Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden bilinçsizce pay ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun ki, uydurduğunuz bu şeylerden kesinlikle hesaba çekileceksiniz.

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَص۪يباً مِمَّا رَزَقْنَاهُمْۜ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ
Ve yec'alune li ma la ya'lemune nasiben mimma razaknahum, tallahi le tus'elunne amma kuntum tefterun.
#kelimeanlamkök
1ve yec'aluneve ayırıyorlarجعل
2limaşeylere
3la
4yea'lemunebilmedikleriعلم
5nesibenbir payنصب
6mimma
7razeknahumverdiğimiz rızıktanرزق
8tallehiAllah'a andolsun ki
9letuselunnesiz mutlaka sorulacaksınızسال
10ammaşeylerden
11kuntumolduğunuzكون
12tefteruneuyduruyorlarفري
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kendilerine verdiğimiz rızıktan, ne olduğunu bilmedikleri tanrılarına pay ayırırlar. Allah'a yemin olsun ki, uydurup durduğunuz şeylerden, mutlaka sorguya çekileceksiniz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kendilerine rızık olarak verdiklerimizin bir kısmından, (mahiyetini) bilmedikleri şeylere (putlara) pay ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun: İftira etmekte olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine verdiğimiz rızıklardan bilinçsizlere bir pay ayırırlar. ALLAH'a ant olsun ki siz bu uydurduğunuz şeylerden sorulacaksınız.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden bilinçsizce pay ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun ki, uydurduğunuz bu şeylerden kesinlikle hesaba çekileceksiniz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bir de kendilerine verdiğimiz rızıklardan ne olduğunu bilmedikleri ilahlarına pay çıkarırlar. Vallahi bu iftiranızdan dolayı sorguya çekileceksiniz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kendilerine geçimlik olarak verdiklerimizden, bilmedikleri şeylere pay ayırıyorlar. Allah tanıktır ki, uydurmuş olduklarınızdan kesinlikle sorguya çekileceksiniz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bir de kendilerine verdiğimiz rızıktan (dolayı), hakkında bir şey bilmedikleri nesnelere bir pay ayırırlar. Allah şahittir ki, iftira ede geldikleri şeylerden dolayı, kesinlikle sorguya çekilecekler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Tutuyor, kendilerine verdiğimiz rızıklardan hiçbir şeyin farkında olmayanlara pay çıkarıyorlar. Allah'a yemin olsun ki, iftira edip durduğunuz şeylerden kesinlikle hesaba çekileceksiniz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, hiç bir şey bilmeyenlere paylar ayırıyorlar. Andolsun Allah'a karşı düzmekte olduklarınızdan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de onlar kendilerine verdiğimiz rızıklardan tutup o hiçbir şey bilmeyen nesnelere bir pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki, siz yaptığınız iftiralardan mutlaka hesaba çekileceksiniz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Üstelik bir de, kendilerine verdiğimiz rızıktan, hakkında hiçbir şey bilmedikleri şeylere de bir pay ayırırlar. Allah tanıktır ki, bütün o uydurup durduğunuz şeylerden ötürü mutlaka sorguya çekileceksiniz!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden (mahiyetini) bilmedikleri şeylere (putlara) pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki, uydurmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir de bizim kendilerine merzuk kıldığımız şeylerden tutuyorlar ılim şanından olmıyan nesnelere bir nasib ayırıyorlar, tallahi siz bu yaptığınız iftiralardan mutlak mes'ul olacaksınız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kendilerine verdiğimiz rızıktan, (hiçbir şey) bilmeyen(tanrı)lar(ın)a pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki siz, bu uydurduğunuz şeylerden mutlaka sorulacaksınız.

 • Gültekin Onan

  Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, hiç bir şey bilmeyenlere paylar ayırıyorlar. Andolsun Tanrı'ya karşı düzmekte olduklarınızdan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kendilerine rızk olarak verdiğimizden onlar, o bilmezler, (o putlar) için hisse ayırırlar. Allaha andolsun ki düzmekde olduğunuz (bu iftiralar) dan elbette mes'ul olacaksınız.

 • İbni Kesir

  Kendilerine verdiğimiz rızıktan, bilmediklerine pay ayırırlar. Allah'a andolsun ki; uydurup durduğunuz şeylerden muhakkak sorguya çekileceksiniz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlara verdiğimiz rızıktan bilmedikleri şeylere pay ayırıyorlar. Allah adına andolsun ki, uydurmakta olduklarınızın hesabı sorulacaktır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bir de kendilerine nasib ettiğimiz nimetlerimizden, tutuyor gerçek yüzünü kendilerinin de bilmedikleri o bilinçsiz putlara pay ayırıyorlar. Allah hakkı için, uydurduğunuz bu iftiraların mutlaka hesabı sorulacaktır!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden hayali tanrılarına bir pay ayırırlar.. . Tallahi (hayret ihtiva eden yemin türü), yaptığınız uydurmalardan elbette sorgulanacaksınız!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine verdiğimiz rızıklardan bilinçsizlere bir pay ayırırlar. ALLAH'a andosun ki siz bu uydurduğunuz şeylerden sorulacaksınız.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden bilinçsizce pay ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun ki, uydurduğunuz bu şeylerden kesinlikle hesaba çekileceksiniz.

 • Progressive Muslims

  And they allocate a portion from what We provide to them to that which they did not have knowledge of. By God, you will be asked about the lies you have invented!

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they assign to what they know not a portion of what We have provided them. By God, you will be questioned about what you invented!

 • Aisha Bewley

  They allot a portion of the provision We have given them to things they have no knowledge of at all. By Allah, you will be asked about what you invented!

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They designate for the idols they set up out of ignorance, a share of the provisions we bestow upon them. By GOD, you will be held accountable for your innovations.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And they allocate a portion from what We provide for them to that which they have no knowledge of. By God, you will be asked about the lies you have invented!

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They allocate a portion from what We provide to them to what they did not have knowledge of. By God, you will be asked about the lies you have invented!