Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ant olsun ki insanoğlunu kerem sahibi kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Ve onları temiz şeylerle rızıklandırdık. Onları, yarattıklarımızın birçoğuna üstün kıldık.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ٓي اٰدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلٰى كَث۪يرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْض۪يلاً۟
Ve lekad kerremna beni ademe ve hamelnahum fil berri vel bahri ve razaknahum minet tayyibati ve faddalnahum ala kesirin mimmen halakna tafdila.
#kelimeanlamkök
1velekadve andolsun
2kerramnabiz çok ikram ettikكرم
3benioğullarınaبني
4ademeAdem
5ve hamelnahumve onları taşıdıkحمل
6fi
7l-berrikaradaبرر
8velbehrive denizdeبحر
9ve razeknahumve onları besledikرزق
10mine
11t-tayyibatigüzel rızıklarlaطيب
12ve feddelnahumve onları üstün kıldıkفضل
13alaüzerine
14kesirinbir çoğuكثر
15mimmen
16haleknayarattıklarımızınخلق
17tefdilentam bir üstünlükleفضل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Andolsun, biz Ademoğulları'nı şan ve şeref sahibi kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık; temiz besinlerle onları rızıklandırdık. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yemin olsun ki âdemoğlunu değerli kıldık; onları karada ve denizde taşıdık; kendilerine tertemiz rızıklar verdik ve onları, yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ademoğullarına onur verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Onları güzel nimetlerle besledik. Yarattıklarımızın birçoğundan daha üstün kıldık.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ant olsun ki insanoğlunu kerem sahibi kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Ve onları temiz şeylerle rızıklandırdık. Onları, yarattıklarımızın birçoğuna üstün kıldık.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Halbuki Âdemoğullarına çok değer verdik; karada ve denizde taşıttık; onlara temiz ve lezzetli nimetler verdik; yarattığımız akıllı varlıkların çoğundan da üstün kıldık.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ayrıca, gerçek şu ki, Âdemoğullarını yücelttik. Karada ve denizde onları taşıdık; güzel şeylerle geçindirdik. Üstelik onları, yarattıklarımızın birçoğundan üstün yaptık.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ama doğrusu Biz Ademoğluna kat kat ikram ederek onu üstün ve şerefli kıldık. Karada ve denizde onlara ulaşım imkanı sağladık. Temiz ve helal besinlerle onları rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın bir çoğundan üstün tuttuk.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yemin olsun, biz, ademoğullarını onur ve üstünlükle donattık, onları karada ve denizde binitlerle yükledik. Onları, güzel ve temiz rızıklarla besledik. Ve onları, yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, biz Ademoğlunu yücelttik; onları karada ve denizde (çeşitli araçlarla) taşıdık, temiz, güzel şeylerden rızıklandırdık ve yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Andolsun ki: Biz, Adem oğullarını üstün bir şerefe mazhar kıldık; karada ve denizde binitlere yükledik ve güzel güzel nimetlerle besledik; yarattıklarımızdan çoğunun üzerine geçirdik.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Gerçek şu ki, Biz Ademoğullarını üstün ve onurlu kıldık; karada ve denizde onların ulaşımını sağladık; temiz besinlerle onları rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın pek çoğundan üstün tuttuk:

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şanım hakkı için biz beni ademi tekrim ettik karada ve denizde binidlere yükledik ve hoş hoş ni'metlerden besledik, yarattıklarımızdan çoğunun üzerine geçirdik

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Andolsun biz, Adem oğullarına çok ikram ettik: onları karada ve denizde (hayvanlar ve taşıtlar üzerinde) taşıdık. Onları güzel rızıklarla besledik ve onları yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık.

 • Gültekin Onan

  Andolsun, biz Ademoğlunu yücelttik; onları karada ve denizde (çeşitli araçlarla) taşıdık, temiz, güzel şeylerden rızıklandırdık ve yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Andolsun ki biz Adem oğullarını üstün bir izzet ve şerefe mazhar kılmışadır. Onlara karada, denizde taşıyacak (vaasıtalar) verdik, onlara güzel güzel rızıklar verdik, onları yaratdığımızın bir çoğundan cidden üstün kıldık.

 • İbni Kesir

  Andolsun ki Biz, ademoğlunu mükerrem kıldık. Karada ve denizde taşıdık. Ve onları temiz nimetlerden rızıklandırdık. Yaratmış olduklarımızdan çoğuna onları üstün kıldık.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Andolsun ki Ademoğullarını şereflendirdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Onları temiz rızklarla rızıklandırdık. Yarattığımız şeylerin çoğuna onları üstün kıldık.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Gerçekten Biz Adem evlatlarını şerefli kıldık, karada ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar nasib ettik, onlara helal ve hoş rızıklar verdik ve onları yarattığımız varlıkların çoğuna üstün kıldık.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Andolsun ki, Ademoğullarını (şuur boyutunda yaratılmışın oğullarını) ikramlarla şerefli kıldık! Onları karada (beden) ve denizde (bilinç boyutunda) taşıdık.. . Onları temiz - yararlı yaşam gıdalarıyla besledik. . . Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün tuttuk!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Adem oğullarına onur verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Onları güzel nimetlerle besledik. Yarattıklarımızın bir çoğundan daha üstün kıldık

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ant olsun ki insanoğlunu kerem sahibi kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Ve onları temiz şeylerden rızıklandırdık. Onları, yarattıklarımızın birçoğuna üstün kıldık.

 • Progressive Muslims

  And We have honoured the Children of Adam and carried them in the land and the sea, and We have provided for them of the good things, and We have preferred them over many of those We created in a marked preference.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  We have honoured the children of Adam, and carried them on land and sea, and provided them with good things, and preferred them greatly above many of those We created.

 • Aisha Bewley

  We have honoured the sons of Adam and conveyed them on land and sea and provided them with good things and favoured them greatly over many We have created.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We have honored the children of Adam, and provided them with rides on land and in the sea. We provided for them good provisions, and we gave them greater advantages than many of our creatures.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We have honored the Children of Adam and carried them in the land and the sea, and We have provided for them of the good things, and We have preferred them over many of those We created in a marked preference.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We have honored the Children of Adam and carried them in the land and the sea, and We have provided for them of the good things, and We have preferred them over many of those We created.