Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sizi, Allah yarattı, sonra da sizi vefat ettirecek. Sizden kiminiz de bilir bir haldeyken, hiçbir şey bilmeyen ihtiyar bir bunak oluncaya dek yaşatılır. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰيكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـٔاًۜ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ قَد۪يرٌ۟
Vallahu halakakum summe yeteveffakum ve minkum men yureddu ila erzelil umuri li keyla ya'leme ba'de ilmin şey'a, innallahe alimun kadir.
#kelimeanlamkök
1vallahuve Allah
2halekakumsizi yarattıخلق
3summesonra
4yeteveffakumöldürürوفي
5ve minkumve içinizden
6menkimi
7yuradduitilirردد
8ila
9erzelien rezilineرذل
10l-umuriömrünعمر
11likeydiye
12la
13yea'lemehiçbir şeyi bilmez olsunعلم
14bea'desonraبعد
15ilminbilgidenعلم
16şey'enbirazشيا
17innedoğrusu
18llaheAllah
19alimunbilendirعلم
20kadirunkadirdirقدر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sizi Allah yarattı; sonra sizi vefat ettirir. Daha önce bilgili iken hiçbir şeyi bilmez hale gelsin diye, sizden bazı kimseler ömrün en kötü çağına kadar yaşatılacak. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir; sonsuz kudret sahibidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sizi Allah yaratmıştır; sonra sizi vefat ettirecektir. Bilgiliyken hiçbir şeyi bilmez hâle gelsin diye sizden bazı kişiler ömrün en sıkıntılı çağına kadar yaşatılacaktır. Şüphesiz ki Allah bilendir, gücü yetendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ve sizi ALLAH yarattı, sonra da yaşamınıza son verir. Sizden bazıları hayatın en kötü zamanına kadar yaşatılır ki bilgiden sonra hiçbir şeyi bilmesin. ALLAH Bilendir, Her şeye Gücü Yetendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sizi, Allah yarattı, sonra da sizi vefat ettirecek. Sizden kiminiz de bilir bir haldeyken, hiçbir şey bilmeyen ihtiyar bir bunak oluncaya dek yaşatılır. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sizi yaratan Allah'tır sonra vefat ettirecektir. Kiminiz ömrünün en düşkün çağına kadar yaşatılır ki bildiğini bilemez hale gelsin. Allah bilir ve ölçü koyar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve Allah, sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. Aranızdan bir bölümü, bildiğini bilmez olsun diye, ömrünün en düşkün dönemlerine geri döndürülür. Kuşkusuz, Allah, Bilendir; Gücü Yetendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Sizi de Allah yarattı, sonra canınızı alacak. İçinizden kimileri ömrün en düşkün çağına kadar ulaştırılır. Hatta öyle ki, bilirken hiçbir şey bilmez olur: (ama) unutmayın ki Allah her şeyi bilir, sınırsız bir kudret sahibidir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah sizi yarattı, sonra sizi vefat ettirecek. İçinizden bazıları, ömrün en basit ve düşük noktasına geri çevirilir ki, bir ilimden sonra hiçbir şey bilmez olsun. Allah Alim'dir, Kadir'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürüyor, sizden kimi de, bildikten sonra bir şey bilmesin diye, ömrün en aşağı ucuna (yaşlılığa) geri çevrilir. Şüphesiz, Allah bilendir, her şeye güç yetirendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sizi, Allah yarattı, sonra O, sizi öldürür; içinizden kimi de bildiklerinden hiçbir şey bilmez olsun diye, ömrünün en kötü çağına kadar yaşatılır. Şüphesiz ki, Allah herşeyi bilendir, her şeye gücü yetendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve sizi Allah yarattı, günü gelince de öldürecek; ve içinizden kimileri, ömrün o en düşkün çağına, (insanın) bildiği şeyi de bilmez olduğu yaşa kadar alıkonulurlar. Gerçek şu ki Allah, her zaman kudretli olan yegane ilim sahibidir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de, bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (her şeye) hakkıyla gücü yetendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hem Allah sizi halketti, sonra sizi vefat ettiriyor, içinizden kimi de erzeli ömre reddolunuyor ki biraz ılimden sonra bir şey bilemez olsun, her halde Allah hem alim hem kadir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah sizi yarattı, sonra öldürür; içinizden kimi de ömrün en reziline (bebeklik çağı gibi güçsüz ihtiyarlık çağına) itilir ki, biraz bilgiden sonra hiçbir şeyi bilmez olsun! Doğrusu Allah bilendir. (O, her şeye) kadirdir.

 • Gültekin Onan

  Tanrı sizi yarattı, sonra sizi öldürüyor, sizden kimi de, bildikten sonra bir şey bilmesin diye, ömrün en aşağı ucuna (yaşlılığa) geri çevrilir. Şüphesiz, Tanrı bilendir, her şeye güç yetirendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Sizi Allah yaratdı. Sizi yine O öldürecek. İçinizden kimi — bildikden sonra (çocuk gibi) bir şey bilmesin diye — en aşağı ömre kadar geri götürülür. Allah (her şey'i) hakkıyle bilen, kemaliyle kaadir olandır.

 • İbni Kesir

  Allah sizi yaratmıştır, sonra da öldürecektir. İçinizden bir kısmı ömrünün en fena zamanına ulaştırılır ki bilirken bilmez olur. Muhakkak Allah Alim'dir, Kadir'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Allah, sizi yarattı, daha sonra da sizi öldürecektir. Sizden kiminiz de hayatın en rezil dönemine itilir ki, daha önce bildikleri şeyleri bilmez olur. Şüphesiz Allah, her şeyi bilen ve güç yetirendir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sizi Allah yarattı. Sonra da sizi O öldürecek. İçinizden kimi -bilgi sahibi olmasından sonra çocuk gibi, bir şey bilmesin diye- ömrün en fena dönemine vardırılır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeye kadirdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah sizi yarattı.. . Sonra sizi vefat ettirir (öldürür değil vefat ettirir)! Kiminiz de erzel-i ömür'e (ömrün düşkünlük çağına) bırakılır; bildiklerini artık düşünemeyecek devreye. . . Muhakkak ki Allah Aliym'dir, Kaadir'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ve sizi ALLAH yarattı, sonra da yaşamınıza son verir. Sizden bazıları hayatın en kötü zamanına kadar yaşatılır ki bilgiden sonra hiçbir şeyi bilmesin. ALLAH Bilendir, Her Şeye Gücü Yetendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sizi, Allah yarattı, sonra da sizi vefat ettirecek. Sizden kiminiz de bilir bir haldeyken, hiçbir şey bilmeyen ihtiyar bir bunak oluncaya dek yaşatılır. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, Her Şeye Gücü Yeten'dir.

 • Progressive Muslims

  And God created you then He will take you. And some of you will continue to old age so that he will not know anything more after his knowledge. God is Knowing, Capable.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And God created you; then will He take you. And among you is he who is sent back to the most abject age, so that he knows not, after knowledge, anything. God is knowing and powerful.

 • Aisha Bewley

  Allah created you and then will take you back again. And some of you revert to the lowest form of life so that after having knowledge, you know nothing at all. Allah is All-Knowing, All-Powerful.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD created you, then He terminates your lives. He lets some of you live to the oldest age, only to find out that there is a limit to the knowledge they can acquire. GOD is Omniscient, Omnipotent.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And God has created you, then He will terminate your lives. And some of you will continue to old age so that he will not know anything more after his knowledge. God is Knowledgeable, Capable.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God created you, then He will take you. Some of you will continue to the most miserable age so that he will not know anything after knowledge. God is Omniscient, Omnipotent.