Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ne var ki üzerlerine şiddetli bir azap kapısı açtığımız zaman, bütün ümitleri boşa çıkacaktır.

حَتّٰٓى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً ذَا عَذَابٍ شَد۪يدٍ اِذَا هُمْ ف۪يهِ مُبْلِسُونَ۟
Hatta iza fetahna aleyhim baben za azabin şedidin iza hum fihi mublisun.
#kelimeanlamkök
1hattanihayet
2izazaman
3fetehnaaçtığımızفتح
4aleyhimüzerlerine
5babenkapısıبوب
6za
7azabinbir azabعذب
8şedidinşiddetliشدد
9izaderhal
10humonlar
11fihiO'nun içinde
12mublisuneşaşkın ve umutsuz kalırlarبلس
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sonunda onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımız zaman, ümitsiz kalıverdiler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sonunda üzerlerine azabı çok şiddetli bir kapı açtığımız zaman, bir de bakarsın ki onlar orada ümitsiz kalmışlardır!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine çetin bir azabın kapısını açtığımız zaman şaşırıp şoke oldular.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ne var ki üzerlerine şiddetli bir azap kapısı açtığımız zaman, bütün ümitleri boşa çıkacaktır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlara şiddetli bir azabın kapısını açıncaya kadar böyle gitti; o anda birden ümitsizliğe düştüler

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sonunda, yaman bir cezanın kapısını onların üzerine açtığımızda; işte o zaman, tüm umutlarını yitirecekler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ta ki vakti gelip de onlar aleyhine bir azap kapısı açıncaya dek: o zaman da onlar, orada, umutlarının tamamını yitiriverecekler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Nihayet, üzerlerine şiddetli bir azabın kapısını açtığımızda hemencecik ümitsizliğe düşüverecekler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sonunda, üzerlerine azabı şiddetli olan bir kapı açtığımızda, onlar bunun içinde şaşkına dönüp umutlarını kaybettiler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sonunda üzerlerine çetin azaplı bir kapı açtığımızda birden onun içinde ümitsizliğe düşeceklerdir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  ta ki, Biz onların önünde (ceza gününe has) zorlu bir azabın kapısını açıncaya kadar; işte ancak o zaman bütün ümitlerini kaybediverirler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Sonunda onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de bakarsın onun içinde ümitsizliğe düşüvereceklerdir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Nihayet üzerlerine şedid azablı bir kapı açtığımız vakıt da onun içinde ye'se düşüvereceklerdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Nihayet üzerlerine şiddetli bir azab kapısı açtığımız zaman, derhal O'nun içinde şaşkın ve umutsuz kalırlar.

 • Gültekin Onan

  Sonunda, üzerlerine azabı şiddetli olan bir kapı açtığımızda, onlar bunun içinde şaşkına dönüp umutlarını kaybettiler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Nihayet üzerlerine azabı çetin bir kapı açdığımız vakit (görürsün ki) onlar bunun içinde ümidsizlikle dönüb kalmışlardır.

 • İbni Kesir

  Sonunda onlara şiddetli bir azab kapısı açtığımızda şaşkına dönüp ümitsiz kalıverdiler

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onların üzerine şiddetli bir azap kapısı açana kadar... İşte o zaman ümitsizliğe düşüverirler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ama ne zaman onların önüne ceza gününe mahsus zorlu bir azap kapısını açarsak, işte o zaman birden bütün ümitlerini yitiriverirler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Nihayet üzerlerine şiddetli bir azap sahibi bir kapı açtığımızda, birdenbire o azabın içinde ümitsiz kalıverirler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine çetin bir azabın kapısını açtığımız zaman şaşırıp şoke oldular.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ne var ki üzerlerine şiddetli bir azap kapısı açtığımız zaman, bütün ümitleri boşa çıkacaktır.

 • Progressive Muslims

  Until We open for them a door of immense retribution, then they become in sorrow and despair.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  When We have opened against them a gate of severe punishment, then are they therein in despair.)

 • Aisha Bewley

  until We open to them a gate to a harsh punishment in which they will at once be crushed by despair.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Subsequently, when we requited them with the severe retribution they had incurred, they were shocked.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Until We open for them a door of immense retribution, then they become in sorrow and despair.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Until We open for them a door of immense retribution, then they become in sorrow and despair.