Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ve eğer Rabbinden daha önce kararlaştırılmış bir hüküm ve adı konmuş bir süre olmasaydı elbette ceza kaçınılmaz olurdu.

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَاَجَلٌ مُسَمًّىۜ
Ve lev la kelimetun sebekat min rabbike le kane lizamen ve ecelun musemma.
#kelimeanlamkök
1velevlaeğer olmasaydı
2kelimetunsöylenmiş bir sözكلم
3sebekatdaha önceسبق
4mintarafından
5rabbikeRabbinربب
6lekaneşüphesiz olurduكون
7lizamen(azap) gerekliلزم
8ve ecelunve bir süreاجل
9musemmenbelirtilmişسمو
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Eğer Rabbin tarafından önceden verilmiş bir söz ve belirlenmiş bir süre olmasaydı, onlar dünyada da kesinlikle azap görürlerdi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Rabbinin sözü ve belirlenmiş bir süre olmasaydı (azap) kaçınılmaz olurdu.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Efendinin verilmiş bir sözü ve önceden belirlediği plan olmasaydı bunların da icabına hemen bakılırdı.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ve eğer Rabbinden daha önce kararlaştırılmış bir hüküm ve adı konmuş bir süre olmasaydı elbette ceza kaçınılmaz olurdu.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Rabbinin tarafından evvelce verilmiş bir söz ve belirlenmiş bir ecel olmasaydı hemen yakalarına yapışılırdı.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Efendin tarafından önceden verilmiş bir söz ve belirlenmiş bir süre olmasaydı, kesinlikle kaçınılmaz olurdu.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve eğer Rabbin tarafından -belirli bir süreye kadar (fırsat tanınacağına) dair- başlangıçta konulmuş bir yasa olmasaydı, (günahkarları) hemen cezalandırmak kaçınılmaz olurdu.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz, belirlenmiş bir süre olmasaydı, bunlar için de helak kaçınılmaz olurdu.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Eğer Rabbinden geçmiş bir söz ve adı konulmuş (belirlenmiş) bir süre (ecel) olmasaydı muhakkak (yıkım azabı) kaçınılmaz olurdu.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Eğer Rabbin tarafından önceden vermiş bir söz olmasaydı, mutlaka azap derhal yapışırdı; fakat belirlenmiş bir süre var.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Rabbinin (her günahkara tevbe için tanınan) belirli süre konusunda önceden verilmiş bir kararı olmasaydı, (günah işleyenlerin derhal cezalandırılması) kaçınılmaz olurdu.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı, onlar da hemen cezalandırılırlardı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Rabbından bir kelime sebketmiş olmasa idi her halde azab lizam olurdu fakat müsemma bir ecel var

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer Rabbin tarafından söylenmiş bir söz ve belirtilmiş bir süre olmasaydı. (bunların da hemen helak edilmeleri) gerekli olurdu.

 • Gültekin Onan

  Eğer rabbinden geçmiş bir söz ve adı konulmuş bir ecel olmasaydı muhakkak (yıkım azabı) kaçınılmaz olurdu.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Eğer Rabbinden geçmiş bir söz ve ta'yin edilmiş bir va'de olmasaydı her halde (onlara da azab) gelib yapışırdı.

 • İbni Kesir

  Şayet Rabbının verilmiş bir sözü ve tayin ettiği bir vakit olmasaydı; hemen azaba uğrarlardı.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Eğer, Rabbinden verilmiş bir söz ve belirlenmiş bir süre olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz ve tayin edilmiş bir vade olmasaydı, azap onlara çoktan gelmiş olurdu!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Eğer Rabbinden, önceden verilmiş bir hüküm ve tayin edilmiş bir ömür olmasaydı, azap (vefat derhal) kaçınılmaz olurdu!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Rabbinin verilmiş bir sözü ve önceden belirlediği plan olmasaydı bunların da icabına hemen bakılırdı.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ve eğer Rabb'inden daha önce kararlaştırılmış bir hüküm ve adı konmuş bir süre olmasaydı elbette ceza kaçınılmaz olurdu.

 • Progressive Muslims

  And had it not been for a word already given by your Lord, they would have been held to account immediately.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And were it not for a word that preceded from thy Lord and a stated term it would have been requisite.

 • Aisha Bewley

  And were it not for a prior word from your Lord, and a specified term, it would inevitably have already taken place.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If it were not for your Lord's predetermined plan, they would have been judged immediately.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And had it not been for a word already given by your Lord, they would have been held to account immediately.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Had it not been for a word already given by your Lord, they would have been held to account immediately.