Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ancak onlar üzerinde bir karara varmanızdan önce tevbe edenler hariç. İyi bilin ki Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْۚ فَاعْلَمُٓوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ۟
İllellezine tabu min kabli en takdiru aleyhim, fa'lemu ennallahe gafurun rahim.
#kelimeanlamkök
1illahariç
2ellezinekimseler
3tabutevbe eden(ler)توب
4min
5kabliönceقبل
6en
7tekdiruele geçirmenizdenقدر
8aleyhimonları
9fea'lemubilin kiعلم
10ennemuhakkak
11llaheAllah
12gafurunbağışlayandırغفر
13rahimunesirgeyendirرحم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ancak, siz kendilerini yenip ele geçirmeden önce tövbe edenler müstesnadır. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcıdır;merhamet sahibidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Ancak), siz onlara güç yetirmeden (kendilerini yenmeden) önce tevbe edenler hariç! Bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerini yakalamadan önce tövbe edenler başka. Bilesiniz ki ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ancak onlar üzerinde bir karara* varmanızdan önce tevbe* edenler hariç. İyi bilin ki Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ele geçirmenizden önce dönüş yaparlarsa başka*. Bilin ki Allah bağışlar, ikramı boldur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ancak, sizin ele geçirmenizden önce pişmanlık gösterenler başkadır. Artık, iyi bilin ki, kuşkusuz, Allah, Sınırsız Bağışlayandır; Merhametlidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  ancak siz onlara hakim olmadan önce tevbe edenler hariç: Zira iyi bilin ki Allah tarifsiz bir bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıdır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ancak onları gücünüz altına almadan önce tövbe edenler olursa biliniz ki, Allah Gafur ve Rahim'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ancak, sizin onlara güç yetirmenizden önce tevbe edenler başka. Bilin ki, şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ancak, siz kendilerini ele geçirmeden önce tevbe edenleri olursa, biliniz ki, Allah bağışlayan ve merhamet edendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  ancak (ey müminler,) siz onlardan daha güçlü hale gelmeden önce tevbe edenler hariç: çünkü, bilmelisiniz ki Allah çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ancak onları ele geçirmenizden önce tövbe edenler bunun dışındadırlar. Artık Allah'ın çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olduğunu bilin.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ancak elinize geçirmezden evvel tevbe edenleri olursa biliniz ki Allah gafur, rahimdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ancak sizin onları (yenip) ele geçirmenizden önce tevbe edenler olursa bilin ki Allah, bağışlayandır, esirgeyendir (tevbe edenleri affeder).

 • Gültekin Onan

  Ancak, sizin (kendilerine) güç yetirmenizden / ele geçirmenizden önce tevbe edenler başka. Bilin ki, kuşkusuz Tanrı bağışlayandır, esirgeyendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Şu kadar ki siz kendileri üzerine kaadir olmazdan (kendilerini ele geçirmezden) evvel tevbe eden (muhariblerle yol kesen) ler müstesnadırlar. Bilin ki şübhesiz Allah çok yarlığayıcıdır, çok esirgeyicidir.

 • İbni Kesir

  Yalnız kendilerine gücünüz yetmeden önce tevbe edenler müstesnadır. Biliniz ki, Allah; Gafur'dur, Rahim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Ancak onları yakalamadan önce tevbe edenler bunun dışındadır. Biliniz ki Allah,bağışlayan ve merhamet edendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (33-34) Allah ve Resulüne savaş açanların, (yol keserek terör eylemi yaparak) yeryüzünü ifsad etmek için koşuşanların cezası; öldürülmeleri veya asılmaları yahut sağ elleri ile sol ayaklarının kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmelerinden başka bir şey olmaz. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Ahirette ise onlara başkaca müthiş bir ceza vardır. Ancak kendilerini ele geçirmenizden önce tövbe edenler, bu hükmün dışındadır. Biliniz ki Allah gafurdur, rahimdir (affı ve merhameti boldur).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ancak, elinize geçmeden önce tövbe edenler müstesna.. . İyi bilin ki Allah Ğafur'dur, Rahıym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerini yakalamadan önce tevbe edenler başka. Bilesiniz ki ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ancak onlar üzerinde bir karara* varmanızdan önce tövbe edenler hariç. İyi bilin ki Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

 • Progressive Muslims

  Except for those who repent before you overpower them, then know that God is Forgiving, Merciful.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Save those who repent before you have power over them; and know that God is forgiving and merciful.

 • Aisha Bewley

  except for those who make tawba before you gain power over them. Know that Allah is Ever-Forgiving, Most Merciful.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Exempted are those who repent before you overcome them. You should know that GOD is Forgiver, Most Merciful.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Except for those who repent before you overpower them, then know that God is Forgiving, Merciful.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Except for those who repent before you overpower them, then know that God is Forgiving, Compassionate.