Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Delikanlıya gelince, anne ve babası Mü'min kimselerdi. Onları azgınlığa ve Küfre sürüklemesine rızamız olmadı."

وَاَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَش۪ينَٓا اَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراًۚ
Ve emmel gulamu fe kane ebevahu mu'mineyni fe haşina en yurhikahuma tugyanen ve kufra.
#kelimeanlamkök
1ve emmagelince
2l-gulamuçocuğaغلم
3fekaneidiكون
4ebevahuonun anası babasıابو
5mu'mineynimü'min insanlarامن
6fe haşinakorktukخشي
7en
8yurhikahumaonlara sarmasındanرهق
9tugyanenazgınlıkطغي
10ve kufranve küfürكفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "O çocuk ise, onun anne ve babası inanmış kimselerdi. Eğer çocuk yaşarsa onları azdırmasından ve inkara sürüklemesinden korktuk."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Erkek çocuğa gelince, onun ana babası mümin kişilerdi. Onları azdırıp inkâra sürüklemesini uygun görmemiştik.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Çocuğa gelince, ana babası iki gerçeği onaylayan kişi idi. Taşkınlık ve nankörlük ile o ikisine yük olmasından endişelendik."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Delikanlıya gelince, anne ve babası Mü'min kimselerdi. Onları azgınlığa ve Küfre sürüklemesine rızamız olmadı."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Oğlan çocuğuna gelince, anası babası inanıp güvenmiş (mümin) kimselerdi. Onları azgınlığa ve nankörlüğe sürüklemesinden korktuk.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Delikanlıya gelince; onun anne-babası inanmış kişilerdi. Onları, azgınlığa ve nankörlük etmeye sürüklemesinden korktuk!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  "Gelelim delikanlıya: Onun ebeveyni imanlı kimselerdi; fakat biz onun azgınlık ve sapkınlıkla (ebeveynini) derin acılara boğacağına dair kaygı verici bir bilgiye sahiptik.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Oğlan çocuğa gelince: Onun anası babası inanmış kişilerdi. Çocuğun onları azgınlık ve inkara sürüklemesinden korktuk."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Çocuğa gelince, onun anne ve babası mü'min kimselerdi. Bundan dolayı, onun kendilerine azgınlık ve inkar zorunu kullanmasından endişe edip korktuk."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Oğlana gelince, anne babası mümin kimselerdi. Onun bunları azgınlık ve küfür ile sarmasından korktuk.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O genç adam da, -ki anası babası mümin kimselerdi- taşkınlıkları ve inkarcı eğilimleriyle onlara çok derin acılar vereceği yolunda kaygı verici belirtiler görmüştük;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Çocuğa gelince, anası babası mü'min insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Oğlana gelince: ebeveyni mü'minlerdi, onun için bunları tuğyan ve küfrile sarmasından sakındık da

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Oğlana gelince: Onun anası babası mü'min insanlardı. Bunun, onlara azgınlık ve küfür sarmasından korktuk."

 • Gültekin Onan

  "Çocuğa gelince, onun anne ve babası inançlı kimselerdi. Bundan dolayı, onun kendilerine azgınlık ve küfür zorunu kullanmasından endişe edip korktuk."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Oğlana gelince: Onun anası da, babası da iman etmiş kimselerdi. Bunun için onları bir azgınlık ve kafirlik bürümesinden endişe etdik de",

 • İbni Kesir

  Oğlana gelince; onun anası babası inanmış kimselerdi. Çocuğun onları azdırıp küfre sürüklemesinden korkmuştuk.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Gence gelince, onun, anne ve babası mümin idi. Gencin onları azdırıp, küfre sürüklemesinden korktuk.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Oğlan çocuğuna gelince: Onun ebeveyni mümin insanlar idi. Bu çocuğun onları ileride azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "O küçük erkek çocuğa gelince: Onun ana-babası iki iman eden idi.. . (Büyüyünce, bürüneceği kişilikle çocuğun) onları taşkınlık ve küfre düşürmesinden ürktük!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Çocuğa gelince, ana babası iki inanan kişi idi. Taşkınlık ve nankörlük ile o ikisine yük olmasından endişelendik.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  "Delikanlıya gelince, anne ve babası inanan kimselerdi. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden huşu ediyoruz."

 • Progressive Muslims

  "And as for the youth, his parents were believers, so we feared that he would oppress them by his transgression and disbelief. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “And as for the lad: his parents were believers, and we feared he would burden them with inordinacy and denial.

 • Aisha Bewley

  As for the boy, his parents were muminun and we feared that he would darken their days with excessive insolence and kufr.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "As for the boy, his parents were good believers, and we saw that he was going to burden them with his transgression and disbelief.,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "And as for the youth, his parents were believers, so we were concerned that he would oppress them by his transgression and disbelief."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "As for the youth, his parents were those who acknowledge, so we feared that he would oppress them by his transgression and denial."