Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Dediler ki: "Ölüp de toprak ve kemik yığını olduktan sonra mı diriltileceğiz?"

قَالُٓوا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً ءَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
Kalu e iza mitna ve kunna turaben ve izamen e inna le meb'usun.
#kelimeanlamkök
1kaludediler kiقول
2eizazaman mı?
3mitnaöldüğümüzموت
4ve kunnave olduğumuzكون
5turabentoprakترب
6ve izamenve kemikعظم
7einnabiz mi?
8lemeb'usunediriltileceğizبعث
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  - Öncekiler: "Ölüp, toprak ve bir yığın kemik olduğumuzda mı diriltileceğiz? Andolsun ki, biz ve daha önce de babalarımız tehdit edilmişti; bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir" demişlerdi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  "Biz ölüp de toprak ve kemik hâline gelmişken mi diriltileceğiz?

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ve şöyle dediler: "Biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı dirileceğiz?"

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Dediler ki: "Ölüp de toprak ve kemik yığını olduktan sonra mı diriltileceğiz?"

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Dediler ki; "Ölüp de toprak ve kemikler haline dönüştükten sonra gerçekten kabirden kalkacağız; öyle mi?"

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Öldüğümüz ve toprak ve kemik yığını olduğumuzda mı? Gerçekten, bize yeniden yaşam mı verilecek?"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  "Ne yani" dediler, "biz ölüp gittikten, toza toprağa karışmış bir iskelet halini aldıktan sonra tekrar mı diriltileceğiz?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Dediler ki: "Ölüp, toprak ve kemik haline geldiğimiz zaman mı, gerçekten o zaman mı diriltileceğiz?"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Dediler ki: "Öldüğümüz, bir toprak ve bir kemik olduğumuz zaman, gerçekten biz mi diriltilecek mişiz?"

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  ki: "ölüp de bir toprak, bir yığın kemik olduğumuz zaman mı, sahi biz mi mutlaka diriltileceğiz?

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  "Biz öldükten, toza toprağa, kemiğe dönüştükten sonra, yeniden diriltileceğiz, öyle mi?" derler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Dediler ki: "Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz?"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Öldüğümüz ve bir türab, bir yığın kemik olduğumuz vakıt mı, cidden biz mi mutlak ba'solunacağız?

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Öldüğümüz, toprak ve kemik haline geldiğimiz zaman mı, biz mi diriltileceğiz?" dediler.

 • Gültekin Onan

  Dediler ki: "Öldüğümüz, bir toprak ve bir kemik olduğumuz zaman, gerçekten biz mi diriltilecek mişiz?"

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar "Öldüğümüz ve bir toprak ve kemik olduğumuz zaman mı, hakıykaten biz mi diriltilib kaldırılacakmışız?" demişlerdi.

 • İbni Kesir

  Onlar demişlerdi ki: Ölüp de toprak ve kemik yığını olduğumuzda mı, gerçekten biz mi diriltileceğiz?

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Ölüp, toprak ve kemik haline geldiğimiz zaman mı, biz yeniden diriltileceğiz? dediler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (82-83) "Ölüp toprak ve kemik haline geldikten sonra biz dirilecekmişiz ha! Bize de, daha önce babalarımıza da bu vaad edilip durdu. Doğrusu bu dirilme işi, öncekilerin masallarından başka bir şey değil!" dediler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Dediler ki: "Ölüp, toprak ve kemikler olduğumuzda gerçekten yeni bir yapıyla yaşama devam edecek miyiz?"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ve şöyle dediler: 'Biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı dirileceğiz?'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Dediler ki: "Ölüp de toprak ve kemik yığını olduktan sonra mı diriltileceğiz?"

 • Progressive Muslims

  They said: "If we are dead and become dust and bones, will we then be resurrected"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  They say: “When we are dead and are dust and bones, will we be raised?

 • Aisha Bewley

  They say, ‘When we are dead and turned to dust and bones, shall we then be raised again?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They said, "After we die and become dust and bones, we get resurrected?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  They said: "If we are dead and become dust and bones, will we then be resurrected?"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They said, "If we are dead and become dust and bones, will we then be resurrected?"