Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Biz, Nuh'a ve ondan sonraki bütün nebilere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. Ve biz İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Ve Davud'a da Zebur'u verdik.

اِنَّٓا اَوْحَيْنَٓا اِلَيْكَ كَمَٓا اَوْحَيْنَٓا اِلٰى نُوحٍ وَالنَّبِيّ۪نَ مِنْ بَعْدِه۪ۚ وَاَوْحَيْنَٓا اِلٰٓى اِبْرٰه۪يمَ وَاِسْمٰع۪يلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطِ وَع۪يسٰى وَاَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهٰرُونَ وَسُلَيْمٰنَۚ وَاٰتَيْنَا دَاوُ۫دَ زَبُوراًۚ
İnna evhayna ileyke kema evhayna ila nuhin ven nebiyyine min ba'dihi, ve evhayna ila ibrahime ve ismaile ve ishaka ve ya'kube vel esbati ve isa ve eyyube ve yunuse ve harune ve suleyman, ve ateyna davude zebura.
#kelimeanlamkök
1innaelbette biz
2evhaynavahyettikوحي
3ileykesana da
4kemagibi
5evhaynavahyettiğimizوحي
6ila
7nuhinNuh'a
8ve nnebiyyineve nebilereنبا
9min
10bea'dihiondan sonrakiبعد
11ve evhaynanitekim vahyetmiştikوحي
12ila
13ibrahimeİbrahim'e
14ve ismaiyleve İsma'il'e
15ve ishakave İshak'a
16ve yea'kubeve Ya'kub'a
17vel'esbative sıbtlaraسبط
18ve iysave Îsa'ya
19ve eyyubeve Eyyub'a
20ve yunuseve Yunus'a
21ve haruneve Harun'a
22ve suleymaneve Süleyman'a
23ve ateynave vermiştikاتي
24davudeDavud'a da
25zeburanZebur'uزبر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Biz, Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a, (onların) torunlarına, İsa'ya, Eyüp'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyetmiştik. Davud'a da Zebur'u vermiştik.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahiy ettiğimiz gibi sana da vahiy ettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a ve soyuna, İsa'ya, Eyyup'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahiy etmiş, Davut'a da Zebur vermiştik.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Biz, Nuh'a ve ondan sonraki bütün nebilere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. Ve biz İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Ve Davud'a da Zebur'u verdik.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Biz, Nuh'a ve ondan sonra gelen nebilere nasıl vahyettiysek sana da öyle vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiş, Davud'a ise Zebur vermiştik.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kuşkusuz, Nuh'a ve Ondan sonraki tüm peygamberlere bildirdiğimiz gibi, sana da bildirdik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a ve torunlarına; İsa'ya, Eyüp'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da bildirdik; Davut'a da Zebur'u verdik.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Biz Nuh'a ve ondan sonraki tüm peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik; yine İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, (ondan türeyen israiloğlu) boylarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a da vahyettik; üstelik Davud'a da Zebur'u verdik;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Biz, tıpkı Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Biz İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur verdik.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Gerçekten biz sana, Nuh'a ve ondan sonra gelen bütün peygamberlere vahyettiğimiz gibi vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettiğimiz ve Davud'a Zebur'u verdiğimiz gibi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bak, (ey Peygamber,) Biz Nuha ve ondan sonraki bütün peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik: tıpkı İbrahime, İsmaile, İshaka, Yakuba ve İsa, Eyyub, Yunus, Harun ve Süleyman dahil onların torunlarına vahyettiğimiz gibi; ve Davuda bir ilahi hikmet kitabı bağışladığımız gibi;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Biz, Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyüb'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davud'a da Zebur vermiştik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Filhakıka biz sana (ya Muhammed) öyle vahiy indirdik ki Nuha ve ondan sonra gelen bütün Peygamberlere vahy ettiğimiz gibi: hem İbrahime, İsmaile, İshaka, Ya'kuba, Esbata, Isaya, Eyyuba, Yunüse, Haruna. Süleymana vahy ettiğimiz hem Davuda Zeburu verdiğimiz gibi

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz, Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsma'il'e, İshak'a, Ya'kub'a, sıbtlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a da vahyetmiş ve Davud'a da Zebur'u vermiştik.

 • Gültekin Onan

  Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğmiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur verdik.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Nuuha, ondan sonraki peygamberlere vahy etdiğimiz ve İbrahime, İsmaile, İshaaka, Ya'kuba, evladlarına, İsaya, Eyyuba, Yunusa, Haruna ve Süleymana vahy eylediğimiz ve Davuda Zebur verdiğimiz gibi (Habibim) şübhesiz sana da vahyetdik biz.

 • İbni Kesir

  Nuh'a, ondan sonra gelen peygamberlere, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Ya'kub'a ve torunlarına, İsa'ya, Eyyüb'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettiğimiz gibi, şüphesiz sana da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Nuh'a ve ondan sonra gelen Peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Nuh'a ve ondan sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Nuh'a ve ondan sonraki Nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik.. . İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a, Esbat'a (torunlara), İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. . . Davud'a Zebur'u (hikmetler bilgisini) verdik.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve soyuna, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a, ve Süleyman'a da vahyetmiş, Davud'a da Zebur vermiştik.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Biz, Nuh'a ve ondan sonraki bütün nebilere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. Ve biz İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Ve Davud'a da Zebur'u verdik.

 • Progressive Muslims

  We have inspired you as We have inspired Noah and the prophets after him. And We inspired Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and the Patriarchs, and Jesus, and Job, and Jonah, and Aaron, and Solomon; and We have given David the Psalms.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  We have revealed to thee as We revealed to Noah and the prophets after him, and We revealed to Abraham and Ishmael and Isaac, and Jacob and the Grandsons, and Jesus and Job and Jonah and Aaron and Solomon, and We gave David writings,

 • Aisha Bewley

  We have revealed to you as We revealed to Nuh and the Prophets who came after him. And We revealed to Ibrahim and Isma‘il and Ishaq and Ya‘qub and the Tribes, and ‘Isa and Ayyub and Yunus and Harun and Sulayman. And We gave Dawud the Zabur.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We have inspired you, as we inspired Noah and the prophets after him. And we inspired Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, the Patriarchs, Jesus, Job, Jonah, Aaron, and Solomon. And we gave David the Psalms.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  We have inspired you as We had inspired Noah and the prophets after him. And We had inspired Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and the Patriarchs, and Jesus, and Job, and Jonah, and Aaron, and Solomon; and We gave David the Psalms.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We have inspired you as We have inspired Noah and the prophets after him. We inspired Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and the Patriarchs, and Jesus, and Job, and Jonah, and Aaron, and Solomon; and We have given David the Psalms.