, Süleymanı da, Eyyubu da, Yusüfü de, Musayı da, Harunu da, işte muhsinlere böyle mükafat ederiz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz ona İshak'ı ve (İshak'ın oğlu) Ya'kub'u da hediye ettik; hepsine de doğru yolu gösterdik. Nitekim daha önce Nuh'a ve onun soyundan Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da yol göstermiştik. Biz güzel davrananları böyle ödüllendiririz.

 • Gültekin Onan

  Ve ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik, hepsini hidayete eriştirdik. Bundan önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u hidayete ulaştırdık. Biz iyilik yapanları işte böyle ödüllendiririz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz ona İshak ile Ya'kubu ihsan etdik ve her birini hidayete (nübüvvete) erdirdik. Daha evvel de Nuhu ve onun neslinden Davudu, Süleymanı, Eyyubu, Yusufu, Musayı ve Harunu hidayete (nübüvvete) kavuşdurduk. Biz iyi hareket edenleri işte böyle mükafatlandırırız.

 • İbni Kesir

  Ve Biz, ona İshak'ı ve Ya'kub'u ihsan ettik. Her birini hidayete erdirdik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u hidayete erdirdik. İşte böyle mükafaatlandırırız ihsan edenleri.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İbrahim'e, İshak ve Yakub'u ihsan ettik, her birini de hidayete erdirdik. Daha önce Nuh'u, O'nun soyundan Davud, Süleyman, Eyyüb, Yusuf, Musa ve Harun'u da hidayete erdirmiştik. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Biz ona İshak ile Yakub'u ihsan ettik ve her birini nübüvvete erdirdik. Daha önce de Nuh'u ve onun neslinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da nübüvvete erdirdik. Biz iyi hareket edenleri işte böyle ödüllendiririz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Biz Ona (İbrahim'e) İshak'ı ve Yakup'u bağışladık.. . Hepsine hidayet ettik (hakikati bildirdik). Daha önce Nuh'a ve Onun zürriyetinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da hidayet etmiştik. . . Muhsinleri böyle mükafatlandırırız.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ona İshak'ı ve Yakub'u bağışladık. Her birisine yol gösterdik. Daha önce de Nuh'a ve onun soyundan Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da yol gösterdik. Güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Biz ona İshak'ı ve Yakup'u bağışladık. Her birine de hidayet verdik. Daha önce Nuh'a da hidayet verdik. O'nun soyundan Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da. İşte muhsin olanları böylece ödüllendiririz.

 • Progressive Muslims

  And We granted him Isaac and Jacob, both of whom We guided; and Noah We guided from before; and from his progeny is David, and Solomon, and Job, and Joseph, and Moses, and Aaron. It is such that We reward the good doers.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We gave him Isaac and Jacob; each We guided; and Noah did We guide before; and of his progeny David and Solomon and Job and Joseph and Moses and Aaron; and thus We reward the doers of good;

 • Aisha Bewley

  We gave him Ishaq and Ya‘qub, each of whom We guided. And before him We had guided Nuh. And among his descendants were Dawud and Sulayman, and Ayyub, Yusuf, Musa and Harun. That is how We recompense the good-doers.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  And we granted him Isaac and Jacob, and we guided both of them. Similarly, we guided Noah before that, and from his descendants (we guided) David, Solomon, Job, Joseph, Moses, and Aaron. We thus reward the righteous.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We granted him Isaac and Jacob, both of whom We guided; and Noah We guided from before; and from his progeny is David, and Solomon, and Job, and Joseph, and Moses, and Aaron. It is such that We recompense the good doers.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We granted him Isaac and Jacob, both of whom We guided; and Noah We guided from before; and from his progeny is David, Solomon, Job, Joseph, Moses, and Aaron. It is such that We reward the good doers.