Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer siz, sert karşılık vermek zorunda kalırsanız, o zaman onların size verdiği karşılığa orantılı olarak karşılık verin. Ama sabrederseniz, elbette böyle bir davranış sabredenler için daha hayırlıdır.

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِه۪ۜ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِر۪ينَ
Ve in akabtum fe akıbu bi misli ma ukıbtum bih, ve le in sabertum le huve hayrun lis sabirin.
#kelimeanlamkök
1ve inve eğer
2aakabtumceza vereceksenizعقب
3feaakibuceza verinعقب
4bimisliaynısınıمثل
5ma
6ukibtumsize verilen cezanınعقب
7bihionunla
8veleinama
9sabertumsabdedersenizصبر
10lehuveandolsun ki o
11hayrundaha iyidirخير
12lissabirinesabredenler içinصبر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Eğer ceza verecekseniz, size yapılan işkencenin dengi ile ceza veriniz. Fakat sabrederseniz, elbette o, sabredenler için daha hayırlıdır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ceza verecekseniz, (en fazla) size yapılanın misliyle (benzeriyle) ceza verin!Sabrederseniz, elbette bu (durum) sabredenler için daha hayırlıdır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Karşılık verecekseniz, size verilen karşılığın bir benzeriyle karşılık verin. Sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eğer siz, sert karşılık vermek zorunda kalırsanız, o zaman onların size verdiği karşılığa orantılı olarak karşılık verin. Ama sabrederseniz, elbette böyle bir davranış sabredenler için daha hayırlıdır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Eğer ceza vermek isterseniz size ne yapıldıysa onun dengiyle ceza verin. Sabredecek olursanız kuşkusuz bu, sabredenler için daha iyidir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ceza verecekseniz, size yapılan kadarıyla ceza verin. Dirençli olursanız, dirençli olanlar için kesinlikle böylesi daha iyidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İmdi siz, cezalandırdığınızda mutlaka sizin maruz kaldığınız miktarı aşmadan cezalandırınız; yok eğer sabrederseniz, bu, sabırda direnenler için daha hayırlıdır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Eğer ceza ile karşılık verecekseniz, ancak size yapılan kötülüğün türü ve miktarı ile karşılık verin. Eğer sabrederseniz, elbette ki bu, sabredenler için daha hayırlıdır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Eğer ceza verecekseniz, size verilen cezanın misliyle ceza verin ve eğer sabrederseniz, andolsun bu, sabredenler için daha hayırlıdır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Eğer ceza ile karşılık verecek olursanız, ancak size yapılan cezanın misli ile cezalandırınız. Şayet sabrederseniz, andolsun ki bu, sabredenler için elbette daha hayırlıdır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bunun içindir ki, (tartışmada) zora başvurmanız gerekirse, ancak onların sizi zora koştukları kadar zora başvurun. Fakat eğer kendinizi tutarsanız, bilin ki, güçlüklere göğüs germesini bilen kimseler için bu daha iyi, daha hayırlıdır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu, sabredenler için daha hayırlıdır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve şayed ıkab ile mukabele edecek olursanız ancak size edilen ukubetin misliyle muakabe ediniz ve şayed sabrederseniz kasem olsun ki sabredenler için elbette daha hayırlıdır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer azab edecekseniz, size yapılan azab kadar azab edin. Ama sabrederseniz, andolsun ki o, sabredenler için daha iyidir. (Hz. peygamber, Uhud Savaşında, amcası Hamza'yı kafirler tarafından burnu ve kulakları kesilmiş, ciğeri çıkartılmış bir durumda görünce; "Allah'a andolsun ki, eğer Allah bana zafer verirse, senin yerine, onlardan yetmiş kişiyi böyle yapacağım!" demişti. Fakat yeminine keffaret vererek bu sözünü uygulamamış, Mekke'nin Fethinde düşmanlarını affetmiştir.)

 • Gültekin Onan

  Eğer ceza verecekseniz, size verilen cezanın misliyle ceza verin ve eğer sabrederseniz, andolsun bu, sabredenler için daha hayırlıdır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Eğer her hangi bir ceza ile mukaabele edecek olursanız ancak size reva görülen ukubetin misillemesiyle ceza yapın. Sabrederseniz, andolsun ki, bu, tehammül edenler için elbet daha hayırlıdır.

 • İbni Kesir

  Eğer ceza verecek olursanız; ancak sizin cezalandırıldığınızın misliyle ceza verin. Sabrederseniz; elbette bu, sabredenler için daha iyidir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Eğer karşılık verecekseniz, size yapılanın aynıyla karşılık verin. Eğer sabrederseniz, bu sabredenler için daha iyidir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ceza verecek olursanız, size yapılan muamelenin misliyle cezalandırın. Ama eğer bu hususta sabrederseniz, bilin ki bu, sabredenler için daha hayırlıdır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Şayet kötülüğün sonucunu yaşatacaksanız, size yapılan azabın benzeri ile sonucunu yaşatın.. . Eğer sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Karşılık verecekseniz, size verilen karşılığın bir benzeriyle karşılık verin. Sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eğer siz, sert karşılık vermek zorunda kalırsanız, o zaman onların size verdiği karşılığa orantılı olarak karşılık verin. Ama sabrederseniz, elbette böyle bir davranış sabredenler için daha hayırlıdır.

 • Progressive Muslims

  And if you punish, then punish with equivalence to that which you were punished. And if you are patient then it is better for the patient ones.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And if you retaliate, then retaliate with the like of that wherewith you are harmed; but if you are patient, it is better for the patient.

 • Aisha Bewley

  If you want to retaliate, retaliate to the same degree as the injury done to you. But if you are patient, it is better to be patient.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  And if you punish, you shall inflict an equivalent punishment. But if you resort to patience (instead of revenge), it would be better for the patient ones.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if you punish, then punish with equivalence to that which you were punished. And if you are patient then it is better for the patient ones.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If you penalize, then punish with an equivalent punishment inflicted on you. If you show patience then it is better for the patient ones.