Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sonra Rabbi onu seçti, tevbesini kabul etti. Ve ona doğru yolu gösterdi.

ثُمَّ اجْتَبٰيهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى
Summectebahu rabbuhu fe tabe aleyhi ve heda.
#kelimeanlamkök
1summesonra
2ctebahuonu seçtiجبي
3rabbuhuRabbiربب
4fe tabetevbesini kabul ettiتوب
5aleyhionun
6ve hedave doğru yola ilettiهدي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Rabbi yine de onu seçip tövbesini kabul etti, ona doğru yolu gösterdi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Daha sonra Rabbi, onu (Âdem'i) seçkin kılmış, tevbesini (yönelmesini) kabul etmiş ve (ona) doğru yolu göstermişti.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sonra Efendisi onu seçip affetti ve ona yol gösterdi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sonra Rabbi onu seçti, tevbesini kabul etti. Ve ona doğru yolu gösterdi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sonra Rabbi ona fırsat verdi de kendine yönelmesini (tevbesini) kabul etti. Ona doğru yolu gösterdi.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yine de Efendisi, Onu seçti; pişmanlığını kabul etti ve doğru yola eriştirdi.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Nihayet Rabbi onu seçip arındırdı. Dolayısıyla hem tevbesini kabul etti; hem de ona (sorumluluğunu ifa edecek) yolu göstererek

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sonra, Rabbi onu arıtıp temizledi, onun tövbesini kabul edip kendisini iyiye ve doğruya kılavuzladı.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sonra Rabbi onu seçti, tevbesini kabul etti ve doğru yola iletti.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sonra Rabbi, onu seçti de tevbesini kabul buyurdu ve yol gösterdi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ama sonra Rabbi (yine de) o'nu (Rahmetiyle) seçip ayırdı; o'nun tevbesini kabul etti ve o'na doğru yolu gösterdi;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sonra rabbı onu ıstıfa etti de tevbesini kabul buyurdu ve yol gösterdi

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sonra Rabbi onu seçti, tevbesini kabul etti, doğru yola iletti.

 • Gültekin Onan

  Sonra rabbi onu seçti, tevbesini kabul etti ve doğru yola iletti.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (En) sonra Rabbi (yine) onu seçdi de tevbesini kabul etdi, ona doğru yolu gösterdi.

 • İbni Kesir

  Sonra Rabbı onu seçti de tevbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sonra Rabbi, onun tevbesini kabul edip, ona doğru yolu göstererek Onu seçti.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve onu hidayetine mazhar etti.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sonra Rabbi Onu seçti, arındırdı, Onun tövbesini gerçekleştirdi ve hakikatine erdirdi!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sonra Rabbi onu seçip affetti ve ona yol gösterdi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sonra Rabb'i onu arındırdı ve tövbesini kabul etti. Ve ona doğru yolu gösterdi.

 • Progressive Muslims

  Then his Lord recalled him, and He forgave him and gave guidance to him.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Then his Lord chose him, and turned towards him, and guided.

 • Aisha Bewley

  But then his Lord chose him and turned to him and guided him.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Subsequently, his Lord chose him, redeemed him, and guided him.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Then his Lord recalled him, and He forgave him, and gave guidance to him.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Then his Lord recalled him, and He forgave him and gave guidance to him.