Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hani siz onu dillerinize dolayıp, kendisi hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi aranızda yayıyordunuz. Ve bunun önemsiz olduğunu sanıyordunuz. Oysaki bunun Allah'ın yanında önemi çok büyüktür.

اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِه۪ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناًۗ وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظ۪يمٌ
İz telakkavnehu bi elsinetikum ve tekulune bi efvahikum ma leyse lekum bihi ilmun ve tahsebunehu heyyinen ve huve indallahi azim.
#kelimeanlamkök
1izçünkü
2telekkavnehusiz onu alıveriyorsunuzلقي
3bielsinetikumdillerinizleلسن
4ve tekuluneve söylüyorsunuzقول
5biefvahikumağızlarınızlaفوه
6mabir şeyi
7leysehiç olmayanليس
8lekumsizin
9bihihakkında
10ilmunbilgi(niz)علم
11ve tehsebunehuve onu sanıyorsunuzحسب
12heyyinenönemsiz bir işهون
13vehuveoysa o
14indeyanındaعند
15llahiAllah
16azimunbüyüktürعظم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Çünkü siz bu olayı dillerinize dolayıp, hakkında herhangi bir bilginiz olmadığı halde aranızda yayıyordunuz ve onu basit bir hadise sayıyordunuz. Oysa bu, Allah katında büyük bir olaydır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Çünkü siz bunu (iftirayı), dilden dile aktarıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda geveleyip duruyor, bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. (Oysa) bu, Allah katında çok büyük (bir günah)tır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onu dilinize dolamış ve hakkında bir bilginiz olmayan bir konuda ağzınızı açıp konuşuyordunuz. Onu basit bir şey sanmıştınız. Oysa o, ALLAH yanında büyüktür.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hani siz onu dillerinize dolayıp, kendisi hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi aranızda yayıyordunuz. Ve bunun önemsiz olduğunu sanıyordunuz. Oysaki bunun Allah'ın yanında önemi çok büyüktür.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bu yalanı dilinize dolayıp, hakkında bir bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla konuşuyordunuz. Bunu basit sanıyorsunuz, oysa Allah katında onun önemi büyüktür.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onu dilinize dolamış, hakkında bilginiz olmayan şeyi ağzınızla söylüyor ve bunu önemsiz bir olgu sanıyordunuz. Oysa bu, Allah'ın katında çok büyüktür.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  tam da dillerinize dolayıp, hiçbir bilginiz olmadığı halde basite alarak ağızlarınızda gevelediğiniz bir sırada... Oysa ki bu, Allah katında çok ağır bir (vebaldir).

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O zaman siz, onu dillerinizle birbirinize yetiştiriyordunuz ve ağızlarınızla, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi söylüyor, üstelik bunu önemsiz sanıyordunuz. Oysaki Allah katında o, çok büyük bir günahtı.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O durumda siz onu (iftirayı) dillerinizle aktardınız ve hakkında bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla söylediniz ve bunu kolay sandınız; oysa o Allah katında çok büyük (bir suç)tür.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Hani siz, onu dillerinizle birbirinize yetiştiriyor, ağızlarınızla hiçbir bilgi sahibi olmadığınız birşeyi söylüyor ve onu kolay sanıyordunuz. Halbuki o Allah katında büyük bir günahtır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  hem de, onu tam dilinize doladığınız ve doğru bilgi sahibi olmadığınız konuda, bu Allah katında son derece önemli olduğu halde, hafife alıp ileri geri konuştuğunuz zaman!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hani o iftirayı dilden dile dolaştırıyor; hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyleri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir iş sanıyordunuz. Halbuki bu, Allah katında büyük bir günahtır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O sırada ki dillerinizle telakkı ediyordunuz ve ağızlarınızla hiç bir ılminiz olmıyan bir şey söyleyor ve onu kolay sanıyordunuz, halbuki o, Allah yanında büyük bir vebal

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Çünkü siz, onu dillerinizle alıveriyorsunuz ve hakkında hiç bilginiz olmayan bir şeyi, (düşünüp taşınmadan, hemen) ağızlarınızla söylüyorsunuz ve onu önemsiz bir iş sanıyorsunuz. Oysa o, Allah yanında büyük(bir günah)tır.

 • Gültekin Onan

  O durumda siz onu (iftirayı) dillerinizle aktardınız ve hakkında bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla söylediniz ve bunu kolay sandınız; oysa o Tanrı katında çok büyük (bir suç)tur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O zaman siz o (iftirayi) dillerinizle (birbirinize) yetişdiriyordunuz, (hakkında) hiç bir bilginiz olmayan şey'i ağızlarınızla söylüyordunuz, ve bunu kolay sanıyordunuz. Halbuki o (nun günahı) Allah indinde büyükdür.

 • İbni Kesir

  Onu dilinize dolamıştınız. Ve bilmediğiniz şeyleri ağzınıza alıyordunuz. Önemsiz bir şey sanıyorsunuz ama Allah katında önemi çok büyüktür.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Hani siz, onu dilinize dolamış ve hakkında bir bilginiz olmayan şeyi ağzınızda söylüyordunuz. Siz onu önemsiz sanıyordunuz. Oysa o, Allah katında çok büyüktür.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O sırada siz o iftirayı dilden dile birbirinize aktarıyor, işin aslına dair hiç bilginiz olmayan sözleri ağızlarınızda geveleyip duruyordunuz ve bunu basit, önemsiz bir şey sanıyordunuz. Halbuki o, Allah'ın nazarında pek büyük bir vebaldi!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İftirayı dedikodu yollu edinip, hakkında kesin bir bilginiz olmayan şeyi laflıyor ve bunu sıradan bir konuşma sanıyorsunuz.. . (Oysa) o, Allah indinde azimdir (büyük bir şey)!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onu dilinize dolamış ve hakkında bir bilginiz olmayan bir konuda ağzınızı açıp konuşuyordunuz. Onu basit bir şey sanmıştınız. Oysa o, ALLAH yanında büyüktür.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hani siz onu dillerinize dolayıp, kendisi hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi aranızda yayıyordunuz. Ve bunun önemsiz olduğunu sanıyordunuz. Oysaki bunun Allah'ın yanında önemi çok büyüktür.

 • Progressive Muslims

  For you have cast it with your tongues, and you say with your mouths what you have no knowledge of, and you think it is a minor issue, while with God it was great.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  When you received it with your tongues and said with your mouths that whereof you had no knowledge, and thought it insignificant when it was in the sight of God monstrous.

 • Aisha Bewley

  You were bandying it about on your tongues, your mouths uttering something about which you had no knowledge. You considered it to be a trivial matter, but, in Allah’s sight, it is immense.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You fabricated it with your own tongues, and the rest of you repeated it with your mouths without proof. You thought it was simple, when it was, according to GOD, gross.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  For you have cast it with your tongues, and you say with your mouths what you have no knowledge of, and you think it is a minor issue, while with God it was great.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  For you have cast it with your tongues, and you say with your mouths what you have no knowledge of, and you think it is a minor issue, while with God it was great.