Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ant olsun ki, Musa ve Harun'a takva sahipleri için bir ışık olan, bir öğüt olan Furkan'ı verdik.

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰى وَهٰرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَٓاءً وَذِكْراً لِلْمُتَّق۪ينَۙ
Ve lekad ateyna musa ve harunel furkane ve dıyaen ve zikren lil muttekin.
#kelimeanlamkök
1velekadve andolsun
2ateynabiz verdikاتي
3musaMusa'ya
4ve haruneve Harun'a
5l-furkaneFurkan'ıفرق
6ve diya'enve bir ışıkضوا
7ve zikranve bir öğütذكر
8lilmuttekinemuttakiler içinوقي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Andolsun, Musa ve Harun'a eğriyi doğrudan ayıran kitabı, takva sahipleri için ışık ve hatırlatıcı bilgi kaynağı olarak verdik.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yemin olsun ki biz Musa'ya ve Harun'a, muttakîler (duyarlı olanlar) için furkân'ı (doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini), aydınlığı ve (gerçeği) hatırlatan (öğüdü) vermiştik.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Musa'ya ve Harun'a Yasalar Kitabını, erdemliler için bir ışığı, bir mesajı verdik.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ant olsun ki, Musa ve Harun'a takva sahipleri için bir ışık olan, bir öğüt olan Furkan'ı verdik.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Musa ile Harun'a o Furkanı, çekinerek korunanlar için bir ışık ve doğru bilgi kaynağı olsun diye verdik.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ayrıca, gerçek şu ki, Musa'ya ve Harun'a, sorumluluk bilinci taşıyanlar için, bir aydınlık ve bir öğreti olarak, Gerçeği Ayrıştıran'ı verdik.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Doğrusu Biz, Musa ve Harun'a, hakkı batıldan ayıran, karanlıkları aydınlatan ve sorumluluk bilincine sahip olanlara (yabancılaştıkları özlerini) hatırlatan bir mesaj vermiştik;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yemin olsun, biz, Musa'ya ve Harun'a hak ile batılı ayıran, korunanlar için bir ışık ve öğüt olan furkanı verdik.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, biz Musa'ya ve Harun'a, takva sahipleri için bir aydınlık ve bir öğüt (zikir) olarak, hak ile batılı birbirinden ayıran (furkan)ı verdik.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Andolsun ki: "Musa ile Harun'a Furkan'ı (Tevrat'ı) bir de ışık ve Allah'tan korkanlar için de bir öğüt vermiştik.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve gerçek şu ki, Biz Musa ile Harun'a, Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan kimseler için doğruyu eğriden ayırmaya yarayan bir ölçü, ışık saçan bir kaynak ve bir uyarıcı, hatırlatıcı (olarak vahyimizi) bahşettik;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun, biz Musa ile Harun'a, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için o Furkan'ı (Tevrat'ı) bir ışık ve öğüt olarak verdik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Celalim hakkı için biz Musa ile Haruna fürkan ve bir zıya ve bir zikir vermiştik, müttekıler için

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Andolsun biz, Musa'ya ve Harun'a hak ve batılı ayırdeden ve korunanlar için bir ışık ve öğüt olan Kitabı verdik.

 • Gültekin Onan

  Andolsun, biz Musa'ya ve Harun'a, takva sahipleri için bir aydınlık ve bir öğüt (zikir) olarak, hak ile batılı birbirinden ayıran (furkan)ı verdik.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Andolsun ki biz Musa ile Haruunu bir zıyaa, takvaa saahibleri için de bir şeref olan fürkaanı verdik.

 • İbni Kesir

  Andolsun ki; Biz Musa ile Harun'a Furkan ışık, takva sahibleri için de bir zikir verdik.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Musa ve Harun'a Sakınanlar için aydınlık zikir (öğüt) ve furkanı verdik.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Biz, Musa ile Harun'a, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir ışık ve öğüt olan Furkan'ı (hakkı batıldan ayıran kitabı) verdik.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Andolsun ki biz Musa ve Harun'a Furkan'ı (Hak ile batılı ayırt edeni), korunmak isteyenler için bir ışık ve bir hatırlatıcı olarak verdik.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Musa'ya ve Harun'a Yasalar Kitabını, erdemliler için bir ışığı, bir mesajı verdik.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ant olsun ki, Musa ve Harun'a takva sahipleri için bir ışık olan, bir öğüt olan Furkan'ı verdik.

 • Progressive Muslims

  And We had given Moses and Aaron the Criterion, a shining light, and reminder for the righteous.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We gave Moses and Aaron the Division, and an illumination, and a remembrance for those of prudent fear:

 • Aisha Bewley

  We gave to Musa and Harun the Discrimination and a Shining Light and a Reminder for those with taqwa:

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We gave Moses and Aaron the Statute Book, a beacon, and a reminder for the righteous.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  AndWe had given Moses and Aaron the Criterion, a shining light, and reminder for the righteous.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We had given Moses and Aaron the Criterion, a shining light, and a reminder for the righteous.