Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hani Biz meleklere, "Âdem'e secde edin. " dediğimiz zaman, iblis hariç hepsi secde etti. İblis, "Ben, çamurdan yarattığın kimseye mi secde edeceğim?" dedi.

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِاٰدَمَ فَسَجَدُٓوا اِلَّٓا اِبْل۪يسَۜ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ ط۪يناًۚ
Ve iz kulna lil melaiketiscudu li ademe fe secedu illa iblis, kale e escudu li men halakte tina.
#kelimeanlamkök
1ve izbir zaman
2kulnademiştikقول
3lilmelaiketimeleklereملك
4scudusecde edinسجد
5liademeAdem'e
6fesecedusecde ettilerسجد
7illadışında
8ibliseİblis
9kaledediقول
10eescuduben mi secde edeceğim?سجد
11limenkimseye
12halekteyarattığınخلق
13tinençamur olarakطين
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bir zaman meleklere,"Adem'e secde ediniz!" demiştik. Secde ettiler; yalnız İblis etmedi: "Ben, çamurdan yarattığına secde eder miyim?" dedi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hani meleklere "Âdem için (Allah'a) secde edin." demiştik; onlar da hemen secde etmişlerdi. İblis hariç. (O) "Ben çamurdan yarattığın bir kişi için secde eder miyim hiç!" demişti.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Meleklere, "Adem'e secde edin!" dediğimizde, İblis hariç hepsi secde ettiler. "Balçıktan yarattığına mı secde edecekmişim?" dedi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hani Biz meleklere, "Âdem'e secde edin." dediğimiz zaman, iblis hariç hepsi secde etti. İblis, "Ben, çamurdan yarattığın kimseye mi secde edeceğim?" dedi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bir gün meleklere: "Âdem'e secde edin" dedik; hemen secdeye kapandılar ama İblis öyle yapmadı. "Çamur olarak yarattığına secde mi ederim?" dedi.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Meleklere; "Âdem'e secde edin!" dediğimizde, İblis dışında secde ettiler; "Balçıktan yarattığın kimseye secde eder miyim?" dedi.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hani bir zamanlar meleklere "Adem'e secde edin!" demiştik de, İblis dışında tümü secde etmişti. O dedi ki: "Şimdi ben çamurdan var ettiğin birine secde edeceğim, öyle mi?"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Hani, meleklere: "Adem'e secde edin!" demiştik; onlar da secde etmişlerdi. Ama İblis secde etmemiş, şöyle demişti: "Çamur olarak yarattığın kişiye secde mi ederim?"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hani, meleklere: "Adem'e secde edin" demiştik. İblis'in dışında (hepsi) secde etmişlerdi. Demişti ki: "Bir çamur olarak yarattığın kimseye ben secde eder miyim?"

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yine unutma ki, bir vakit meleklere: "Adem için secde edin!" demiştik; derhal secde ettiler, fakat iblis: "Ben, bir çamur halinde yarattığın kimseye hiç secde mi ederim!" dedi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hani, meleklere, "Adem'in önünde yere kapanın" demiştik ve bunun üzerine İblis'in dışında onların hepsi yere kapanmışlardı. (İblis): "Balçıktan yarattığın (bu) yaratığın mı önünde eğileceğim?" demiş,

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hani meleklere, "Adem için saygı ile eğilin" demiştik, onlar da saygı ile eğilmişlerdi. Yalnız İblis saygı ile eğilmemiş, "Hiç ben, çamur halinde yarattığın kimse için saygı ile eğilir miyim?" demişti.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yine unutma ki bir vakıt Melaikeye Adem için secde edin demiştik derhal secde ettiler, lakin İblis hiç dedi: ben bir çamur halinde yarattığın kimseye secde mi ederim?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir zaman meleklere: "Adem'e secde edin!" demiştik. Secde ettiler, yalnız İblis etmedi: "Ben çamur olarak yarattığın kimseye secde eder miyim? dedi.

 • Gültekin Onan

  Hani meleklere: "Adem'e secde edin" demiştik. İblis'in dışında (hepsi) secde etmişlerdi. Demişti ki: "Bir çamur olarak yarattığın kimseye ben secde eder miyim?"

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Şunu da) hatırla ki biz meleklere: "Adem için secde edin" demişdik ve onlar da secde etmişlerdi de İblis etmemiş, "Ben bir çamur olarak yaratdığın kişiye secde edermiyim?" demişdi.

 • İbni Kesir

  Hani meleklere demiştik ki: Adem'e secde edin. Onlar secde etmilerdi. Sadece İblis müstesna. Ve demişti ki: Çamurdan yaratmış olduğuna mı secde edeceğim?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Meleklere: -Adem için secde edin! dediğimiz vakit, İblis dışında hepsi secde etti. İblis: -Çamurdan yarattığın kimse için mi secde edeyim? dedi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (61-62) Bir zaman meleklere: "Ademe secde edin!" dedik, onlar da hemen secdeye kapandılar, yalnız İblis secde etmeyip: "Çamurdan yarattığın kimseye secde mi ederim!" "Benden üstün kıldığın adam bu mu? Eğer kıyamet gününe kadar bana bir mühlet versen, gör bak nasıl da onun soyunu pek azı dışında kumandam altına alacağım!" dedi.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hani (yeryüzü) meleklerine (bedendeki Esma kuvvelerine): "Ademi şuura boyun eğin" dedik de İblis hariç, doğal olarak boyun eğip gereğini uyguladılar (bu kuvveler kullanılmaya başlandı).. . (İblis): "Balçık (su + toprak; maddeden oluşmuş beden {dabbe}) olarak yarattığına secde eder miyim?" dedi. (İblis'in insandaki varlığı, insandaki vehim kuvvesidir ki aklın {bilincin} hükmü altına girmeyen kuvvedir; "var"ı yok, "yok"u var kabul ettirir. A. Ciyli)

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Meleklere, 'Adem'e secde edin!,' dediğimizde, İblis hariç hepsi secde ettiler. 'Balçıktan yarattığına mı secde edecekmişim,' dedi

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hani Biz meleklere, "Âdem'e secde edin." dediğimiz zaman, iblis hariç hepsi secde etti. İblis, "Ben, çamurdan yarattığın kimseye mi secde edeceğim?" dedi.

 • Progressive Muslims

  And We said to the Angels: "Submit to Adam. " So they submitted except for Satan, he said: "Shall I submit to one you have created from mud!"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when We said to the angels: “Submit to Adam,” then they submitted. Not so Iblīs; he said: “Shall I submit to one Thou hast created of clay?”

 • Aisha Bewley

  When We said to the angels, ‘Prostrate yourselves to Adam!’ they prostrated, except for Iblis. He said ‘What! Am I to prostrate to one You have created out of clay?’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  When we said to the angels, "Fall prostrate before Adam," they fell prostrate, except Satan. He said, "Shall I prostrate to one You created from mud?"

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We said to the angels: "Yield to Adam." So they yielded except for Satan, he said: "Shall I yield to one you have created from clay!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We said to the controllers: "Fall prostrate to Adam." So they fell prostrate except for Satan, he said, "Shall I prostrate to one you have created from clay!"