Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Elini bağlayıp boynuna asma. Onu büsbütün de açma. Aksi halde kınanırsın ve yaptığına pişman olur kalırsın.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً
Ve la tec'al yedeke magluleten ila unukıke ve la tebsutha kullel bastı fe tak'ude melumen mahsura.
#kelimeanlamkök
1ve lave asla
2tec'alyapmaجعل
3yedekeel(ler)iniيدي
4megluletenbağlanmışغلل
5ila
6unukikeboynunaعنق
7ve lave
8tebsuthaaçmaبسط
9kulletamamenكلل
10l-bestiaçarakبسط
11fetek'udesonra kalırsınقعد
12melumenkınanmışلوم
13mehsuranhasret içindeحسر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme ve büsbütün de açıp tutumsuz olma! Yoksa pişman olur, açıkta kalırsın.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Elini boynuna kilitleme; onu büsbütün de açma! Sonra kınanmış, (kaybettiklerinin) hasret(ini) çekmiş olarak oturur kalırsın.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Elini boynuna bağlama ve tümüyle de açma yoksa pişman olur, üzülürsün.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Elini bağlayıp boynuna asma. Onu büsbütün de açma. Aksi halde kınanırsın ve yaptığına pişman olur kalırsın.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ne eli sıkı ol ne de onu büsbütün aç. Yoksa hem dile düşmüş hem de açıkta bırakılmış olarak oturur kalırsın.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Elini boynuna bağlama; tümüyle de açma. Sonra kınanır; pişmanlık içinde kalırsın.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yine sen (ey insan), ne ellerini boynuna bağlayıp (cimrilik yap), ne de onları büsbütün açarak (saçıp savur); eğer böyle yaparsan, kınanmış olarak bir köşeye atılıp pişmanlık içinde kıvranırsın.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Elini bağlayıp boynuna asma. Ama onu büsbütün de salıverme. Sonra kınanır, hasret içinde bir köşede büzülür kalırsın.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Elini boynunda bağlanmış olarak kılma, büsbütün de açık tutma. Sonra kınanır, hasret (pişmanlık) içinde kalakalırsın.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Hem elini bağlayıp boynuna asma (cimrilik etme), hem de büsbütün açıp saçma (israf etme) ki, pişman olur, açıkta kalırsın;

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve ne ellerini boynuna bağlayıp kilitli tut, ne de sonuna kadar aç(ıp varını yoğunu ortaya dök); böyle yaparsan, (yükümlü olduğun kimselerce) kınanan, yapayalnız ve yoksul biri olup çıkarsın.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hem elini bağlayıp boynuna asma, hem de onu büsbütün açıp saçma ki pişman olur, açık kalırsın

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  El(ler)ini boynuna bağlanmış yapma, tamamen de açma, sonra kınanır, hasret içinde kalırsın.

 • Gültekin Onan

  Elini boynunda bağlanmış olarak kılma, büsbütün de açık tutma. Sonra kınanır, hasret (pişmanlık) içinde kalakalırsın.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Elini boynuna bağlı olarak asma Onu büsbütün de açıb saçma. Sonra kınanmış, peşiman bir halde oturub kalırsın.

 • İbni Kesir

  Ve elini boynuna bağlı kılma, onu büsbütün de açıp durma. Yoksa kaybedenlerden ve kınananlardan olursun.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Elini boynuna asıp bağlama, büsbütün de açıp, tutumsuz olma; yoksa pişman olur, açıkta kalırsın.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma ki herkes tarafından ayıplanan, kaybettiklerine hasret çeken bir hale düşmeyesin.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Elini boynuna bağlanıp asılmış kılma (Arapça deyim = cimrilikten kaçın)! Onu büsbütün açma da (müsrif de olma).. . Yoksa pişmanlık içinde oturup kalırsın.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Elini boynuna bağlama ve tümüyle de açma, yoksa pişman olur, üzülürsün.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Elini bağlayıp boynuna asma. Onu büsbütün de açma. Aksi halde kınanırsın ve yaptığına pişman olur kalırsın.

 • Progressive Muslims

  And do not make your hand stingy by holding it to your neck, nor shall you lay it fully open so you become in despair and regret.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And make thou not thy hand chained to thy neck; nor extend thou it to its full extent, then sit down blameworthy and denuded.

 • Aisha Bewley

  Do not keep your hand chained to your neck but do not extend it either to its full extent so that you sit there blamed and destitute.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You shall not keep your hand stingily tied to your neck, nor shall you foolishly open it up, lest you end up blamed and sorry.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And do not make your hand stingy by holding it to your neck, nor shall you lay it fully open so you become in despair and regret.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Do not make your hand stingy by holding it to your neck, nor shall you make it fully open so you become in despair and regret.