Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme! Kuşkusuz kulak, göz ve fuad bunların hepsi ondan sorumludur.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِه۪ عِلْمٌۜ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤٰادَ كُلُّ اُو۬لٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُ۫لاً
Ve la takfu ma leyse leke bihi ilm, innes sem'a vel basara vel fuade kullu ulaike kane anhu mes'ula.
#kelimeanlamkök
1ve lave
2tekfuardına düşmeقفو
3maşeyin
4leyseolmayanليس
5lekesenin
6bihihakkında
7ilmunbilginعلم
8inneçünkü
9s-sem'akulakسمع
10velbesarave gözبصر
11velfu'adeve gönülفاد
12kulluhepsiكلل
13ulaikebunların
14kaneكون
15anhuo(yaptığı)ndan
16mes'ulensorumludurسال
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bilmediğin şeyin ardına düşme! Çünkü işitme duyusu, görme duyusu ve gönül, bunların hepsi bundan sorguya çekilecektir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hakkında bilgin olmayan şeyin peşine (biliyormuş gibi) düşme! Şüphesiz ki işitme (duyusu), göz ve kalp, bütün bunlar o (kazandığı)ndan sorumludur.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bilmediğin bir şeyin ardına körü körüne düşme, çünkü işitme, görme duyusu ve beyin, hepsi ondan sorumludur.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme! Kuşkusuz kulak, göz ve fuad bunların hepsi ondan sorumludur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bilgi sahibi olmadığın bir konuda konuşma. Sende olan dinleme, görme (basiret) ve gönül özellikleri ondan sorumlu tutulmanı gerektirir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve yürek; işte onların tümü bundan sorumludur.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve bilmediğin bir şeyin peşinden gitme! Çünkü kulak, göz ve gönül; bütün bunlar (hesap günü) ondan dolayı sorguya çekilecektir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme; çünkü kulak, göz ve kalb, bunların hepsi ondan sorumludur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardınca gitme; çünkü kulak, göz, gönül; bunların her biri ondan sorumludur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bilmediğin şeyin ardına düşme; çünkü, işitme duyusu, görme duyusu ve kalp, bunların hepsi (Hesap Günü'nde) bundan sorguya çekilecektir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir de hiç bilmediğin bir şey'in ardınca gitme, çünkü kulak, göz, gönül, bunların her biri ondan mes'ul bulunuyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bilmediğin bir şeyin ardına düşme, çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi o(yaptığı)ndan sorumludur.

 • Gültekin Onan

  Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme; çünkü kulak, göz ve yürek (fuade), bunların hepsi ondan sorumludur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Senin için hakkında bir bilgi haasıl olmayan şey'in ardına düşme. Çünkü kulak, göz, kalb: Bunların her biri bundan mes'uldür.

 • İbni Kesir

  Hakkında bilgin olmadığı şey üzerinde durma. Çünkü kulak da, göz de, kalb de bütün bunlar ondan sorumludurlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bilmediğin bir şeyin ardına düşme; zira kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bilmediğin şeyin peşine düşme! Çünkü kulak, göz, kalb gibi azaların hepsi de sorguya çekilecektir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hakkında ilmin olmayan şeyin ardına düşme (zanla karar verme)! Muhakkak ki sem' (algılama), basar (değerlendirme) ve fuad (Esma mana özelliklerini beyne yansıtıcılar - {kalp nöronları ana rahminde 120. günde kendilerini beyne kopyalar ve beyinden devam eder}), işte onların hepsi ondan mesuldür!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bilmediğin bir şeye inanıp ardına düşme, çünkü işitme, görme duyusu ve beyin, hepsi ondan sorumludur

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme! Kuşkusuz kulak, göz ve fuad bunların hepsi ondan sorumludur.

 • Progressive Muslims

  And do not uphold what you have no knowledge of. For the hearing, eyesight, and mind, all these you are responsible for.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And follow thou not that whereof thou hast no knowledge; the hearing and the sight and the heart, each of those will be questioned.

 • Aisha Bewley

  Do not pursue what you have no knowledge of. Hearing, sight and hearts will all be questioned.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You shall not accept any information, unless you verify it for yourself. I have given you the hearing, the eyesight, and the brain, and you are responsible for using them.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And do not uphold what you have no knowledge of; for the hearing, eyesight, and heart - all these you are responsible for.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Do not uphold what you have no knowledge of. For the hearing, eyesight, and mind, all these are held responsible for that.