Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kadınlarınızdan fahişelik yapanlara gelince; onların fahişelik yaptıklarına dair aranızdan dört kişinin tanıklık yapması halinde; onları, ölüm alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol gösterinceye kadar evlerinde gözetim altında tutun.

وَالّٰت۪ي يَأْت۪ينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَٓائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْۚ فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰيهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلاً
Vellati ye'tinel fahişete min nisaikum festeşhidu aleyhinne erbaaten minkum, fe in şehidu fe emsikuhunne fil buyuti hatta yeteveffahunnel mevtu ev yec'alallahu lehunne sebila.
#kelimeanlamkök
1vellative kimseler
2ye'tineyapanlarاتي
3l-fahişetefuhuşفحش
4min-dan
5nisaikumkadınlarınız-نسو
6festeşhiduşahid getirinشهد
7aleyhinneonlara karşı
8erbeatendörtربع
9minkumiçinizden
10fe ineğer
11şehiduonlar şahidlik ederlerseشهد
12feemsikuhunnetutun (dışarı çıkarmayın)مسك
13fi
14l-buyutievlerdeبيت
15hattakadar
16yeteveffahunneo kadınları alıncayaوفي
17l-mevtuölümموت
18evya da
19yec'alegösterinceyeجعل
20llahuAllah
21lehunneonların yararına
22sebilenbir yolسبل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kadın kadına hayasızca davranışlarda bulunanlara/lezbiyenlik yapanlaragelince, onların işlediği bu ahlaksızlığa aranızdan dört kişi şahitlik etsin; bunlar onun için şahitlik yaparlarsa, suçlu kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara tövbe etmeleri suretiyle bir kapı açıncaya kadar, evlerine hapsediniz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kadınlarınızdan çirkinlik (fuhuş) yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin!Şahitlik ederlerse, o (kadı)nları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar için bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden dört tanık getirin. Tanıklık ederlerse, onları, ölünceye veya ALLAH onlara bir yol açıncaya kadar evlerde tutun.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kadınlarınızdan fahişelik yapanlara gelince; onların fahişelik yaptıklarına dair aranızdan dört kişinin tanıklık yapması halinde; onları, ölüm alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol gösterinceye kadar evlerinde gözetim altında tutun.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin, şahitlik ederlerse, onları, ölünceye veya Allah bir yol açıncaya kadar evlerde tutun.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve kadınlarınızdan sağtöreye uygun olmayan ilişkilerde bulunanlara karşı, aranızdan dört tanık getirin. Tanıklık ederlerse, artık ölüm onları götürünceye veya Allah onlara bir yol açıncaya değin evlerde tutun.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hayasızlık sergileyen kadınlarınıza gelince: aranızdan onlar için dört şahit gösterin! Ve eğer bunlar onun için şahitlik yaparlarsa, ölüm gelinceye ya da Allah onların lehine bir yol gösterinceye kadar evlerde hapsedin!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kadınlarınızdan eşcinsellik/sevicilik yapanlara karşı içinizden dört tanık getirin; eğer tanıklık ederlerse o kadınları, ölüm canlarını alıncaya ya da Allah kendileri için bir yol açıncaya kadar evlerde tutun.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kadınlarınızdan fuhuş yapanların aleyhinde olmak üzere içinizden dört şahid tutun. Eğer şehadet ederlerse, onları, ölüm alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol kılıncaya kadar evlerde alıkoyun.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kadınlarınızdan zina edenlerin aleyhlerine dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, ölüm onları alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hayasızca davranışlarda bulunan kadınlarınıza gelince, aranızdan onların işlediği suça şahit olan dört kişi çağırın; bunlar onun için şahitlik yaparlarsa, suçlu kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara (tevbe etmeleri suretiyle) bir kapı açıncaya kadar evlerine hapsedin.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kadınlarınızdan fuhuş (zina) yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde tutun (dışarı çıkarmayın).

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kadınlarınızdan fuhşü irtikab edenlerin aleyhlerine sizden dört şahid getirin, eğer şehadet ederlerse o kadınları evlerde hapsedin ta ölüm kendilerini alıb götürünceye veya Allah haklarında bir yol açıncaya kadar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden dört şahid getirin; eğer onlar şahidlik ederlerse, o kadınları ölüm alıncaya, ya da Allah onların yararına bir yol gösterinceye kadar evlerde tutun (dışarı çıkarmayın).

 • Gültekin Onan

  Kadınlarınızdan fuhuş yapanların aleyhinde olmak üzere içinizden dört şahid tutun. Eğer şehadet ederlerse, onları, ölüm alıp götürünceye veya Tanrı onlara bir yol kılıncaya kadar evlerde alıkoyun.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kadınlarınızdan fuhuşu irtikab edenlere karşı içinizden dört şahid getirin. Eğer şehadet ederlerse — onları ölüm alıb götürünceye, yahud Allah onlara bir yol açıncaya kadar — kendilerini evlerde alıkoyun (insanlarla ihtilatdan men' edin).

 • İbni Kesir

  Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı, içinizden dört şahid getirin. Onlar şehadet ederlerse; ölünceye veya Allah onlara bir yol gösterinceye kadar evlerde tutun.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı dört erkek şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, ölüm onları alıp götürünceye yahut Allah, onlar için bir yol gösterinceye kadar evlerde hapsedin.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Zina eden kadınlarınız hakkında dört şahit isteyin. Eğer dört kişi şahitlik ederlerse, ölüm kendilerini alıp götürünceye veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar onları evlerde alıkoyun.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Fuhuş yapan kadınları suçlamak için dört şahit getirin. Şayet (dört kişi) şahitlik ederlerse, ölene kadar ya da Allah onlara başka bir kapı açana (tövbe edene) kadar evlerinde hapsedin.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden dört tanık getirin. Tanıklık ederlerse, onları, ölünceye veya ALLAH onlara bir yol açıncaya kadar evlerde tutun.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kadınlarınızdan fahişelik yapanlara gelince; onların fahişelik yaptıklarına dair aranızdan dört kişinin tanıklık yapması halinde; onları, ölüm alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol gösterinceye kadar evlerinde gözetim altında tutun.

 • Progressive Muslims

  And the two women who commit lewdness, you shall bring four witnesses over them from amongst you; if they bear witness, then you shall restrict them in the homes until death takes them, or God makes for them a way out.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And those who commit sexual immorality among your women, call to witness against them four from among you; then if they bear witness, confine them to houses until death takes them, or God makes for them another path.

 • Aisha Bewley

  If any of your women commit fornication, four of you must be witnesses against them. If they bear witness, detain them in their homes until death releases them or Allah ordains another procedure for their case.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who commit adultery among your women, you must have four witnesses against them, from among you. If they do bear witness, then you shall keep such women in their homes until they die, or until GOD creates an exit for them.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And those of your women who commit lewdness, you shall bring four witnesses over them from among you; if they bear witness, then you shall restrict them in the homes until death terminates their lives, or God makes for them a way out.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The women who commit lewdness, you shall bring four witnesses over them from amongst you; if they bear witness, then you shall restrict them in the homes until death takes them, or God makes for them a way out.