Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları nikahlayın. Eğer bunların durumları iyi değilse, Allah onlara lütufta bulunur. Allah, Yardımı Çok Kapsamlı Olan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَٓائِكُمْۜ اِنْ يَكُونُوا فُقَـرَٓاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه۪ۜ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَل۪يمٌ
Ve enkihul eyama minkum ves salihine min ibadikum ve imaikum, in yekunu fukarae yugnihimullahu min fadlih, vallahu vasiun alim.
#kelimeanlamkök
1ve enkihuve evlendirinنكح
2l-eyamabekarlarıايم
3minkumiçinizden
4ve ssalihineve iyileriصلح
5min-den
6ibadikumköleleriniz-عبد
7ve imaikumve cariyeleriniz(den)امو
8ineğer
9yekunuiselerكون
10fukara'eyoksulفقر
11yugnihimuonları zengin ederغني
12llahuAllah
13min-ndan
14fedlihilutfu-فضل
15vallahuve Allahın
16vasiun(mülkü) geniştirوسع
17alimun(her şeyi) bilendirعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İçinizdeki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden evlenmeye elverişli olanları evlendiriniz. Yoksulluk içindeyseler, Allah onları lütfu ile zenginleştirir. Allah lütfu bol olandır;her şeyi bilendir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İçinizden bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden (durumu evlenmeye) elverişli olanları evlendirin! Fakir iseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir.Allah (imkânları) geniş olandır, bilendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bekarlarınızı, kadın ve erkek hizmetkarlarınızdan erdemli olanları evlendiriniz; eğer yoksul iseler, ALLAH onları kendi lütfundan zengin edecektir. ALLAH Cömerttir, Bilendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları nikahlayın. Eğer bunların durumları iyi değilse, Allah onlara lütufta bulunur. Allah, Yardımı Çok Kapsamlı Olan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İçinizden evli olmayanlar ile erkek ve kadın esirlerinizden uygun durumda olanları evlendirin. Yoksul iseler Allah, kendi ikramıyla onların ihtiyacını giderir. Allah'ın imkanları geniştir, bilir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ayrıca, aranızdaki evlenmemiş olanları ve kadın-erkek hizmetçilerinizden erdemli olanları evlendirin. Eğer onlar yoksul ise Allah, Kendi lütfundan, onları varlıklı yapar. Çünkü Allah, Lütfu Geniştir; Bilendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve içinizden bekar olanları, erkek ve kadın esirlerinizden (evliliğe) elverişli olanları evlendirin! Yoksul da olsalar, Allah onları lutfuyla destekleyecektir: zira Allah (lutfunda) sınırsızdır, (kime ne kadar vereceğini) çok iyi bilir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İçinizden bekarları/dulları, bir de erkek hizmetçilerinizden ve halayıklarınızdan durumu uygun olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah onları lütfundan zenginleştirir. Allah Vasi'dir, Alim'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İçinizde evli olmayanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer fakir iseler Allah, kendi fazlından onları zengin eder. Allah geniş (nimet sahibi)dir, bilendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de sizden olan dulları ve kölelerinizden, cariyelerinizden doğru gidenleri evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah onlara fazlından zenginlik verir. Allah, nimeti bol olan, herşeyi bilendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve içinizden bekar olanları ve kadın ya da erkek kölelerinizden (evlenmesi) uygun olacak olanları evlendirin. (Evlenmeye niyeti olanlar) yoksul iseler, (bu sizi kaygılandırmasın,) Allah onları lütfuyla destekleyecektir. Çünkü, Allah her şeyin aslını eksiksiz bilmekte (ve bu itibarla herkesi bağış ve kayrasıyla) kuşatmaktadır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir de sizden olan dulları ve kölelerinizden, cariyelerinizden salihleri evlendirin, eğer fukara iseler Allah, onlara fazlından gına verir, Allah, vasi'dir, alimdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İçinizden bekarları ve köle ve cariyelerinizden iyileri evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah, lutfiyle onları zengin eder. Allah(ın mülkü) geniştir, O, (her şeyi) bilendir.

 • Gültekin Onan

  İçinizde evli olmayanları (eyama), kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları ile evlendirin. Eğer fakir iseler, Tanrı kendi fazlından onları zengin eder. Tanrı geniş (nimet sahibi)dir, bilendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İçinizden bekarları ve kölelerinizden, cariyelerinizden saalih (mü'min) olanları evlendirin. Eğer fakir iseler Allah onları (evlenmeleri sayesinde) fazl (-u kerem) iyle zengin yapar. Allah (ın lütfü) boldur, (O, her şey'i) hakkıyle bilendir.

 • İbni Kesir

  İçinizden bekarları ve kölelerinizden, cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Şayet yoksul iseler; Allah onları lutfuyla zenginleştirir. Ve Allah; Vasi'dir, Alim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İçinizden bekarları, köle ve cariyelerinizden iyi olanları evlendirin. Eğer fakir iseler, Allah, onları lütfu ile zenginleştirir. Allah, kuşatıcıdır, alimdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyelerinizden evlenmeye müsait olanları evlendirin! Eğer fakir iseler, Allah lütfu ile onların ihtiyaçlarını giderir. Çünkü Allah'ın lütfu geniştir. Her şeyi hakkıyla bilir (ihtiyaçları ve lütfa layık olanları da bilir).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sizden evli olmayanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salihleri nikahlayın! Eğer onlar fakirseler, Allah kendi fazlından onları zengin eder.. . Allah Vasi'dir, Aliym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bekarlarınızı, erdemli kadın ve erkek hizmetçilerinizi evlendiriniz; eğer yoksul iseler, ALLAH onları kendi lütfundan zengin edecektir. ALLAH Cömerttir, Bilendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları nikahlayın. Eğer bunların durumları iyi değilse, Allah onlara lütufta bulunur. Allah, Yardımı Çok Kapsamlı Olan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

 • Progressive Muslims

  And marry off those among you that are single, and the good from among your male and female servants. If they are poor, then God will grant them from His grace. And God is Encompassing, Knowledgeable.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And give in marriage the unmarried among you, and the righteous among your male slaves and your female slaves; if they be poor, God will enrich them out of His bounty; and God is encompassing and knowing.

 • Aisha Bewley

  Marry off those among you who are unmarried and those of your slaves and slavegirls who are righteous. If they are poor, Allah will enrich them from His bounty. Allah is All-Encompassing, All-Knowing.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You shall encourage those of you who are single to get married. They may marry the righteous among your male and female servants, if they are poor. GOD will enrich them from His grace. GOD is Bounteous, Knower.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And marry off those among you that are single, and the good from among your male and female servants. If they are poor, then God will grant them from His grace. And God is Encompassing, Knowledgeable.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Marry off those among you that are single/widow, and the reformed ones who are slaves among you and maids. If they are poor, then God will grant them from His grace. God is Encompassing, Knowledgeable.