Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Nihayet varlıklılarını azapla yakaladığımızda, hemen feryat etmeye başlarlar.

حَتّٰٓى اِذَٓا اَخَذْنَا مُتْرَف۪يهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْـَٔرُونَۜ
Hatta iza ehazna mutrafihim bil azabi iza hum yec'erun.
#kelimeanlamkök
1hattanihayet
2izazaman
3ehaznayakaladığımızاخذ
4mutrafihimvarlıklılarınıترف
5bil-azabiazab ileعذب
6izahemen
7humonlar
8yeceruneferyada başlarlarجار
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sonunda şımarmış zenginlerini azapla yakaladığımız zaman feryat ederler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sonunda şımarıklarını azaba uğrattığımızda bir de bakarsın ki feryat ediyorlar.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Varlıklılarını cezaya çarptığımızda, yakınmaya başlarlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Nihayet varlıklılarını azapla yakaladığımızda, hemen feryat etmeye başlarlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onların şımarık olanlarını azaba alınca hemen çığlığı basarlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sonunda, onların, ellerine güç geçirmiş olanlarını yakaladığımızda yalvarmaya başlarlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  ta ki onların servet ve iktidarla şımarmış olanlarını azap ile çepeçevre kuşattığımız zamana dek; (ama), o zaman da onlar imdat çığlıkları atarlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sonunda, servet ve refahla şımarmışlarını azapla yakaladığımızda, hemen bağırıp dövünmeye başlarlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Nihayet, onların refahtan şımaran önde gelenlerini azab ile yakalayıverdiğimiz zaman, onlar hemen feryadı basacaklar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Nihayet, refah içinde olanlarını azaba çektiğimiz zaman, hemen feryada başlayacaklardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  öyle ki, sonunda, onların arasından bolluk, genişlik içinde dalıp gitmiş olanları azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman yalvarıp yakarmaya başlayacaklar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman, bakmışsın ki feryat edip duruyorlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Nihayet refahlı olanlarını azaba çekiverdiğimiz zaman hemen feryada başlıyacaklardır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Nihayet varlıklılarını azab ile yakaladığımız zaman, hemen feryada başlarlar.

 • Gültekin Onan

  Nihayet, onların refahtan şımaran önde gelenlerini azab ile yakalayıverdiğimiz zaman, onlar hemen feryadı basacaklar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Nihayet refah içinde olanlarını azab ile yakaladığımız vakit onlar hemen feryad ve istimdad edeceklerdir.

 • İbni Kesir

  En sonunda onların refahla şımaranlarını azabla yakaladığımız zaman hemen feryad ederler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  En sonunda onların zenginlerini ve liderlerini azapla yakaladığımız zaman, hemen feryadı basarlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  En nihayet onların refaha dalıp gitmiş olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımızda birden feryadı basarlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Nihayet onların pişmanlıktan doğan itirafları içinde azaplarıyla yakaladığımızda, hemen yalvara-yakara feryat ederler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Varlıklılarını cezaya çarptığımızda, yakınmaya başlarlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Nihayet varlıklılarını azapla yakaladığımızda, hemen feryat etmeye başlarlar.

 • Progressive Muslims

  Until We take their carefree people with the retribution, then they will shout for help.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  When We have seized their opulent ones with punishment, then will they cry out.

 • Aisha Bewley

  But then when We seize the affluent among them with the punishment, they will suddenly start praying fervently.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Then, when we requite their leaders with retribution, they complain.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Until We take their carefree people with the retribution, then they will shout for help.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Until We take their carefree people with the retribution, then they will shout for help.