Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"İbrahim adında bir gencin onlardan söz ettiğini duyduk." dediler.

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَـهُٓ اِبْرٰه۪يمُۜ
Kalu semi'na feten yezkuruhum yukalu lehu ibrahim.
#kelimeanlamkök
1kaludedilerقول
2semia'naişittikسمع
3fetenbir gençفتي
4yezkuruhumonları diline dolayanذكر
5yukaludeniliyormuşقول
6lehukendisine
7ibrahimuİbrahim
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bazıları, "Bunları diline dolayan bir genç duyduk; kendisine İbrahim denilirmiş" dediler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Bir kısmı) "Bunları diline dolayan,* kendisine ‘İbrahim' denen bir genç duyduk." demişlerdi.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Onları diline dolayan bir delikanlı işittik, kendisine İbrahim deniliyormuş" dediler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "İbrahim adında bir gencin onlardan söz ettiğini duyduk." dediler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  (Bazıları:) "Bir delikanlının onları diline doladığını duyduk, dediler. Adına İbrahim diyorlar."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "İbrahim denilen bir gencin, onları diline doladığını duyduk!" dediler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Onlardan bazıları) "Adına İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığı kulağımıza kadar geldi" dediler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Dediler: "Onları diline dolayan bir genç duymuştuk. Kendisine 'İbrahim' deniyor."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik" dediler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  (Aralarında): "İbrahim adında bir delikanlının, bunlara dil uzattığını duymuştuk;

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İçlerinden bazıları: "İbrahim denen bir gencin o (tanrı)ları diline doladığını işitmiştik" dediler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (İçlerinden bazıları), "İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duyduk" dediler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir delikanlı işittik bunları anıyor adına İbrahim deniyormuş dediler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Onları diline dolayan bir genç işittik, kendisine İbrahim deniliyormuş," dediler.

 • Gültekin Onan

  "Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik" dediler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Dediler: "İşitdik ki kendisine Ibrahim denilen bir gene bunları diline doluyordu".

 • İbni Kesir

  Dediler ki: Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını duymuştuk.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duymuştuk, dediler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İçlerinden bazıları: "Sahi! İbrahim adındaki bir delikanlının onları diline doladığını işitmiştik!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Dediler ki: "Bunlar hakkında konuşan (geçersiz olduklarından söz eden) İbrahim diye bir genç işitmiştik. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Onları diline dolayan bir delikanlı işittik, kendisine İbrahim deniliyormuş,' dediler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  "İbrahim adında bir gencin onlardan söz ettiğini duyduk." dediler.

 • Progressive Muslims

  They said: "We heard a young man mentioning them. He was called Abraham."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  They said: “We heard a youth make mention of them; he is called Abraham.”

 • Aisha Bewley

  They said, ‘We heard a young man mentioning them. They call him Ibrahim.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They said, "We heard a youth threaten them; he is called Abraham."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  They said: "We heard a young man mentioning them. He was called Abraham."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They said, "We heard a young man mentioning them. He was called Abraham."