Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

(Allah'ın aydınlığı/ışığı) Allah'ın isminin yüceltilmesine ve öğütlerinin dinlenmesine izin verdiği evlerde vardır. Orada sabah akşam O'nu tesbih ederler.

ف۪ي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُۙ يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِۙ
Fi buyutin ezinallahu en turfea ve yuzkere fihesmuhu yusebbihu lehu fiha bil guduvvi vel asal.
#kelimeanlamkök
1fi
2buyutinevlerdedirبيت
3ezineizin verdiğiاذن
4llahuAllah'ın
5en
6turfeayükseltilmesineرفع
7ve yuzkerave anılmasınaذكر
8fihaiçlerinde
9ismuhuadınınسمو
10yusebbihutesbih ederlerسبح
11lehuO'nu
12fihaonların içinde
13bil-guduvvisabahغدو
14vel'asalive akşamاصل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bu kandil birtakım evlerdedir ki, Allah o evlerin yücelmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Orada sabahakşam O'nu tesbih ederler/anarlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Bu kandil) birtakım evlerdedir ki Allah (o evlerin) yücelmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam O'nu (şöyle kişiler) tesbih ederler (yüceltirler):

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  (Böyle bir ışık ve hidayet), içlerinde ismi anıldığı için ALLAH'ın onaylayıp yükselttiği evlerdedir. Orada, O'nu sabah akşam yücelten...

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  (Allah'ın aydınlığı/ışığı) Allah'ın isminin yüceltilmesine ve öğütlerinin dinlenmesine izin verdiği evlerde* vardır. Orada sabah akşam* O'nu tesbih* ederler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  (O ışık) yüce tutulmasına ve içlerinde adının anılmasını Allah'ın izin verdiği evlerde olur. Oralarda sabah akşam (insanlar) Allah'a boyun eğerler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'ın, yükseltilmelerine ve O'nun İsminin anılmasına izin verdiği evlerdedir. Orada, sabah-akşam O'nu yüceltirler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İçerisinde sabah akşam O'nun adı anıldığı için Allah'ın yükseltilmelerine izin verdiği ibadethanelerde, O'nun ululuğunu ve yüceliğini sürekli dile getiren

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kandil, Allah'ın yükseltilmesine ve içinde adının anılmasına izin verdiği evlerdedir. Orada sabah akşam O'nu tespih eder.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Bu nur,) Allah'ın, onların yüceltilmesine ve isminin zikredilmesine izin verdiği evlerdedir; onların içinde sabah akşam O'nu tesbih ederler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O evlerdeki, Allah onların yüceltilmesine ve kendi adının içlerinde anılmasına izin vermiştir. Onlarda sabah ve akşam üstleri O'nu tesbih ederler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İçlerinde (yalnız) kendi ismi anılsın diye Allah'ın yükseltilmelerine izin verdiği evlerde O'nun kudret ve yüceliğini sabah akşam dile getiren (öyle)

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (36-37) Allah'ın, yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini, Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı birtakım adamlar, buralarda sabah akşam O'nu tesbih ederler. Onlar, kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O evlerde ki: Allah onların rif'atlandırılmasına ve içlerinde isminin zikredilmesine izin vermiştir, onlarda sabah ve akşam üstleri ona tesbih ederler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Bu kandil) Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerdedir. Onların içinde sabah akşam O'nu tesbih eder(şanının yüceliğini anar)lar:

 • Gültekin Onan

  (Bu nur,) Tanrı'nın, onların yüceltilmesine ve isminin zikredilmesine izin verdiği evlerdedir; onların içinde sabah akşam O'nu tesbih ederler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (O kandil) o evlerde (yakılır ki) Allah, onların yüce tanılmasına ve içlerinde adının anılmasına izin vermişdir. Onlar buralarda sabah ve akşam Onu (Allahı) tesbih (ve tenzih) eder (ler).

 • İbni Kesir

  O evlerde ki; Allah, onların yüceltilmesine ve içlerinde kendisinin adının anılmasına izin vermiştir. Onlar da sabah akşam O'nu tesbih ederler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  (O lamba) Allah'ın yükseltilmesine ve orada isminin anılmasına izin verdiği evlerde/mescidlerdedir. Orada, sabah akşam O'nu tesbih ederler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (36-37) O nura, Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde kutlu isminin zikredilmesine izin verdiği evlerde (mescidlerde) kavuşulur. Oralarda, sabah akşam O'nun şanını yücelterek tenzih eden öyle yiğitler vardır ki, ne ticaretler, ne alım ve satımlar onları Allah'ı zikretmekten, namazı hakkıyla ifa etmekten, zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten halden hale döneceği, alt üst olacağı bir günden endişe ederler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (O Nur = hakikat ilmi) Allah'ın, yükseltilmesine ve içlerinde (şuurda) kendi isminin (işaret ettiğinin) zikredilmesine (hatırlanıp müşahedesine, Esma'sının elvermesiyle) izin verdiği evlerdedir (beyin - bilinç)! Sabah-akşam (afaki ve enfüsi seyirde) oralarda (o evlerde) O'nun tespihindedirler!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  (Böyle bir ışık ve hidayet), içlerinde ismi anıldığı için ALLAH'ın onaylayıp yükselttiği evlerdedir. Orada, O'nu sabah akşam yücelten...

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah'ın isminin yüceltilmesine ve öğütlerinin dinlenmesine izin verdiği evler* vardır. Orada sabah akşam* O'nu tesbih* ederler.

 • Progressive Muslims

  In sanctuaries that God has allowed to be raised and His name mentioned in them. He is glorified therein morning and evening.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  In houses God has given leave to be raised, and His name to be remembered therein, there give Him glory therein in the mornings and the evenings

 • Aisha Bewley

  In houses which Allah has permitted to be built and in which His name is remembered, there are men who proclaim His glory morning and evening,

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  (God's guidance is found) in houses exalted by GOD, for His name is commemorated therein. Glorifying Him therein, day and night -

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  In homes that God has permitted to be raised, and His name mentioned in them. He is glorified therein in the mornings and the evenings.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  In houses that God has allowed to be raised and His name is mentioned in them. He is glorified therein morning and evening.