Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İman edenler Allah yolunda savaşırlar, Kafirler de tağutun yolunda savaşırlar. O halde şeytanı evliya edinenlerle savaşın. Kuşkusuz, şeytanın hilesi/düzeni zayıftır.

اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِۚ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُٓوا اَوْلِيَٓاءَ الشَّيْطَانِۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَع۪يفاً۟
Ellezine amenu yukatilune fi sebilillah, vellezine keferu yukatilune fi sebilit taguti fe katilu evliyaeş şeytan, inne keydeş şeytani kane daifa.
#kelimeanlamkök
1ellezinekimseler
2amenuinanan(lar)امن
3yukatilunesavaşırlarقتل
4fi
5sebiliyolundaسبل
6llahiAllah
7vellezineve kimseler
8keferuinkar eden(ler)كفر
9yukatilunesavaşırlarقتل
10fi
11sebiliyolundaسبل
12t-tagutitağutطغي
13fekatiluo halde savaşınقتل
14evliya'edostlarıyleولي
15ş-şeytanişeytanınشطن
16inneşüphesiz
17keydehilesiكيد
18ş-şeytanişeytanınشطن
19kaneكون
20deiyfenzayıftırضعف
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İman edenler, Allah'ın uğrunda savaşırlar; inanmayanlar ise tağut/Allah'a karşı gelenin uğrunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşınız; şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İman edenler Allah yolunda; kâfir olanlar ise Tağut (azgınlık yapanın) yolunda savaşırlar. Şeytanın dostlarına karşı savaşın! Şüphesiz ki şeytanın tuzağı zayıftır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçeği onaylayanlar ALLAH yolunda savaşırlar. Kafirler ise azgınların ve küstahların yolunda savaşırlar. Öyleyse sapkının dostlarıyla savaşın; sapkının planı zayıftır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İman edenler Allah yolunda savaşırlar, Kafirler de tağutun yolunda savaşırlar. O halde şeytanı evliya edinenlerle savaşın. Kuşkusuz, şeytanın hilesi/düzeni zayıftır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İnanıp güvenenler (müminler) Allah'ın yolunda savaşırlar, ayetleri görmezden gelenler (kafirler) ise o azgınların yolunda savaşırlar. Öyleyse siz, Şeytanın dostlarıyla (evliyasıyla) savaşın, çünkü şeytanın hilesi zayıftır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İnananlar, Allah'ın yolunda savaşırlar. Nankörlük edenler ise katışıksız dini kirletmek için uğraşanların yolunda savaşırlar. Artık, şeytanın dostlarına karşı savaşın. Aslında, şeytanın dalavereleri etkisizdir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İman edenler Allah yolunda, inkar edenler de şeytani güçlerin yolunda mücadele ederler. O halde, Şeytan'ın dostlarına karşı mücadele edin! Unutmayın ki Şeytan'ın hilesi kesinlikle zayıftır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İman edenler Allah yolunda savaşırlar; küfre sapanlarsa tağut yolunda savaşırlar. O halde, şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç kuşkusuz, şeytanın tuzağı çok zayıftır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İman edenler Allah yolunda savaşırlar; inkar edenler ise tağut yolunda savaşırlar öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphesiz, şeytanın hileli düzeni pek zayıftır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İman edenler Allah yolunda cenk ederler, küfredenler ise Tağut (=azgın şeytan) yolunda çarpışırlar. O halde şeytanın taraftarlarını öldürmeye bakın! Her zaman şeytanın hilesi çürüktür.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İmana ermiş olanlar Allah yolunda savaşırlar, hakikati inkara şartlanmış olanlar ise şeytani güçler uğrunda. O halde Şeytanın dostlarına karşı savaşın; Şeytanın hile ve tuzakları kesinlikle zayıftır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde, siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İyman edenler Allah yolunda cenk ederler, küfredenler ise tagut'un yolunda cenk ederler, o halde siz şeytanın yaranını öldürmeğe bakın, her halde şeytanın hilesi çürüktür.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnananlar Allah yolunda savaşırlar, inkar edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın, çünkü şeytanın hilesi zayıftır.

 • Gültekin Onan

  İnananlar Tanrı yolunda savaşırlar; kafirler ise tağut yolunda savaşırlar; öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphesiz, şeytanın hileli düzeni pek zayıftır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İman edenler Allah yolunda harb edenler, Küfredenler de şeytan yolunda savaşırlar. Öyle ise o şeytanın dostlarıyle döğüşün. Şübhesiz ki şeytanın hıylekarlığı zaifdir.

 • İbni Kesir

  İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Küfür edenler ise, Tağut yolunda harbederler. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz ki şeytanın hilesi zayıftır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. Küfredenler de Tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın velileri ile savaşın. Şeytanın hilesi zayıftır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirler ise şeytan yolunda savaşırlar. Öyle ise ey müminler haydi, şeytanın taraftarlarıyla muharebe edin. Şeytanın hilesi, cidden zayıftır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İman edenler Allah uğruna savaşırlar. Hakikati inkar edenlere gelince, (onlar da) şeytanın güçleri uğruna savaşırlar. O halde siz de şeytanın velileriyle savaşın.  Muhakkak ki şeytanın tuzağı zayıftır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnananlar ALLAH yolunda savaşırlar. Kafirler ise azgınların ve despotların yolunda savaşırlar. Öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın; şeytanın planı zayıftır

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İman edenler Allah yolunda, gerçeği yalanlayan nankörler de tağutun yolunda savaşırlar. O halde şeytanı evliya edinenlerle savaşın. Kuşkusuz, şeytanın hilesi/düzeni zayıftır.

 • Progressive Muslims

  Those who believe fight in the cause of God, while those who reject fight in the cause of evil; so fight the supporters of the devil, for the planning of the devil is weak.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who heed warning fight in the cause of God; and those who ignore warning fight in the cause of idols. Then fight the allies of the satan; the plan of the satan is weak.

 • Aisha Bewley

  Those who have iman fight in the Way of Allah. Those who are kafir fight in the way of false gods. So fight the friends of Shaytan! Shaytan’s scheming is always feeble.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who believe are fighting for the cause of GOD, while those who disbelieve are fighting for the cause of tyranny. Therefore, you shall fight the devil's allies; the devil's power is nil.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those who believe fight in the cause of God, while those who reject fight in the cause of evil; so fight the supporters of the devil, for the planning of the devil is weak.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who acknowledge, fight in the cause of God, while those who reject, fight in the cause of aggression; so fight the supporters of the devil, for the planning of the devil is weak.