Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onun hakkında yazıldı: ona uyan kesinlikle bilmelidir ki, şeytan onu saptırır. Ve onu Sair'in azabına iletir.

كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْد۪يهِ اِلٰى عَذَابِ السَّع۪يرِ
Kutibe aleyhi ennehu men tevellahu fe ennehu yudılluhu ve yehdihi ila azabis sair.
#kelimeanlamkök
1kutibeyazılmıştırكتب
2aleyhionun hakkında
3ennehuşüphesiz o
4menkim
5tevellahuonu takibederseولي
6feennehumuhakkak bu
7yudilluhuonu saşırtırضلل
8ve yehdihive onu götürürهدي
9ila
10azabiazabınaعذب
11s-seiyrialevli ateşسعر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Şeytan hakkında şöyle yazılmıştır: "Kim şeytanı dost edinirse, şeytan onu yoldan çıkarır ve onu alevli cehennem azabına sürükler."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onun (şeytanın) hakkında şöyle yazılmıştır: "Kim onu yoldaş edinirse, bilsin ki (şeytan) kendisini saptıracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Bu, kendisini dost edinen kimseyi saptırır ve alevli azaba yol gösterir" diye hakkında hüküm verilmiştir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onun hakkında yazıldı: ona uyan kesinlikle bilmelidir ki, şeytan onu saptırır. Ve onu Sair'in azabına iletir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Şeytan hakkında yazılan şudur: "O, kendini veli (yakın dost) edineni şaşırtır ve alevli ateşe yöneltir."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ona yazılmıştır; kim onu dost edinirse, kesinlikle onu saptırır ve çılgın ateşin cezasına sürükler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Şeytan) hakkında kayıt şöyle tutulmuştur: Elbet onu veli edinenler çıkar; ve elbet (Şeytan) o tipleri saptırır ve yakıp kavurtucu bir azaba yönlendirir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O şeytan üzerine şöyle yazılmıştır: Kim buna dost olursa muhakkak o onu saptırır ve onu, alevi zorlu ateşin azabına götürür.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ona yazılmıştır: "Kim onu veli edinirse, şüphesiz o (şeytan) onu şaşırtıp saptırır ve onu çılgın ateşin azabına yöneltir."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  ki, onun üzerine şöyle yazılmıştır: Kim buna dost olursa, muhakkak onu saptırır ve doğruca cehennem azabına götürür.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  o şeytani güçler ki, kendilerine yönelen kimseleri yoldan çıkarmaya ve onları kavurucu azaba sürüklemeye memur edilmişlerdir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şeytan hakkında, "Her kim onu dost edinirse, mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler" diye yazılmıştır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ki onun üzerine şöyle yazılmıştır: her kim buna dost olursa muhakkak onu sapıtır ve doğru sair azabına götürür

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O (Şeyta)nın hakkında: "Kim bunu takibederse muhakkak bu, onu saşırtır ve onu alevli ateş azabına götürür" diye yazılmıştır.

 • Gültekin Onan

  Ona yazılmıştır: "Kim onu veli edinirse, şüphesiz o (şeytan) onu şaşırtıp saptırır ve onu çılgın ateşin azabına yöneltir."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Öyle şeytan ki) aleyhinde şu (ilahi) hüküm yazılmışdır: "Kim bunu dost edinirse şübhesiz bu, onu sapdırır, onun o alevli ateşin (cehennemin) azabına götürür".

 • İbni Kesir

  Onun aleyhinde şu hüküm yazılmıştır: O, kendisini dost edinen kimseyi saptırır ve alevli ateşin azabına götürür.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Şeytanın aleyhinde şöyle yazılmıştır: "Kim onu dost edinirse onu saptırır ve onu çılgın ateş azabına sürükler."

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O şeytan ki alnında adeta şöyle yazılmış: "Bu, kendisini dost edineni yoldan çıkarır ve doğru alevli ateşe sürükler"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onun (şeytan - kendini yalnızca beden sanma vehmi) hakkında: "Kim onun peşine takılırsa; muhakkak ki o, kişiyi saptırır ve onu alevli ateşin azabına yönlendirir" diye yazılmıştır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Bu, kendisini dost edinen kimseyi saptırır ve alevli azaba yol gösterir,' diye hakkında hüküm verilmiştir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onun hakkında yazıldı: ona uyan kesinlikle bilmelidir ki, şeytan onu saptırır. Ve onu sair'in azabına iletir.

 • Progressive Muslims

  It was decreed for him that any who follow him, he will mislead him, and guide him to the retribution of Fire.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Against whom it is decreed, that whoso takes him as ally: — him will he lead astray, and guide him to the punishment of the Inferno.

 • Aisha Bewley

  It is written of him that if anyone takes him as a friend, he will mislead him and guide him to the punishment of the Searing Blaze.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  It is decreed that anyone who allies himself with him, he will mislead him and guide him to the agony of Hell.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Itwas decreed for him that any who follow him, he will mislead him, and guide him to the retribution of Fire.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  It was decreed for him that any who follow him, he will mislead him, and guide him to the retribution of fire.