Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ve kim O'na bir mümin olarak salihatı yapmış şekilde gelirse, işte böyle kimseler için yüksek makamlar vardır.

وَمَنْ يَأْتِه۪ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَاُو۬لٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلٰىۙ
Ve men ye'tihi mu'minen kad amiles salihati fe ulaike lehumud derecatul ula.
#kelimeanlamkök
1vemenve kim
2ye'tihiO'na gelirseاتي
3mu'minenbir mü'minامن
4kadmuhakkak
5amileyapmış olarakعمل
6s-salihatiiyi işlerصلح
7feulaikeişte
8lehumuonlar için vardır
9d-deracatuderecelerدرج
10l-ulayüksekعلو
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kim de inanmış ve iyi ameller yapmış olarak Allah'ın huzuruna gelirse, işte böyleleri için de yüksek dereceler vardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kim de iyi işler yapmış bir mümin olarak O'na gelirse, üstün dereceler sadece bunlar içindir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçeği onaylamış ve erdemli bir hayat sürmüş olarak O'na gelenler ise, yüksek dereceleri hak ederler:

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ve kim O'na bir mümin olarak salihatı yapmış şekilde gelirse, işte böyle kimseler için yüksek makamlar vardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kim de iyi işler yapmış bir mümin olarak gelirse öylelerine en yüksek dereceler vardır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve kim inanmış olarak erdemli edimler yapmış durumda O'na gelirse; işte onlar için, üst konumlar vardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ama kim de (sahibine) erdemli işler yaptıran bir iman ile kavuşursa, işte en yüce makamlar onların olacaktır:

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O'nun huzuruna, hayra ve barışa yönelik iyilikler üretmiş bir mümin olarak varana gelince, işte böyleleri için çok yüksek dereceler öngörülmüştür.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Kim O'na iman edip salih amellerde bulunarak O'na gelirse, işte onlar, onlar için de yüksek dereceler vardır."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Her kim de mümin olarak ve yararlı işler yapmış bir halde varırsa, işte onlara en yüksek dereceler vardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Oysa, (Rabbinin huzuruna) dürüst ve erdemli davranışlar ile mümin olarak çıkan kimseye gelince, (öte dünyada) en yüksek makamlar işte böylelerinin olacaktır:

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (75-76) Her kim de O'na salih ameller işlemiş bir mü'min olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyyen kalacakları Adn cennetleri vardır. İşte bu, günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Her kim de ona mü'min olarak salih ameller işlemiş bir halde varırsa işte onlara en yüksek dereceler var

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kim de iyi işler yapmış bir mü'min olarak O'na gelirse, işte onlar için de yüksek dereceler vardır:

 • Gültekin Onan

  "Kim O'na salih ameller işlemiş bir inançlı olarak gelirse, işte onlar, onlar için de yüksek dereceler vardır."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Kim de Ona iman etmiş, iyi iyi amel (ve hareket) lerde bulunmuş olarak gelirse işte onlar, onlar için de en yüksek dereceler",

 • İbni Kesir

  Kim de O'na iman etmiş ve salih ameller işlemiş olarak gelirse; işte onlara en üstün dereceler vardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kim de mümin ve doğruları yapmış olarak gelirse, işte onlar için de en yüksek dereceler vardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Her kim de makbul ve güzel işler yapmış mümin olarak gelirse, onlara da pek yüksek mevkiler vardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kim de O'na iman ederek, imanın gereği uygulamalarla gelirse, işte onlar için en yüce dereceler vardır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnanmış ve erdemli bir hayat sürmüş olarak O'na gelenler ise, yüksek dereceleri hakkederler:

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ve kim O'na bir mümin olarak salihatı yapmış şekilde gelirse, işte böyle kimseler için yüksek makamlar vardır.

 • Progressive Muslims

  And he who comes to Him as a believer doing good works, for those will be the highest ranks.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And whoso comes to Him as a believer, having done righteous deeds, those have the high degrees:

 • Aisha Bewley

  But as for those who come to Him as muminun, having done right actions, they will have the highest ranks:

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  As for those who come to Him as believers who had led a righteous life, they attain the high ranks.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And he who comes to Him as a believer doing good works, for those will be the highest ranks.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He who comes to Him as an acknowledger doing good works, for those will be the highest ranks.