Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kur'an'ı; onu, zamana yayarak insanlara duyurman için bölümler halinde birbiri ardınca indirdik.

وَقُرْاٰناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاَهُ۫ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْز۪يلاً
Ve kur'anen faraknahu li takreehu alen nasi ala muksin ve nezzelnahu tenzila.
#kelimeanlamkök
1ve kur'anenve Kur'an'ıقرا
2feraknahuparçalara ayırdıkفرق
3litekraehuokuman içinقرا
4ala
5n-nasiinsanlaraنوس
6ala
7muksinağır ağırمكث
8ve nezzelnahuve onu indirdikنزل
9tenzilenbirbiri ardıncaنزل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Biz onu Kur'an olarak, insanlara ağır ağır okuman için, bölüm bölüm ayırdık ve peyderpey indirdik.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Biz onu (Kur'an'ı), insanlara yavaş yavaş okuyasın diye (bölümlere) ayırdık ve onu bu şekilde indirdik.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Uzun bir zaman dilimi içerisinde halka okuman için ayırdığımız bir Kuran'dır. Onu topluca indirmiştik.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kur'an'ı; onu, zamana yayarak insanlara duyurman için bölümler halinde birbiri ardınca indirdik.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Biz onu Kur'anlar (kümeler) halinde ayırdık ki insanlar beklenti halinde iken onu onlara öğretesin. Onu parça parça indirdik.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İnsanlara yavaş bir biçimde okuman için, Kur'an'ı, bölümlere ayırdık. Ve Onu, parçalar biçiminde bir indirişle indirdik.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ayrıca onu sürekli okunan bir Kur'an kılmak için bölüm bölüm açıkladık (ki), üzerinde dura dura onu insanlara okuyasın; çünkü biz de onu, (hayata geçirsinler) diye dura dura, parça parça indirmiştik.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onu, bir Kur'an olarak, insanlara dura dura okuyasın diye kısımlara ayırıp ağır ağır indirdik.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onu bir Kur'an olarak, insanlara dura dura okuman için (bölüm bölüm) ayırdık ve onu safha safha bir indirme ile indirdik.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Hem onu bir Kur'an olarak ayet ayet ayırdık ki, insanlara dura dura okuyasın, hem de gerektikçe parça parça indirdik.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  ve ayrıca onu, insanlara yavaş yavaş okuyasın diye bir Kuran, temel bir okuma metni olarak bölüm bölüm açıkladık, ayet ayet indirdik.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Biz Kur'an'ı, insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hem onu bir Kur'an olmak üzere ayet ayet ayırdık ki nasa dura dura okuyasın hem de tenzil suretiyle ceste ceste indirdik

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onu, insanlara ağır ağır okuman için, okuma parçalarına ayırdık ve onu azar azar indirdik.

 • Gültekin Onan

  Onu bir Kuran olarak, insanlara dura dura okuman için (bölüm bölüm) ayırdık ve onu safha safha bir indirme ile indirdik.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz onu bir Kur'an olmak üzere (ayet ayet) ayırdık ki insanlara karşı, dura dura (ağır ağır, dane dane) okuyasın. Biz onu tedricen indirdik.

 • İbni Kesir

  Bir de Kur'an'ı insanlara ağır ağır okuman için, bölüm bölüm ve gerektikçe indirdik.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kur'an'ı, insanlara dura dura okuyasın diye kısım kısım indirdik. O'nu yavaş yavaş indirdik.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Hem o vahyi, insanların zihinlerine sindire sindire okuman için, zaman zaman gelen Kur'an dersleri halinde indirdik

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kuran'ı birbirinin tamamlayıcısı bölümlere ayırdık ki, insanlara, Onu hazmetmelerine imkan tanıyarak, zaman içinde yavaş yavaş okuyasın.. . Biz Onu kısım kısım indirdik.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Uzun bir zaman dilimi içerisinde halka okuman için ayırdığımız bir Kuran'dır. Onu topluca indirmiştik

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kur'an'ı; onu, zamana yayarak insanlara duyurman için bölümler halinde birbiri ardınca indirdik.

 • Progressive Muslims

  And a Quran that We have separated, so that you may relate it to the people over time; and We have brought it down gradually.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And as a recitation We divided, that thou recite it to men in stages; and We have sent it down as a successive revelation.

 • Aisha Bewley

  We have divided up the Qur’an, so you can recite it to mankind at intervals, and We have sent it down little by little.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  A Quran that we have released slowly, in order for you to read it to the people over a long period, although we sent it down all at once.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And a revelation that We have separated, so that you may read it to the people over time; and We have brought it down gradually.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  A Quran/Recitation that We have separated, so that you may relate it to the people over time; and We have brought it down gradually.