Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Tartışmaya girdiği arkadaşı ona: "Seni topraktan, sonra bir nutfeden yaratan, sonra da seni insan şekline sokana nankörlük mü ediyorsun?"

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذ۪ي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰيكَ رَجُلاًۜ
Kale lehu sahıbuhu ve huve yuhaviruhu e keferte billezi halakake min turabin summe min nutfetin summe sevvake racula.
#kelimeanlamkök
1kalededi kiقول
2lehuona
3sahibuhuarkadaşıصحب
4vehuvekendisiyle
5yuhaviruhukonuşanحور
6ekeferteinkar mı ediyorsun?كفر
7billezi'
8halekakeseni yaratanıخلق
9min
10turabintopraktanترب
11summesonra
12min
13nutfetinnutfe (sperm)denنطف
14summesonra da
15sevvakeseni biçimlendireniسوي
16raculenbir adam olarakرجل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kendisiyle konuşan arkadaşı ona dedi ki: "Seni topraktan, sonra da meniden yaratan, sonra da seni adam kılığına koyanı mı inkar ediyorsun?"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onunla konuşan arkadaşı ona şöyle demişti: "Seni topraktan, sonra nutfeden (zigottan) yaratan, daha sonra seni bir erkek (insan) biçimine sokan (Allah)ı inkâr mı ettin?

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendisiyle konuşan arkadaşı ona dedi ki: "Seni topraktan, ufak bir damladan yaratıp seni bir adam biçimine sokan Efendini mi inkar ediyorsun?"

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Tartışmaya girdiği arkadaşı ona: "Seni topraktan, sonra bir nutfeden yaratan, sonra da seni insan şekline sokana nankörlük mü ediyorsun?"

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Konuşurken arkadaşı ona diyor ki "Seni topraktan, sonra döllenmiş yumurtadan yaratanı, sonra bir erkek olarak düzenleyeni görmezlikten mi geliyorsun?

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onunla konuşan arkadaşı, ona, şöyle dedi: "Seni topraktan, sonra bir damlacıktan yaratan, sonra da adam biçimi verene karşı nankörlük mü ediyorsun?"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kendisiyle söyleştiği adam ona şu cevabı verdi: "Şimdi sen kalkmış, seni tozdan topraktan ve ardından bir damlacık döl suyundan yaratan, sonra da seni yarattığı amacı gerçekleştirecek bir donanıma sahip kılarak adam eden Allah'ı inkar ediyorsun, öyle mi?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kendisiyle konuşan arkadaşı ona dedi ki: "Sen, seni topraktan, sonra meniden yaratıp sonra da bir adam olarak biçimlendiren kudrete nankörlük mü ettin?"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona dedi ki: "Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün (eli ayağı tutan, gücü kuvveti yerinde) bir adam kılan (Allah)ı inkar mı ettin?"

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Arkadaşı da ona karşılık vererek dedi ki: "Sen, seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da insan şekline koyan Rabbini inkar mı ediyorsun?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Kendisiyle tartışmaya girdiği komşusu ona: "Seni tozdan topraktan, sonra bir damla döl suyundan yaratıp da (eksiksiz) bir insan şekline sokan Allah'a karşı nankörlük mü yapıyorsun?" dedi.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Arkadaşı, ona cevap vererek dedi ki: "Seni topraktan, sonra bir damla döl suyundan yaratan, sonra da seni (eksiksiz) bir insan şeklinde düzenleyen Allah'ı inkar mı ediyorsun?"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Arkadaşı da ona muhavere ederek: dedi ki: sen o rabbına küfür mü ediyorsun ki seni bir topraktan sonra bir nutfeden yarattı, sonra da seni bir adam seviyyesine getirdi

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kendisiyle konuşan arkadaşı ona dedi ki: "Seni topraktan, sonra nutfe (sperm)den yaratan, sonra da seni bir adam biçimine koyan Rabbine nankörlük mü ettin?"

 • Gültekin Onan

  Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona dedi ki: "Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün (eli ayağı tutan, gücü kuvveti yerinde) bir adam kılana (Tanrı'ya) küfrediyorsun?"

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Arkadaşı ona cevab vererek dedi ki: "Seni (evvela) bir toprakdan, sonra da bir damla sudan yaratıb, tekrar seni bir adam seviyyesine (kemaline) getiren Allahı küfr ile inkar mı etdin"?

 • İbni Kesir

  Arkadaşı ona cevap vererek dedi ki: Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratıp sonunda da seni insan kılığına koyanı mı inkar ediyorsun?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Arkadaşı ona cevap vererek derdi ki: -Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni adam haline getirene mi nankörlük ediyorsun?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (37-38) Konuşma esnasında arkadaşı bu şahsa: "Ne o" dedi, "yoksa sen, senin aslını topraktan, sonra da bir damla meniden yaratan, bilahare de seni böyle tam mükemmel bir insan şekline getiren Rabbini mi inkar ediyorsun? Fakat sen inkar etsen de şunu bil ki benim Rabbim Allah'tır. Rabbime hiç bir şeyi ortak saymam."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Konuştuğu arkadaşı ona dedi ki: "Hakikatini inkar mı ediyorsun? Seni topraktan, sonra spermden yaratıp sonra da seni şuurlu insan kıldı!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendisiyle konuşan arkadaşı ona dedi ki: 'Seni topraktan, ufak bir damladan yaratıp seni bir adam biçimine sokan Rabbini mi inkar ediyorsun?

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Tartışmaya girdiği arkadaşı ona: "Seni topraktan, sonra bir nutfeden yaratan, sonra da seni insan şekline sokana nankörlük mü ediyorsun?"

 • Progressive Muslims

  His friend said to him while discussing with him: "Have you disbelieved in the One who created you from dirt, then from a seed, then He evolved you into a man"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  His companion said to him while conversing with him: “Deniest thou Him who created thee from dust; then from a sperm-drop; then fashioned thee a man?

 • Aisha Bewley

  His companion, with whom he was debating, said to him, ‘Do you then disbelieve in Him who created you from dust, then from a drop of sperm, and then formed you as a man?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  His friend said to him, as he debated with him, "Have you disbelieved in the One who created you from dust, then from a tiny drop, then perfected you into a man?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  His friend said to him while discussing with him: "Have you disbelieved in the One who has created you from dust, then from a seed, then He evolved you into a man?"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  His friend said to him while conversing with him: "Have you rejected the One who created you from dirt, then from a seed, and then He completed you to a man?"