Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Veya senin hurma ve üzüm bağlarından bir bahçen olmalı ve aralarından gürül gürül nehirler akıtmalısın."

اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخ۪يلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْج۪يراًۙ
Ev tekune leke cennetun min nahilin ve inebin fe tufeccirel enhare hılaleha tefcira.
#kelimeanlamkök
1evyahut
2tekuneolmalıكون
3lekesenin
4cennetunbir bahçenجنن
5min-dan
6nehilinhurmalar-نخل
7ve inebinve üzümlerdenعنب
8fe tufe ccirafışkırtmalısınفجر
9l-enharaırmaklarنهر
10hilalehaaralarındanخلل
11tefcirangürül gürülفجر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı; öyle ki içlerinden gürül gürül ırmaklar akıtmalısın."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Veya sana ait bir hurma bahçen ve üzüm bağın olup içlerinden bolca ırmaklar akıtıncaya kadar (sana inanmayacağız).

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Veya hurma ve üzüm bahçelerin olup aralarında ırmaklar fışkırtmalısın."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Veya senin hurma ve üzüm bağlarından bir bahçen olmalı ve aralarından gürül gürül nehirler akıtmalısın."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Hurması ve üzümü olan bir bahçen de olabilir; ırmakları onların arasından da akıtabilirsin.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Veya "Hurmalar ve üzümlerle dolu bir bahçen olmalı ve arasından çağıldayan ırmaklar akıtmalısın!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Veya senin hurma ağaçlarıyla ve asmalarla dolu bir bahçen olmalı; dahası onların arasından gürül gürül ırmaklar çağlatmalısın.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Yahut senin, hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. Onların aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Ya da sana ait hurmalıklardan ve üzümlerden bir bahçe olup aralarından şarıl şarıl akan ırmaklar fışkırtmalısın."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  veya hurmalıklardan ve üzümlüklerden bir bahçen olsun da aralarında şarıl şarıl çaylar akıtasın,

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  "yahut hurma ağaçlarıyla, asmalarla dolu bir bahçen olmadıkça; ve onların arasında çağıl çağıl dereler akıtmadıkça;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (90-93) Dediler ki: "Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça; yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça; yahut iddia ettiğin gibi, gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe; yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe; yahut altından bir evin olmadıkça; ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz." De ki: "Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak resul olarak gönderilen bir beşerim."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yahud senin için hurmalıklardan ve üzümlüklerden bir bağçe ola da aralarında şarıl şarıl çaylar akıtasın

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Yahut senin hurmalardan ve üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı, aralarından ırmaklar fışkırtmalısın!"

 • Gültekin Onan

  "Ya da sana ait hurmalıklardan ve üzümlerden bir bahçe olup aralarından şarıl şarıl akan ırmaklar fışkırtmalısın."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Yahud senin hurmalık (lar) dan, üzümlük (ler) den bir bağçen olsun da aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtasın."

 • İbni Kesir

  Veya hurmalıklardan ve üzümden bahçelerin olsun ve aralarında ırmaklar akıtmalısın.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Veya senin hurma bahçen ya da üzüm bağın olmadıkça ve de aralarından ırmaklar fışkırtmadıkça!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yahut senin hurma ve üzüm bağların olsun da aralarından gürül gürül ırmaklar akıtasın.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Yahut senin hurma ağaçlarından ve üzümden bir bahçen olmalı, onların arasından gümbür gümbür nehirler fışkırtmalısın. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Veya hurma ve üzüm bahçelerin olup aralarında ırmaklar fışkırtmalısın.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Veya senin hurma ve üzüm bağlarından bir bahçen olmalı ve aralarından nehirler akıtmalısın.

 • Progressive Muslims

  "Or that you have a garden of palm trees and grapes, and you cause gushing rivers to burst through it. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “Or thou have a garden of date-palms and grapevines, and thou cause rivers to gush forth in the midst thereof abundantly,

 • Aisha Bewley

  or have a garden of dates and grapes which you make rivers come pouring through;

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "Or unless you own a garden of date palms and grapes, with rivers running through it.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "Or that you have an estate of palm trees and grapes, and you cause gushing rivers to burst through it."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "Or that you have a garden of palm trees and grapes, and you cause gushing rivers to burst through it."