Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kesin söz vermelerinden dolayı Tur'u üzerlerine yükseltmiştik. Onlara, "Kapıdan secde ederek girin." dedik. Yine onlara, "Cumartesi'nde haddi aşmayın." dedik. Biz, onlardan kesin söz aldık.

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِم۪يثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ م۪يثَاقاً غَل۪يظاً
Ve rafa'na fevkahumut tura bi misakıhim ve kulna lehumudhulul babe succeden ve kulna lehum la ta'du fis sebti ve ehazna minhum misakan galiza.
#kelimeanlamkök
1ve rafea'nave kaldırdıkرفع
2fevkahumuüzerlerineفوق
3t-turaTur'uطور
4bimisakihimsöz vermeleri içinوثق
5ve kulnave dedikقول
6lehumuonlara
7dhulugirinدخل
8l-babekapıdanبوب
9succedensecde ederekسجد
10ve kulnave dedikقول
11lehumonlara
12la
13tea'duçiğnemeyinعدو
14fi
15s-sebticumartesi(yasakları)nıسبت
16ve ehaznave aldıkاخذ
17minhumonlardan
18misakanbir sözوثق
19galizensağlamغلظ
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sina Dağı'nı, verdikleri sözün delili olarak üzerlerine yükseltmiştik. Onlara "Kapıdan tevazu içinde giriniz" demiş ve "Sebt kanununu/Cumartesi yasağını ihlal etmeyiniz" diye uyarmıştık ve kendilerinden sağlam bir söz almıştık.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Söz vermeleri (ve sözlerinde durmamaları) nedeniyle üzerlerine (âdeta Sînâ) Dağı'nı kaldırmıştık. (Başka bir sefer) onlara, "Baş eğerek kapıdan girin!" demiştik. (Bir başka zaman da) onlara, "Cumartesi günü sınırı aşmayın!"demiştik. Kendilerinden sağlam bir söz almıştık.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerinden söz alırken Sina Dağı'nı üzerlerine yükselttik. Onlara, "Kapıdan alçak gönüllü olarak girin" dedik. Onlara, "Cumartesi yasağını çiğnemeyin" dedik; onlardan sağlam bir söz aldık.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kesin söz vermelerinden dolayı Tur'u üzerlerine yükseltmiştik. Onlara, "Kapıdan secde ederek girin." dedik. Yine onlara, "Cumartesi'nde haddi aşmayın." dedik. Biz, onlardan kesin söz aldık.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlardan söz almak için Tur dağını üzerlerine kaldırmıştık. Bir de onlara: "O kapıdan secde ederek girin" demiştik. Onlara "Cumartesi günleri aşırı gitmeyin" demiştik, onlardan bu konularda sağlam söz almıştık.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ayrıca, verdikleri kesin söz nedeniyle, dağı, onların üzerine yükseltmiştik. "Kapıdan secde ederek girin!" demiştik; "Cumartesi yasağını çiğnemeyin!" demiştik. Üstelik onlardan kesin söz almıştık.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  ve Yüce Dağı söz vermeleri için üzerlerine yükseltmiştik. Kendilerine "Kapıdan (şükür) secdeleriyle girin!" demiş ve "Seb'i ihlal etmeyin!" uyarısında bulunmuştuk; üstelik kendilerinden sağlam bir taahhüt de almıştık.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kesin söz vermeleri için Tur'u üzerlerine kaldırdık ve onlara: "Kapıdan secde ederek girin." dedik. Onlara şunu da söyledik: "Cumartesi gününde azgınlık yapmayın." Onlardan sapasağlam bir söz almıştık.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kesin söz vermeleri dolayısıyla Tur'u üstlerine yükselttik ve onlara: "Bu kapıdan secde ederek girin" dedik ve onlara: "Cumartesinde haddi aşmayın" da dedik. Ve onlardan kesin bir söz aldık.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  söz vermeleri için Tur'u üstlerine kaldırdık ve onlara: "Secdelere kapanarak o kapıya girin!" dedik. "Cumartesiye saygısızlık etmeyin!" diye kendilerini uyardık ve onlardan sağlam bir söz aldık.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  ve Sina Dağını verdikleri sözün delili olarak üzerlerinde yükseltmiştik. Onlara "kapıdan tevazu içinde girin" demiş ve "Sebt Kanununu ihlal etmeyin!" diye uyarmıştık ve kendilerinden sağlam bir taahhüt almıştık.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Verdikleri sağlam söz(ü yerine getirmemeleri) sebebiyle "Tur"u üzerlerine kaldırdık ve onlara, "Tevazu ile kapıdan girin" dedik. Yine onlara, "Cumartesi (yasakları) konusunda haddi aşmayın" dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve misaka bağlanmaları için Turu üstlerine kaldırdık da "girin secdelere kapanarak o kapıya" dedik onlara, hem "sebt günü tecavüz etmeyin" dedik de onlara kendilerinden ağır bir misak aldık

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Söz vermeleri için Tur'u üzerlerine kaldırdık ve onlara: "Secde ederek kapıdan girin!" dedik. Ve onlara: "Cumartesi(yasakları)nı çiğnemeyin!" dedik. Ve onlardan sağlam bir söz aldık.

 • Gültekin Onan

  Kesin söz vermeleri dolayısıyla Tur'u üstlerine yükselttik ve onlara: "Bu kapıdan seçde ederek girin" dedik ve onlara: "Cumartesinde haddi aşmayın" da dedik. Ve onlardan kesin bir söz aldık.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Ahd-ü) misaka bağlanmaları için "Tuur" u üstlerine kaldırmış, onlara: "O (şehrin) kapı (sından) hepiniz secdeye kapanır halde girin" demiş, cumartesi günü hakkında da "(Av yaparak haddi) aşmayın" (diye) söylemiş, kendilerinden (bu hususlarda) ağır te'minat almışdık.

 • İbni Kesir

  Söz vermelerine karşılık Tur dağını üzerlerine kaldırdık. Ve onlara; Şehrin kapısından secde ederek girin, dedik. Cumartesileri aşırı gitmeyin, dedik. Onlardan ağır bir te'minat aldık.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Söz vermeleri sebebiyle dağı onların tepesine kaldırdık. Onlara: - Kapıdan secde ederek girin dedik. Onlara, Cumartesi günü yasağını çiğnemeyin! diyerek onlardan kesin bir söz aldık.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Verdikleri sözde durmalarını pekiştirmek için, dağı üzerlerine kaldırdık da onlara: "Secdelere kapanarak o kapıdan girin!" dedik. Bir de onlara: "Cumartesi günü av yaparak, ilahi yasağı aşmayın" deyip bu hususta kendilerinden ağır teminat aldık.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Verdikleri söze bağlanmaları için Tur'u üzerlerine kaldırmıştık da onlara "Secde ederek o kapıdan girin" demiştik. Hem de "Cumartesi günü hürmetini ihlal etmeyin" dedik de, onlardan kesin ahd aldık.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerinden söz alırken Sina Dağını üzerlerine kaldırdık. Onlara, 'Kapıdan alçak gönüllü olarak girin,' dedik. Onlara, 'Cumartesi yasağını çiğnemeyin,' dedik; onlardan sağlam bir söz aldık.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kesin söz vermelerinden dolayı Tur'u üzerlerine yükseltmiştik. Onlara, "Kapıdan secde ederek girin." dedik. Yine onlara, "Cumartesinde haddi aşmayın." dedik. Biz, onlardan kesin söz aldık.

 • Progressive Muslims

  And We raised the mount above them for the covenant they took, and We said to them: "Enter the gate while prostrating," and We said to them: "Do not transgress the Sabbath," and We took from them a solemn covenant.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We raised above them the mount for their agreement; and We said to them: “Enter the gate in submission”; and We said to them: “Transgress not the Sabbath”; and We took from them a stern agreement.

 • Aisha Bewley

  We lifted up the Mount above their heads in accordance with the covenant they had made, and We said to them, ‘Enter the gate prostrating,’ and We said to them, ‘Do not break the Sabbath,’ and We made a binding covenant with them.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  And we raised Mount Sinai above them, as we took their covenant. And we said to them, "Enter the gate humbly." And we said to them, "Do not desecrate the Sabbath." Indeed, we took from them a solemn covenant.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We raised the mount above them by the covenant they took, and We said to them: "Enter the passageway by crouching." And We said to them: "Do not transgress the Sabbath;" and We took from them a solemn covenant.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We raised the mount to be above because of the covenant they took, and We said to them, "Enter the passage by prostrating." We also said to them, "Do not transgress the Sabbath;" and We took from them a solemn covenant.