Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Musa, "Buyurun, önce siz atın." dedi. Yaptıkları büyüden dolayı attıkları sopa ve ip hızla hareket ediyormuş gibi göründü.

قَالَ بَلْ اَلْقُواۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى
Kale bel elku, fe iza hıbaluhum ve ısıyyuhum yuhayyelu ileyhi min sıhrihim enneha tes'a.
#kelimeanlamkök
1kale(Musa) dedi kiقول
2belhayır
3elkusiz atınلقي
4feiza(bir de ne görsün)
5hibaluhumonların ipleriحبل
6ve isiyyuhumve sopalarıعصو
7yuhayyelugibi görünüyorخيل
8ileyhiona
9minötürü
10sihrihimbüyülerindenسحر
11ennehagerçekten
12tes'aakoşuyorسعي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Musa, "Hayır, siz koyunuz" dedi. Bir de baktı ki, büyülenmiş değnekleri ve ipleri, sihirleri Musa'ya doğru sanki yürüyorlarmış gibi geldi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Musa) "Hayır, siz atın." demişti. Bir de ne görsün, büyüleri sayesinde ipleri ve asaları gerçekten kendisine koşuyormuş gibi görünüyor.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Hayır, siz atın!" dedi. Bunun üzerine, büyülerinden (hipnotik telkin ve illüzyondan) ötürü, halatları ve değnekleri ona (Musa'ya) sanki hareket ediyorlarmış gibi göründü.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Musa, "Buyurun, önce siz atın." dedi. Yaptıkları büyüden dolayı attıkları sopa ve ip hızla hareket ediyormuş gibi göründü.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Musa dedi ki "Yok! Siz atın." Bir de ne görsün; büyülerinden dolayı onların ipleri ve değnekleri ona, sanki koşuyor gibi geldi.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Hayır, siz atın!" dedi. O zaman, yaptıkları büyüler yüzünden, ipleri ve değnekleri, gerçekten hareket ediyormuş gibi Ona göründü.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Musa): "Hayır!" dedi, "(Önce) siz atın!"Bunu yapar yapmaz, onların ipleri ve sopaları sihirden dolayı ona akıyormuş gibi göründü;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Musa dedi: "Hayır, siz atın!" Bir de ne görsün! Onların ipleri, sopaları, yaptıkları büyüler yüzünden, kendisine gerçekten koşuyorlarmış hayalini verdi.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Dedi ki: "Hayır, siz atın." Sonra hemen (ne görsün), sihirlerinden dolayı, onların ipleri ve asaları kendisine gerçekten koşuyormuş gibi göründü.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Musa: "Haydi, siz atın!" dedi. Bir de baktı ki, onların ipleri ve sopaları, sihirleri sebebiyle, kendisine cidden koşuyorlarmış gibi görünüyor.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Musa:) "Hayır, (önce) siz atın!" karşılığını verdi. Ve derken onların ipleri ve asaları, yaptıkları sihir marifetiyle, ona hızla akıyorlarmış gibi göründü;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Musa: "Yok, (önce) siz atın" dedi. Bir de ne görsün, onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihirden dolayı kendisine hızla sürünür gibi görünüyor.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Haydin siz atın dedi, ne baksın onların ipleri ve sopaları sihirlerinden ona öyle tahyil olunuyor ki cidden bunlar koşuyorlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Musa): "Hayır siz atın!" dedi. (Attılar. Musa) bir de ne görsün: Büyülerinden ötürü onların ipleri ve sopaları gerçekten koşuyor gibi görünüyor.

 • Gültekin Onan

  Dedi ki: "Hayır, siz atın." Sonra hemen (ne görsün), sihirlerinden dolayı, onların ipleri ve asaları kendisine gerçekten koşuyormuş gibi göründü.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Musa) dedi: "Hayır, siz atın". Bir de ne görsün: Onların ipleri ve değnekleri, sihirleri yüzünden, kendisine hakıykat koşuyormuş hayalini verdi!

 • İbni Kesir

  O da: Hayır siz atın, dedi. Bir de ne görsün; onların ipleri ve değnekleri, büyüleri yüzünden kendisine gerçekten yürüyorlarmış gibi geldi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Buyrun siz atın, dedi. Bunun üzerine ipleri ve değnekleri sihirleri sebebiyle ona sanki gerçekten yürüyorlarmış gibi göründü.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  "Hayır, siz ortaya koyun!" dedi. Bir de ne görsün: onların sihirleri sayesinde, ipleri ve sopaları, kendisine gerçekten hareket ediyormuş gibi geldi.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Musa) dedi ki: "Hayır, siz atın".. . Bir de ne görsün! Onların ipleri ve değnekleri, sihirlerinden ötürü, kendisine, koşuyorlarmış gibi geldi (hayal).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Hayır, siz atın!,' dedi. Bunun üzerine, büyülerinden (hipnotik telkin ve illüzyondan) ötürü, halatları ve değnekleri ona (Musa'ya) sanki hareket ediyorlarmış gibi göründü.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Musa, "Buyurun, önce siz atın" dedi. Yaptıkları büyüden dolayı attıkları sopa ve ip hızla hareket ediyormuş gibi göründü.

 • Progressive Muslims

  He said: "No, you cast down. " So their ropes and staffs appeared from their magic as if they were moving.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He said: “Nay, you cast.” And then their ropes and their staffs seemed to him, by their sorcery, to be moving,

 • Aisha Bewley

  He said, ‘No, you throw!’ And suddenly their ropes and staffs appeared to him, by their magic, to be slithering about.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He said, "You throw." Whereupon, their ropes and sticks appeared to him, because of their magic, as if they were moving.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He said: "You cast down." So their ropes and staffs appeared from their magic as if they were moving.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He said, "No, you cast down." So their ropes and staffs appeared from their magic as if they were moving.