Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O'nun Rahmeti Bol ve Kesintisizdir.

الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
Er rahmanir rahim.
#kelimeanlamkök
1er-rahmani(O) Rahman'dırرحم
2r-rahimiRahim'dirرحم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
O, rahmet ve merhametin kaynağıdır.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(2, 3, 4) Hamd
*
(övgü); Rahmân, Rahîm, hesap gününün sahibi, âlemlerin de Rabbi
*
olan Allah içindir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Rahman, Rahim (Merhametli).

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
O'nun Rahmeti Bol ve Kesintisizdir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
İyiliği sonsuz, ikramı boldur.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
"Bağışlayan; Merhametli!"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
O özünde rahmet sahibi, işinde rahmet sahibidir.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Rahman'dır, Rahim'dir O.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Rahman ve Rahimdir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O Rahman, Rahim,

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Rahman, Rahim,

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
(2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
o rahman, rahim,

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
(O) Rahman'dır, Rahim'dir.

Gültekin Onan
(2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı'yadır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
(1-2-3-4) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Din günü'nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.

İbni Kesir
Rahman'dır, Rahimdir.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
(2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah'a mahsustur.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
O rahmandır, rahimdir.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Rahman ve Rahıym'dir. (Rahmaniyetiyle Esma alemini meydana getiren ve Rahıymiyetiyle Esma alemindeki manalar ile her an alemleri yaratandır. )

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Rahman, Rahim (Merhametli),

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
O'nun Rahmeti Bol ve Kesintisizdir.

Rashad Khalifa The Final Testament
Most Gracious, Most Merciful.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
The Almighty, the Merciful.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
The Gracious, the Compassionate.

2022 © Açık Kuran