Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Ant olsun ki bize yapılan bu uyarı, daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir."

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَٓاؤُ۬نَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَٓا اِلَّٓا اَسَاط۪يرُ الْاَوَّل۪ينَ
Lekad vuıdna nahnu ve abauna haza min kablu in haza illa esatirul evvelin.
#kelimeanlamkök
1lekadandolsun
2vuidnayapıldıوعد
3nehnubize
4ve aba'unave atalarımızaابو
5hazabu (tehdid)
6min
7kablubizden önceقبل
8indeğildir
9hazabu
10illabaşka bir şey
11esatirumasallarındanسطر
12l-evvelineevvelkilerinاول
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  - Öncekiler: "Ölüp, toprak ve bir yığın kemik olduğumuzda mı diriltileceğiz? Andolsun ki, biz ve daha önce de babalarımız tehdit edilmişti; bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir" demişlerdi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki bu (tehdit), bize de daha önce atalarımıza da vadedilmişti. Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir" demişlerdi.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Bize ve atalarımıza daha önce aynı şey söz verilmişti. Bu, geçmişlerin efsanesinden başka bir şey değildir."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Ant olsun ki bize yapılan bu uyarı, daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bize yapılan bu tehdit, daha önce atalarımıza da yapılmış. Bu eskilerin hikayelerinden başka bir şey değildir."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Gerçek şu ki, bize sözü verilen, daha önce atalarımıza da söylenmişti. Öncekilerin söylencelerinden başka bir şey değil bu!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Doğrusu bu, bize ve bizden önceki atalarımıza da vaad edilmişti; ne ki bu eskilerin mesajlarından başka bir şey değildir!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Yemin olsun, biz de bizden önce atalarımız da bununla tehdit edildik. Öncekilerin masallarından başka bir şey değil bu!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Andolsun, bu tehdit, bize ve bizden önceki atalarımıza yapılmıştı; bu, geçmişlerin uydurma masallarından başka bir şey değildir."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yemin ederiz ki, bize de atalarımıza da bundan önce bu va'dolundu; bu eskilerin masallarından başka bir şey değil!"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  "Gerçek şu ki, bize de, bizden önce atalarımıza da aynı şey vaad edilmişti! Eskilerin masallarından başka bir şey değil bu!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun, biz de bizden önce atalarımız da bununla tehdit edildik. Bu, öncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yemin ederiz ki bize de, atalarımıza da bu, bundan evvel va'dolundu, bu eskilerin masallarından başka bir şey değil" dediler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Andolsun bu tehdid bize de bizden önce atalarımıza da yapıldı. Bu, evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir."

 • Gültekin Onan

  "Andolsun, bu tehdit, bize ve bizden önceki atalarımıza yapılmıştı; bu, geçmişlerin uydurma masallarından başka bir şey değildir."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Andederiz ki bize de, atalarımıza da daha önce bu va'd olunmuşdur. Bu, evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir".

 • İbni Kesir

  Andolsun ki biz, ve daha önce de atalarımız bununla tehdit edilmişti. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bu, bize ve babalarımıza daha önce de vaat edilen eskilerin masallarından başka bir şey değildir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (82-83) "Ölüp toprak ve kemik haline geldikten sonra biz dirilecekmişiz ha! Bize de, daha önce babalarımıza da bu vaad edilip durdu. Doğrusu bu dirilme işi, öncekilerin masallarından başka bir şey değil!" dediler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Andolsun ki biz de bizden önceki atalarımız da bununla tehdit edildik. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Bize ve atalarımıza daha önce aynı şey söz verilmişti. Bu, geçmişlerin efsanesinden başka bir şey değildir.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ant olsun ki bize yapılan bu uyarı, daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir.

 • Progressive Muslims

  "We, as well as our fathers, have been promised this from before. This is nothing but the tales of the ancients."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “We have been promised this, we and our fathers, before; these are only legends of the former peoples.”

 • Aisha Bewley

  We and our forefathers were promised this before. This is nothing but the myths of previous peoples!’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "Such promises were given to us and to our parents in the past. These are no more than tales from the past."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "We, as well as our fathers, have been promised this from before. This is nothing except fictional tales of old!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "We, as well as our fathers, have been promised this from before. This is nothing but the tales of the ancients."